Serie I

Bloemers, J.H.F., L.P. Louwe Kooijmans en H. Sarfatij: Verleden Land; archeologische opgravingen in Nederland. Amsterdam, 1981.
Bronkhorst, J.W.: Hoe oudheidkundigen te werk gaan (serie Archeologie in Nederland). Amsterdam, z.j.
Bronkhorst, J.W.: Hunebedbouwers en veeboeren uit Rusland (serie Archeologie in Nederland). Amsterdam, z.j.

Serie II en III

Boer, J. de: Het Westfriese leven rond 1860 op de boerderij. 2e verb. uitg. Medemblik, 1965.
Kerkmeyer-de Regt, D.: Geschiedenis van West-Friesland. Leiden, 1943.
Kossmann, E.H.: De Lage Landen 1780 - 1940: anderhalve eeuw Nederland en België. 3e druk, Amsterdam/lBrussel 1982.
Het land van Holland; ontwikkelingen in het Noord- en Zuidhollandse landschap. Amsterdam, 1978.
Lange, Jan de: Het Westfriese landschap: catalogus tentoonstelling. Hoorn, 1983.
Noordeloos, P.: Het Sint Elisabethen Convent - Weeshuis der stede Grootebroek. Heiloo, 1946.
Schilstra, J.J.: In de ban van de dijk; de Westfriese Omringdijk. Hoorn, 1974.
Schilstra, J.J., L. Brandts Buys en C. de Jong: De stolp te kijk. Wogmeer, 1978.
Schöffer, I., H. van der Wee en J.A. Bornewasser (red.): De Lage Landen van 1500 tot 1780. Amsterdam, 1978.
De Speelwagen; populair maandblad, gewijd aan de historische schoonheid, folklore en geschiedenis in Hollands Noorderkwartier. Wormerveer, 1946 - 1955.
West-Friesland's Oud en Nieuw: bundel van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland. Hoorn, 1926 - heden.
Winkel, P.S.: Drechterland. Hoorn, 1936.

"Die zijn voorgeslacht niet eert,
is zijn eigen naam niet weerd".