I-22. Terp in het landschap

Klik hier voor een grotere afbeelding.

Hier zien we een terp zoals die tegenwoordig nog in het landschap zichtbaar is. De terpen stammen al uit de vroege Middeleeuwen. Terpen waren heuvels die men opwierp tegen het water, om veilig te kunnen wonen. Nog steeds waren er geen dijken, al kun je de terpen wel als een begin daarvan beschouwen.
Ook nu nog zijn in het Westfriese landschap verschillende terpen zichtbaar. Men heeft wel zulke heuveltjes afgegraven en het zijn interessante vindplaatsen gebleken. Anders dan bij de grote terpen in bijvoorbeeld Groningen, waar hele dorpen op werden gebouwd, stond op deze terpen slechts één huis, één boerderij. Vandaar dat ze ook wel huisterpen genoemd worden. Ze vormen het bewijs dat men nog steeds veel last van het zeewater had en moest vluchten voor overstromingen. Uit de resten van huisvuil die in de terpen werden gevonden weten we wat de mensen aten en dronken en welke voorwerpen ze gebruikten. Nu kun je nog terpen zien bij Eenigenburg en bij Schagen. Dit is de terp Avendorp bij Schagen.