Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Geschiedschrijving » Westfries Biografisch Woordenboek (WBW)

Boer de, A.P. [Arie] (1905-1998)


bron: particuliere collectie

Tuinbouwbestuurder in hart en nieren

Geboren te Bovenkarspel op 29 juni 1905. Overleden te Bovenkarspel op 5 oktober 1998.

Was tot zijn veertigste jaar tuinder te Grootebroek. Jaap Raat uit Heiloo, in zijn hoedanigheid als vice-voorzitter van het Westfries Genootschap, waar Arie de Boer vele jaren lid van was, karakteriseerde hem eens als volgt: "Arie de Boer, een vriendelijke, rustige man, met een helder verstand, kon goed relativeren, een doorzetter, met leidinggevende capaciteiten. Heeft veel betekend voor het Tuinbouwwezen."

Vanaf 2 maart 1945 volgde hij Thijs Roosje op als voorzitter van veiling de Tuinbouw te Grootebroek.
Werd vice-voorzitter van het Centraal Bureau van Veilingen Nederland te Den Haag. Bestuurslid Productschap Groente en Fruit. Was voorzitter van een proefstation van de Vollegrondsteelt,van het Waarborgfonds N.H., van Coöperatieve In- en Verkoop, Het Grootslag (later de Tuinbouw),van de provinciale Commissie van Veilingverenigingen in Noord-Holland en van de Zonnebloem te Grootebroek.

Was enige jaren lid van Provinciale Staten van Noord-Holland voor de K.V.P. In 1963 werd Arie de Boer benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, een jaar later in 1964 werd hem door pastoor N. Bijl de pauselijke onderscheiding "Pro Ecclesia et Pontifice" uitgereikt, o.a. wegens zijn 25-jarig bestuurslidmaatschap van het R.K. Armbestuur.

In 1993 eerde Vereniging Oud Stede Broec Arie de Boer door hem het eerste jaarboek van de vereniging uit te reiken. Foto: WFON 65, 161.

Gegevens aangeleverd door: Tini Scholten-Keeman, namens Vereniging Oud Stede Broec.

 


Hé, is dat Westfries?

403. Joos (mensen), komen jullie te konkelen (schaften, te ± 10 uur in de voormiddag 'n rustpauze onder 't werk, waarin 'n kop koffie door de baas wordt aangeboden).
Opm.: 'Konkelen' is wel Ned. maar betekent dan knoeien, knoeierijen plegen, kuipen, intrigeren, kwaadspreken, bv.: Door konkelen achter onze rug hebben ze ons die mooie betrekking afgesnoept.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.