I-23. Karolingische vondsten te Medemblik

Klik hier voor een grotere afbeelding.

In 1982 werden in de buurtschap Blockhuizen (gemeente Niedorp) tijdens het ploegen van een stuk land botten van menselijke skeletten gevonden. Bij nader onderzoek in 1983, door het graven van een proefgleuf van 2,5 meter breedte, werden behalve brokken tufsteen, vermoedelijk afkomstig van een Middeleeuws kerkje, 140 skeletten gevunden.Dit grafveld is naar men veronderstelt van ± 1000-1200 gebruikt om doden te begraven. Tevens werden in die proefgleuven aardewerkscherven gevonden, die gedateerd konden worden vanaf de 9e tot de 12e eeuw. In de onderste laag echter potscherven, die konden worden gedateerd in de periode van 750-900. Dat is de Karolingische tijd. Tussen de scherven bevonden er zich enkele die waren voorzien van radstempel-indrukken, een voor die tijd kenmerkende versiering. Deze vondst zou kunnen wijzen op nederzettingssporen uit de Karolingische tijd.
Deze dia toont Karolingische vondsten gedaan bij opgravingen in Medemblik.
Door ontginningen van de veengebieden werden gedeelten van West-Friesland beter bewoonbaar. Zo ontstonden in de lle eeuw allerlei dorpen. Uit deze tijd stammen o.a. Zwaag, Blokker, Wognum en Midwoud. Pas later, met het aanleggen van dijken zijn de steden Enkhuizen en Hoorn ontstaan. Medemblik is het eerste dorp dat stadsrechten kreeg in West-Friesland.