Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Geschiedschrijving » Westfriese Gatenkaas » I. Algemeen; Instellingen

Westfriese Gatenkaas - I.1 Bibliografieën en naslagwerken

Archieven, De, in Noord Holland (behalve Amsterdam). Alphen aan den Rijn, 1981. 407 p., ill.

Baarda, S. en P. Boon, Bibliografie van West-Friesland 1983-1986. WFON jrg. 51, 1984, p. 204-212, jrg. 52, 1985, p. 140-149, jrg. 53, 1986, p. 173-184 en jrg. 54, 1987, p. 168-179.

Baarda, S., P. Boon en Th.P.M. van der Fluit, Repertorium van boeken, alsmede van bijdragen in bundels en seriewerken, betreffende de geschiedenis van Noord Holland (met uitzondering van Amsterdam en Haarlem) verschenen tot en met 1982. Velsen, 1984. 172 p.

Bloys van Treslong Prins, P.C. en J. Belonje, Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der prov. Noord Holland. Utrecht, 1928-1931. 5 dln., ill.

Boon, P. en G.I. Plenckers Keyser, Bibliografie van West-Friesland 1987-2000. WFON, jrg. 55, 1988, p. 179-189, jrg. 56, 1989, p. 177-189, jrg. 57, 1990, p. 181-192, jrg. 58, 1991, p. 170-182, jrg. 59, 1992, p. 167-181, jrg. 60, 1993, p. 167-181, jrg. 61, 1994, p. 162-172, jrg. 62, 1995, p. 162-181 en jrg. 63, 1996, p. 169-182, jrg. 64, 1997, p. 179-193, jrg. 65, 1998, p. 178-193, jrg. 66, 1999, p 172-186, jrg. 67, 2000, p. 172-187.

Boon, P., Bibliografie van West-Friesland 1978. WFON, jrg. 46 1979, p. 162-166.

Boon, P., Bibliografie van West-Friesland 1979. WFON, jrg. 47, 1980, p. 193-199.

Boon, P., Bibliografie van West-Friesland 1980. WFON, jrg. 48, 1981, p. 201-208.

Boon, P., Bibliografie van West-Friesland 1981. WFON, jrg. 49, 1982, p. 194-202.

Boon, P., Bibliografie van West-Friesland 1982. WFON, jrg. 50, 1983, p. 176-184.
Zie ook Kölker, A.J., Bibliografie van West-Friesland.

Boon, Piet en G.I. Plenckers-Keyser: Bibliografie van West-Friesland 2000. WFON 68 (2001), p. 171-187.

Boon, Piet en G.I. Plenckers-Keyser: Bibliografie van West-Friesland 2001. WFON 69 (2002), p. 174-186.

Boon, Piet en G.I. Plenckers-Keyser: Bibliografie van West-Friesland 2002. WFON 70 (2003), p. 168-182.

Boon, Piet en G.I. Plenckers-Keyser: Bibliografie van West-Friesland 2003. WFON 71 (2004), p. 165-178.

Boon, Piet en Marijke Joustra: Bibliografie van West-Friesland 2004. WFON 72 (2005), p. 167-182.

Boon, Piet, Jaap Raat, Hans Smit, Westfriese Gatenkaas: publicaties over de geschiedenis van West-Friesland; inventarisatie en leemten. Hoorn, 1997. 88 bl.

Bossaers, K.W.J.M. (samenst.), Gids voor historisch onderzoek in Noord-Holland. Haarlem, 1994. 258 p.

Dekkker, Ed, (samenst.); Ach Lieve Tijd West-Friesland: twintig eeuwen Westfriezen: register. Zwolle, 2000 p. 465-488, ill.

Geografisch woorden boek van alle, in de provincie van Holland en Westfriesland zig bevindende eylanden, landschappen, heerlykheden, districten en vaarten, derzelver uitgestrektheid en grote, etc. voorts inlandsche zeën … Amsterdam, 1767. 116 p.

Index op de jaarboeken van West-Frieslands Oud & Nieuw, jaargang 26-50. Hoorn, (1985). 477 p. (samengest. door B. Voets).

Joustra, Marijke en Joke Terra, Bibliografie van West-Friesland 2009. WFON, jrg. 77 (2010), p. 151-173.

Kölker, A.J., Bibliografie van West-Friesland ca. 1970-1971. WFON, jrg. 39, 1972, p. 148-160.

Kölker, A.J., Bibliografie van West-Friesland 1972. WFON, jrg. 40, 1973, p. 195-201.

Kölker, A.J., Bibliografie van West-Friesland 1973. WFON, jrg. 41, 1974, p. 195-199.

Kölker, A.J., Bibliografie van West-Friesland 1974. WFON, jrg. 42, 1975, p. 187-190.

Kölker, A.J., Bibliografie van West-Friesland 1975. WFON, jrg. 43, 1976, p. 179-184.

Kölker, A.J., Bibliografie van West-Friesland 1976. WFON, jrg. 44, 1977, p. 199-204.

Kölker, A.J., Bibliografie van West-Friesland 1977. WFON, jrg. 45, 1978, p. 163-167.

Lambooij, H.Th.M., 1288 1988: Zevenhonderd Hollandse jaren in West-Friesland: een historiografische verkenning. WFON, jrg. 55, 1988, p. 19-27.

Loos, Jac., Index op de 25 verschenen bundels van het Historisch Genootschap "Oud West-Friesland" 1926-1958. WFON, jrg. 25, 1958, p. 161-206.

Rentenaar, R., Regionaal historische bibliografie van Holland over 1969-1978 (met aanvullingen uit voorgaande jaren). Holland, jrg. 2, 1970, p. 69-75; jrg. 3, 1971, p. 106-119; jrg. 4, 1972, p. 58-66; jrg. 5, 1973, p. 196-216; jrg. 6, 1974, p. 127-135, jrg. 7, 1975, p. 381-402; jrg. 8, 1976, p. 62-72; jrg. 9, 1977, p. 114-134; jrg. 10, 1978, p. 220-245 en jrg. 11, 1979, p. 173-195.

Rombach, J.H. (onder red. van), Repertorium van tijdschriftartikelen betreffende de geschiedenis van Noord Holland (met uitzondering van Amsterdam en Haarlem) verschenen tot 31 december 1979 (IJmuiden, 1982). 268 p., ill.

Terra, Joke en Marijke Joustra, Bibliografie van West-Friesland 2005. WFON 73 (2006), p. 156-184.

Terra, Joke en Marijke Joustra, Bibliografie van West-Friesland 2006. WFON 74 (2007), p. 165-183.

Terra, Joke en Marijke Joustra, Bibliografie van West-Friesland 2007. WFON 75 (2008), p. 165-189.

Terra, Joke en Marijke Joustra, Bibliografie van West-Friesland 2008. WFON 76 (2009), p. 162-185.

 


Hé, is dat Westfries?

23. Dat kind lag lekker te spragen in de zon (koesteren, zonder bedekking met dekens). Na 't middageten doet opa altijd 'n tukkie of: tokkie (middagdutje, middagslaapje, sièsta).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.