Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Commissie Geschiedschrijving » Nieuws

Bestuursvergadering 20 mei 2010

De commissie vergaderde op 20 mei 2010 voor het eerst onder leiding van de nieuwe voorzitter Jos Bakker. Naar aanleiding van de commissiemiddag van het Genootschap, die op 10 april was gehouden, besloot de commissie periodiek, onder meer in het Vierkant, verslag te doen van de werkzaamheden. Op verzoek van de voorzitter wijdde de commissie een discussie aan het tot stand brengen van een coördinatiepunt geschiedschrijving. Jos Bakker verwees daarbij naar de achtergrond van de Westfriese Gatenkaas uit 1997.

Dat was een onderzoek naar de hiaten in de West-Friese geschiedschrijving. Het resultaat was een uitgebreide publicatie van boeken en artikelen. Waar het bij de Westfriese Gatenkaas vooral ging om de inhoud (het wat) zou het bij het organiseren van een coördinatiepunt met name om de infrastructuur moeten gaan: wie doet wat en hoe kunnen we elkaar via kruisbestuiving verrijken en versterken. Besloten werd dat de voorzitter zich hierover de komende tijd met een aantal leden van de commissie gaat buigen. Het gaat, met behoud van ieders autonomie, om het tot stand brengen van een samenwerking met geledingen binnen en buiten het Genootschap.

De secretaris van de commissie houdt zich samen met Jan Smit (DB-lid van het WFG) al een tijdje bezig met het tot stand brengen van de Westfriese Historische Reeks. Verheugend was het te kunnen melden dat in mei daartoe tussen het Genootschap en uitgeverij Waanders een samenwerkingsovereenkomst is getekend. De eerste drie delen die in deze reeks zullen verschijnen doen verslag van het Agrarisch Project, dat gaat over de geschiedenis van de Landbouw in Oostelijk Westfriesland tussen 1880 en 1930. Het eerste deel, over de bloembollensector zal nog dit jaar kunnen verschijnen, daarna volgend jaar de delen over de veehouderij, de tuinbouw en de zaadteelt. Door de uitgeverij is Siebrand Krul aangewezen als redacteur voor dit project. We hopen dat het vierde deel de resultaten van het onderzoek naar de verdwenen middenstand zal bevatten.

Mochten er lezers zijn die ook manuscripten hebben, die voor publicatie in deze reeks in aanmerking komen, dan kunnen ze zich bij ondergetekende melden.

Maarten Timmer
Secretaris

 


Hé, is dat Westfries?

209. De helt (handvat, greep) van m'n graaf (spade, schop met naar onder spits toelopend blad).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.