II-19. De paardentram in Lutjebroek (naïef)

Klik hier voor een grotere afbeelding.

In West-Friesland ging een deel van het vervoer, met name van landbouwprodukten en ook wel van vee, over het water. De meeste polders waren vaarpolders, waardoor men met schuiten voer. Dit is pas echt ingrijpend veranderd door de ruilverkavelingen. Oude sloten en dus ook vaarwegen werden gedempt en snelle rijwegen werden aangelegd: van vaarpolder naar rijpolder. Voor vervoer van personen over niet al te grote afstanden voldeed aanvankelijk de paardentram, zoals je hier ziet.
In 1884 werd de spoorlijn Zaandam - Hoorn aangelegd, in 1885 Hoorn - Enkhuizen en nog later Hoorn - Alkmaar. Een paardentram reed bijvoorbeeld door De Streek en van Avenhorn naar Berkhout.
Dit is een heel ander soort schilderij dan de vorige die we in deze serie hebben gezien. Het is een naïef. Veel mensen schilderen voor hun plezier, voor zichzelf, voor de familie, maar niet per se voor hun beroep. Al die schilders en hun schilderijen bij elkaar vormen een prachtige verzameling beelden van het dagelijks lief en leed van de inwoners van een streek. Ook West-Friesland kent veel van dergelijke schilders-uit-liefhebberij. Een keuze uit hun werk kun je bekijken in het Westfries Museum in Hoorn.