Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek

Landelijk Schoon Monumentale Kerken Projector Reiscommissie Textieloverleg

Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

 

Facebook

Commissie Geschiedschrijving » Nieuws

Bestuursvergadering 11 november 2010

De commissie vergaderde op 11 november. Men nam kennis van de voortgang van het agrarisch project en het middenstandsproject. Het agrarisch project is nu zover gevorderd dat zeer waarschijnlijk het eerste deel over bloembollen in januari 2011 kan worden gepresenteerd. Het is dan meteen ook het eerste deel in de nieuwe Westfriese Historische Reeks. Ook het tweede deel (over veehouderij) kan waarschijnlijk in 2011 verschijnen. Met de auteur van het middenstandsproject werd een herziene planning gemaakt, die er toe zou kunnen leiden, dat in 2011 het manuscript van het boek, dat zal verschijnen als vierde deel in de Westfriese Historische Reeks, gereed komt.

Verdere stappen werden gezet op het tot stand brengen van een meldpunt, een en ander afhankelijk van de behoeften van de historische verenigingen. Ook werd besloten regelmatig te praten over de popularisering van de bestaande historische kennis en we hebben de voorzitter van het Genootschap gevraagd op dit punt de samenwerking tussen de verschillende geledingen van het Genootschap te versterken.

Aangezien de commissie in 2010 niet meer vergadert werd in deze vergadering ook afscheid genomen van de secretaris.

Maarten Timmer
Secretaris

 


Hé, is dat Westfries?

403. Joos (mensen), komen jullie te konkelen (schaften, te ± 10 uur in de voormiddag 'n rustpauze onder 't werk, waarin 'n kop koffie door de baas wordt aangeboden).
Opm.: 'Konkelen' is wel Ned. maar betekent dan knoeien, knoeierijen plegen, kuipen, intrigeren, kwaadspreken, bv.: Door konkelen achter onze rug hebben ze ons die mooie betrekking afgesnoept.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.