Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Geschiedschrijving » Westfriese Gatenkaas » II. Hulpwetenschappen

Westfriese Gatenkaas - II.1 Oorkondenleer

Bergh, L.P.C. van den, J. de Fremery, Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot het einde van het Hollandsche Huis (1299); 2e verbeterde en vermeerderde uitgave door H.C.A. Obreen. 's Gravenhage, 1937. 96 p. Tot nu toe alleen aflevering 1 verschenen.

Bergh, L.P.C. van den, Oorkondenboek van Holland en Zeeland; uitgave van wege de Koninklijke Akademie van Wetenschappen; 1e afdeling: Tot het einde van het Hollandsche Huis. Amsterdam enz., 1866 1873. 2 dln. Zie voor supplement: Fremery, J. de, Oorkondenboek van Holland.

Boergoensche charters 1428-1482; verz. door P.A.S. van Limburg Brouwer; 3e afdeling van het oorkondenboek van Holland en Zeeland, uitgegeven van wege de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Amsterdam, enz., 1869. VIII, 165 p.

Fremery, J. de, Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot het einde van het Hollandsche Huis; supplement. 's Gravenhage, 1901. IV, 295, XXIX p.

Fruin, R., Oorkondenboek van Holland en Zeeland. R. Fruin, Verspreide geschriften; met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen …; uitgegeven door P.J. Blok, P.L. Muller en S. Muller Fzn …; dl. 7 ('s Gravenhage, 1903), p. 24-37.

Koch, A.C.F., Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299. 's Gravenhage, 1970. Met bibliografie. 1: Eind van de 7e eeuw tot 1222.

Kruisheer, J.G., De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299. Haarlem enz., 1971. 2 dln., ill. Met bibliografie.

Regesta Hannonensia; lijst van oorkonden betreffende Holland en Zeeland uit het tijdvak der regeering van het Henegouwsche Huis, 1299-1345, die in het charterboek van Van Mieris ontbreken; uitgegeven door P.L. Mulier. 's Gravenhage, 1881. VIII, 343 p.

Register van Hollandschen en Zeeuwsche oorkonden, die in de charterboeken van Van Mieris en Kluit ontbreken; 1e afdeling: tot het uitsterven van het Hollandsche Huis; … verzameld door L.P.C. van den Bergh. Amsterdam, 1861. VIII, 143 p.

Rentenaar, R., Index op Van Mieris' Groot charterboek der graaven van Holland (delen 2, 3 en 4) Z. pl., 1969. III, 430 p.

 


Hé, is dat Westfries?

798. 't Was erg stil om me heen; ik raakte eventjes beskoten (ingedommeld, sluimerend) in de stoel.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.