Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Geschiedschrijving » Westfries Biografisch Woordenboek (WBW)

Noordeloos, Pieter (1887-1962)

Noordeloos, Pieter (1887-1962)
bron: part. collectie.

Gemeentesecretaris van Grootebroek, vrijetijdshistoricus van naam

Geboren te Grootebroek 12 juni 1887. Overleden te Lutjebroek op 2 juli 1962.
Gemeentesecretaris van Grootebroek, vrijetijdshistoricus, schreef gedegen studies over diverse West-Friese geschiedkundige onderwerpen. Bestuurslid Historisch Genootschap Oud West-Friesland. Daarin vervulde hij de functies van voorzitter van de Commissie voor het archeologisch bodemonderzoek, de latere Archeologische werkgroep "West-Friesland". Was een aantal jaren voorzitter van de redactie van het Jaarboek.
Won in 1935 de door het "Nuyensfonds" uitgeschreven prijsvraag met zijn studie: De restitutie der kerken in den Franschen tijd. Prof. Dr. L.J. Rogier getuigt van hem: "....en vervolgens heeft hij de scherpzinnigheid van een zeer helder brein en de grondigheid van een algemene historische kennis doen samenwerken ter verkrijging van een weloverwogen beeld in een hechte compositie. Ik kan in alle eerlijkheid getuigen van Noordeloos' stugge toewijding aan deze soort arbeid geen weerga te kennen. De verschijning van dit omvangrijke standaard werk (J.R.: 500 blz.) dicht een leemte in de Vaderlandse geschiedschrijving". Tevens werd deze publicatie de aanleiding tot Noordeloos' benoeming tot lid van de vereniging die tegenwoordig "Thijmgenootschap" heet. In Grootebroek is een straat naar hem vernoemd: de Pieter Noordelooslaan.

Publicaties:
Geschiedenis van de polder Het Grootslag (in samenwerking met Joh. Morsink). (Heiloo, 1946).
Sint Elisabethen Convent - Weeshuis der stede Grootebroek (Heiloo, 1946).
Veilingvereniging "De Tuinbouw". Gedenkboek uitgegeven door de vereniging ter gelegenheid van haar 60-jarig bestaan, 1892-1952, in: 1952.
Antoniana. Archief van de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland I (1959)

Literatuur:
L.J. Rogier, 'Over de geschiedschrijver P. Noordeloos', in: WFON 29 (1962). Met volledige lijst van publicaties.
Frans van den Mosselaar, 'Erfenis van Noordeloos draagt geen vrucht meer'. in: NHD, editie Hoorn, 11 november 1973.

Bron: WFON 29 (1962).

Gegevens aangeleverd door: Jaap Raat te Heiloo (2006).

 


Hé, is dat Westfries?

135. Als je zo af en toe wat aan dat werk doet, kom je er nooit mee klaar, je moet 't loif er an leggen (flink aanpakken, intensief werken).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.