Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Aan de keukentafel

De keukentafel: de plaats waar allerlei zaken besproken worden, waar men nieuwtjes uitwisselt, waar gelachen en gehuild wordt. De keukentafel in het Vierkant: een pagina met bondige informatie over initiatieven die betrekking hebben op de cultuurhistorie van Westfriesland.

Ons Westfriese landschap

Door de problemen op de woningmarkt, de energiecrisis, de stikstofcrisis en zorgen over het klimaat en de natuur staan het landschap en het gebruik van de openbare ruimte volop in de belangstelling. Er moeten keuzes gemaakt worden met soms zeer ingrijpende gevolgen voor het aanzien van het landschap.
Niet alleen voor beleidsmakers, maar ook voor gewone burgers is kennis van de eigen omgeving en het ontstaan van dat landschap van groot belang.
Het Westfries Genootschap houdt daarom op 19 november de vernieuwde cursus Kennismaken met Westfriesland. Elders in dit blad vindt u de bijzonderheden.
Bij de voorbereiding van deze cursus kwam ter sprake dat er door de Provincie Noord-Holland in Westfriesland vijf gebieden aangewezen zijn als Bijzonder Provinciaal Landschap. Deze dragen de namen van de plaatsen waar ze te vinden zijn: Schagen, Opmeer-Wognum, Abbekerk en omgeving, Schellinkhout en omgeving en Oosterdijk (tussen Enkhuizen en Andijk). Het zijn landschappen waarop we extra zuinig zijn vanwege hun bijzondere eigenschappen en waarde voor mens en dier. Dat betekent dat ruimtelijke ingrepen in zo'n gebied alleen mogelijk zijn als ze de zogenaamde kernkwaliteiten van het gebied niet aantasten. Mogelijk zijn bijvoorbeeld fietspaden, energievoorzieningen, kleinschalige woningbouw (tot elf woningen) of bouwwerken met een oppervlakte van minder dan vijfhonderd vierkante meter. Plannen voor ontwikkelingen die hier buiten vallen, tasten het bijzondere landschap aan en kunnen alleen worden uitgevoerd als er sprake is van een groot openbaar belang en kan worden aangetoond dat er geen andere mogelijkheden zijn. De schade aan het landschap moet dan worden gecompenseerd.
We kunnen en willen van Westfriesland geen museum maken, maar het is wel van groot belang dat we zorgvuldig blijven omgaan met waardevolle en onvervangbare gedeelten van ons landschap.

Jan Smit, voorzitter

De Oosterdijk tussen Enkhuizen en Andijk.
De Oosterdijk tussen Enkhuizen en Andijk. (foto Jan Smit))

 


Hé, is dat Westfries?

428. Die zwager van je is 'n snokkere of: snukkere kerel. Als hij van de partij is, kom je vaak in 'n snokkere situatie (wat eigenaardig, wat buitenissig, meestal met 'n komisch tintje eraan).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.