Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Stemmen Molenprijs Lastdrager.

Geschiedschrijving » Westfries Biografisch Woordenboek (WBW)

Graaf de, Adrie [A.C.], schuilnaam: A3, Cor en ome Cor (1903-1945)

Graaf de, Adrie [A.C.], schuilnaam: A3, Cor en ome Cor (1903-1945)
bron: J. Zwaan, A.C. de Graaf

Verzetsman

Geboren in 1903 in de gemeente Haarlemmermeer. Overleden 17 april 1945 in de toenmalige gemeente Sijbekarspel, neergeschoten door een landwachter. Verzetstrijder. De provinciale weg tussen Wognum en het Verlaat is naar hem vernoemd. Zijn overlijden werd aangegeven op 18 april bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Sijbekarspel door Albertus Glas, 53 jaar, van beroep huisschilder, wonende te Sijbekarspel, die verklaarde dat op zeventien april te negentien uur in deze gemeente is overleden De Graaf, Adriaan Cornelis, oud twee en veertig jaren.

Afkomstig uit de Haarlemmermeer, kwam hij in 1935 in de Wieringemeer boeren. Werd in 1941 wethouder in de gemeente Wieringermeer. Was bovendien een belangrijk figuur in het gereformeerd kerkelijk leven in de Wieringermeer. Was een van de leiders van het verzet aldaar, gedurende de jaren 1941-1945. Moest vanwege zijn verzetsactiviteiten onderduiken. Sinds oktober 1943 was Adrie de Graaf laadmeester van de B.S. (Binnenlandse Strijdkrachten) voor de afwerpterreinen, de zg. "droppingfields" van wapens vanuit Engeland, in Noord-Holland. In deze functie was hij verantwoordelijk voor de wapentransporten naar de Wieringermeer van de afwerpterreinen in West-Friesland: Spanbroek, Zwaagdijk, Zomerdijk/Wognum, Venhuizen, Wijdenes, Spierdijk en andere plaatsen. In de Wieringermeer was de centrale opslagplaats. Op 17 april 1945, de dag dat de Wieringermeer door de Duitsers onder water werd gezet, kwam Adrie de Graaf vanuit zijn onderduikadres terug naar de Wieringermeer om o.a. de evacuatie van zijn gezin te regelen en materialen veilig te stellen. De Duitsers die alle uitgangen bewaakten, arresteerden hem en Adrie werd op transport gesteld naar Hoorn. Waarschijnlijk doordat hij tijdens dit transport heeft proberen te vluchten, werd hij door een lid van de Landwacht neergeschoten. De A.C. de Graafweg, naar hem vernoemd, is een blijvende herinnering aan hem en aan het Verzet in West-Friesland.

Literatuur:
De mannen van overste Wastenecker. De geschiedenis van de B.S. in Noord-Hollands Noorderkwartier. N.V (Drukkerij v/h C. de Boer Jr., Den Helder, 1947).
J. Zwaan, 'A.C. de Graaf, een bezielde verzetsman uit de Wieringermeer', in: Verzet in West-Friesland. De illegaliteit in westelijk West-Friesland en in de Wieringermeer in de jaren 1940-'45 (Uitg. Pirola, Schoorl, 1990).

 


Hé, is dat Westfries?

428. Die zwager van je is 'n snokkere of: snukkere kerel. Als hij van de partij is, kom je vaak in 'n snokkere situatie (wat eigenaardig, wat buitenissig, meestal met 'n komisch tintje eraan).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.