Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Geschiedschrijving » Westfriese Gatenkaas » II. Hulpwetenschappen

Westfriese Gatenkaas - II.4 Kartografie en topografie (ook kaarten)

Aten, Diederik en Jan de Bruin: Noorderkwartier perfect gemeten: kaarten van het Noorderkwartier en West-Friesland in de 17de eeuw = Noorderkwartier perfectly mapped: maps of the Noorderkwartier and West Friesland in the 17th century. Edam, 2005. 1 cd-rom met digitale kaarten, plus tekstboekje, 24 p., ill.

Beekman, A.A., De kaart van Hollands Noorderkwartier in 1288. Aantekeningen van het verhandelde in de sectie vergaderingen van het Provinciaal Utrechtse Genootschap, 1903, p. 11-.

Beenakker, J. en J. Werner, Van Alkmaar tot Grootebroek: kaarten van negen oude Noordhollandse steden: catalogus van de gelijknamige tentoonstelling. Amsterdam, 1991. 60 p., ill.

Beenakker, J., De steden van Hollands Noorderkwartier: Alkmaar/Beverwijk/Edam/Enkhuizen/Grootebroek/Hoorn/Medemblik/Monnickendam/Purmerend. Lisse/Alphen aan den Rijn, 1991, 120 p., ill., + losse plattegronden.

Boon, Piet, Een Dijk van een Kaart: kaarten van de Westfriese Omringdijk. Hoorn, 1991. 18 p., ill.

Bremer, J.T.: De Kop in de kaart: de kaarten van Jacob van Deventer (1542) en Christian Sgroten (1573). Zijper historie bladen, jrg. 20 (2002), nr. 3, p. 3-9, nr. 4, p. 10-13, ill.

Bruin, Jan de, De "pertinente generale caerte" van West-Friesland (1651-1654) en de landmeter Johannes Dou.

Bruin, Jan de, West-Friesland omstreeks 1650: een "perfecte kaart" uit het bezit van de gemeenten Enkhuizen. Steevast 1999, p.62-71, ill.

Bruin, J. de en J. Terra, Gerrit Dirksz. Langedijk, landmeter en lakenloper. Perfect gemeten (Wormerveer, 1994), p. 30-45, ill.

Catalogus van kaarten, enz., betrekking hebbende op de oudere en tegenwoordige gesteldheid van Holland's Noorderkwartier, aanwezig op de tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam …; 2e druk; (door A.A. Beekman). Leiden, (1917). XI, 124, 55 p., ill.

Francq van Berkhey, J. le, Noodig berigt; betreffende de vern. uitg. der kaarte van Noord Holland en West Vriesland … inden jaare 1575, door Joost Jansz. Beelsnyder, vervaardigd … (Amsterdam), 1778. 34 p.

Gonnet, C.J., De kaart van het Hoogheemraadschap der Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en Westfriesland. Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, II, jrg. 37, 1920, p. 746-761. Reactie door G.J. Honig: II, jrg. 38, 1921, p. 231-234.

Hameleers, M., West-Friesland in oude kaarten. (Wormerveer), 1987. 144 p., ill.

Hameleers, M.M.Th.L., De vier gedrukte overzichtskaarten van Uitwaterende Sluizen. Perfect gemeten (Wormerveer, 1994) p. 80-91, ill.

Hoff, B. van 't, Bijdrage tot de datering van de oudere Nederlandse stadsplattegronden. Nederlands Archievenblad, jrg. 49, 1942/43, p. 29-68, 97-150, ill. Met indices op plaatsnamen en kaartmakers.

Jacob Aertsz. Colom's kaart van Holland 1639; reprod. van de eerste uitg.; (met bijdrn. van) A.H. Sijmons en A.J. Kölker. Alphen a/d Rijn, 1979. 23, II p., 45 bladen, ill.

Kaart, De, van Holland door Joost Jansz., 1575, opnieuw uitgegeven; (toelichting door A.J. Kölker). (Purmerend, 1971). 31 p., ill.

Kaartboek Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland 1745; (ingel. door J.G. Schulting). (Alphen aan den Rijn, 1970). 50 p., ill.

Kuyper, J., Gemeente atlas van Nederland …; dl. 4: Noord Holland. Leeuwarden, (1869). IV p., 137 bladen, ill. Fotomechanische herdruk Zaltbommel, 1971.

Perfect gemeten: landmeters in Hollands Noorderkwartier ca. 1550 1700; eindred. Frouke Wieringa. Wormerveer, 1994, 112 p., ill.

Schoorl, H., Dirk Pietersz. Abbestee, grondlegger van een school van kaarttekenaars en opzieners van 's lands werken in de kop van Noord Holland. Voorouders en hun werk; onder red. van G.L. Meesters e.a. (Amsterdam, 1971), p. 201 232, ill.

Terra, J. en J. de Bruin, Een belastingkaart uit 1603. Perfect gemeten (Wormerveer, 1994) p. 46-55, ill. Betreft een fragment van de omslagheffingenkaart van Uitwaterende Sluizen.

Vries Azn., G. de, De kaart van Hollands Noorderkwartier in 1288. (Amsterdam, 1865). 104 p.

Westenberg, J., Oude kaarten en de geschiedenis van de Kop van Noord Holland. Amsterdam, 1961. 68, XLVII p., ill. Met bibliografie.

Wieder, F.C., Merkwaardigheden der oude carthografie van Noord Holland. Leiden, 1918. 80 p.

 


Hé, is dat Westfries?

615. Een paar van die echte brakken (rakkers, deugnieten) van schooljongens hadden m'n fiets opgeknapt. Ik gaf ze 'n bogie ('n pluimpje) en wat bokkeneuten (pinda's, sausjes). Ze gingen bloid (blij) op huis an (naar huis).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.