I-3. Tijdbalk

Klik hier voor een grotere afbeelding.

Dit tijdschema laat zien d.m.v. gekleurde stipjes in welke perioden West-Friesland bewoond was. De eerste bewoning die bekend is valt in de Jonge Steentijd, ± 2200 vC, met onderbrekingen in de Bronstijd, IJzertijd en laat-Romeinse tijd.
De term 'prehistorie' wordt gebruikt voor die perioden waarover van een streek géén geschreven berichten bekend zijn, terwijl 'proto-historie' aanduidt dat er wéinig geschreven berichten over een streek bekend zijn.
De Standvoetbekercultuur is de periode van 3100 - 2700 vC. toen als gebruiksvoorwerp een beker op een voetje werd gebruikt. De klokbekercultuur is de periode van 2700 - 2200 vC. toen deze klokvormige bekers werden gebruikt.

De data van de diverse tijdrekeningen zijn aangepast aan hernieuwde inzichten omtrent de C14-methode berekening.