II-10. Het Westfries Museum te Hoorn

Klik hier voor een grotere afbeelding.

Het gebouw, waarin nu het Westfries Museum is gevestigd, was tijdens de Opstand het centrum van bestuurlijke aktiviteiten. Hier werd een min of meer onafhankelijke Westfriese statenvergadering belegd. Dit college werd genoemd de "Gecommitteerde Raden van West-Friesland en het Noorderkwartier" en het vormde het officiële bestuur van het gebied. Het zal er dus vaak een drukte van belang zijn geweest. In het museum zijn nog de kamers te zien met de tafels en stoelen, waaraan die bestuurders toen hebben vergaderd.