Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon

Monumentale Kerken Projector Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families De Westfriese Molens

 

Facebook

Bestuursvergadering 9 september 2010

De commissie vergaderde op 9 september 2010 in het mooie pand van Oud Enkhuizen. Dat was vanwege de uitnodiging om na de vergadering de onthulling van de spectaculaire VOC-vondst bij te wonen. Inmiddels weet u dat dat het oudste aandeel ter wereld was. Het bewijst weer eens hoe leuk (en waardevol!) geschiedenis kan zijn.

Het wierp ook een bijzonder licht op de bespreking in de commissie hoe wij de geschiedbeoefening in het werkgebied van het Genootschap zouden kunnen stimuleren. Dat was een vervolg op de discussie in de vorige vergadering en dat leidde ertoe dat we besloten de historische verenigingen te vragen of er behoefte is aan een meldpunt/vraagbank op onze website. Door haar samenstelling bevat de commissie vele deskundigheden en een groot netwerk. Ook dat willen we inzetten mits daar behoefte aan bestaat.

Het mooie pand van Oud Enkhuizen.
Het mooie pand van Oud Enkhuizen (foto: Westfrieslandspel - Creatief Westfries).

De secretaris van de commissie kondigde aan eind van dit jaar te vertrekken. Inmiddels is de zoektocht naar een nieuwe secretaris begonnen. Als u suggesties heeft dan kunt u dat bij de voorzitter van de commissie melden.

Maarten Timmer
Secretaris

 


© 1924-2018 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.