Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Aan de keukentafel

De keukentafel: de plaats waar allerlei zaken besproken worden, waar men nieuwtjes uitwisselt, waar gelachen en gehuild wordt.
De keukentafel in het Vierkant: een pagina met bondige informatie over initiatieven die betrekking hebben op de cultuurhistorie van Westfriesland.

Timmermansgildehuis vijftig jaar in gebruik bij het Westfries Genootschap

Ons Timmermansgildehuis is een pareltje verscholen achter het Dal in de binnenstad van Hoorn. Het voormalige gildehuis is omstreeks 1630 gesticht door de Hoornse huistimmerlieden, verenigd in het Sint Jozefgilde.
De huidige kantoorruimte op de benedenverdieping was oorspronkelijk de ruimte waar de proeven voor de toelating tot het gilde werden afgelegd. De bovenzaal was het eigenlijke gildelokaal, dat wil zeggen de vergaderzaal. Dit is de plek waar tegenwoordig het bestuur vergadert en waar cursussen worden gegeven.
Bijzonder is de schouw met haardplaat en het schilderstuk dat de vlucht van de Heilige Familie naar Egypte voorstelt. Dat gekozen is voor een voorstelling uit het leven van Jozef die zijn vrouw Maria en het kind Jezus in veiligheid brengt, is een verwijzing naar Jozef als patroonheilige van de timmerlieden. Een patroonheilige is volgens de katholieke traditie een heilig verklaard persoon naar wie je vernoemd bent en die je zal beschermen. Rond het schilderstuk zijn de namen en wapenschilden van een aantal voogden van het gilde aangebracht.
Fraai zijn de plafondschilderingen met afbeeldingen van bladranken, bloemen en vogels. Op het plafond is ook een roos geschilderd met een vermaning aan het bestuur. De tekst luidt: ‘Al wat onder deese roos sal woorden gesprooken dat moeter nader sijn beloocken. Anno 1635’. Beloocken, ofwel beluiken, betekent afsluiten. Het is dus de bedoeling dat hetgeen aan de bestuurstafel vertrouwelijk wordt besproken niet naar buiten wordt gebracht. Het is bij onze vereniging een mooie traditie dat de voorzitter aan het hoofd van de tafel onder deze roos plaatsneemt.
Na de opheffing van het timmermansgilde in 1820 kwam het gebouw in eigendom bij de gemeente Hoorn. In juli 1970 is begonnen met de restauratie. In 1971 werd het pand in gebruik genomen door het Westfries Genootschap en op 25 maart 1972 vond de officiële ingebruikname plaats. Sedert 1987 is onze vereniging de trotse eigenaar van het fraaie gebouw en het ervoor gelegen woonhuis.

Jan Smit,
voorzitter

Het Timmermansgildehuis in 1992.
Het Timmermansgildehuis in 1992. (foto archief Stichting Projector)

 


Hé, is dat Westfries?

484. Aan de lucht te zien kon 't morgen wel 'ns snei-jagen (sneeuwen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.