Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Aan de keukentafel

De keukentafel: de plaats waar allerlei zaken besproken worden, waar men nieuwtjes uitwisselt, waar gelachen en gehuild wordt.
De keukentafel in het Vierkant: een pagina met bondige informatie over initiatieven die betrekking hebben op de cultuurhistorie van Westfriesland.

Zorgen over cultureel erfgoed en monumenten

In februari van dit jaar schreven de historische verenigingen en stichtingen in de gemeente Medemblik gezamenlijk een brief aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraadsleden. Daarin uitten zij hun zorgen over de gevolgen van de gemeentelijke bezuinigingen voor het cultureel erfgoed en de monumenten. De briefschrijvers vragen zich af of de huidige ambtelijke bezetting voldoende is om alle wettelijke taken die de gemeente heeft betreffende cultureel erfgoed en monumenten adequaat te kunnen uitvoeren. Monumentenbeleid, vergunningverlening, toezicht en handhaving vereisen voldoende inzet qua mensuren van ambtenaren met gerichte kennis en ervaring. Naast kennis van regelgeving is praktische ervaring van belang. Medemblik is niet de enige gemeente waar deze problematiek speelt. Ook in andere Westfriese gemeenten leven er bij de historische verenigingen en stichtingen zorgen over dit onderwerp.
Het is niet voor niets dat er gevraagd wordt om de mogelijkheden voor regionale samenwerking te onderzoeken, bijvoorbeeld in de vorm van een gezamenlijk Bureau Erfgoed. Het Westfries Genootschap steunt dit pleidooi en heeft dat via een brief aan alle gemeenten met grondgebied binnen de Westfriese Omringdijk kenbaar gemaakt.
De nog in te voeren nieuwe Omgevingswet verplicht de gemeenten expliciet om rekening te houden met cultureel erfgoed. Zij moeten het aanwezige erfgoed inventariseren en waar nodig beschermen via het Omgevingsplan.
Cultureel erfgoed en monumenten zijn van grote waarde. Niet alleen voor het historisch besef van de huidige en toekomstige bewoners, maar ook voor een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat en het toerisme, en daarmee voor de gemeentelijke economie.
Het behoud van ons cultureel erfgoed en de monumenten vereist een gezamenlijke inspanning. Naast de gemeenten hebben ook het Rijk, de provincies, erfgoedorganisaties, burgers en bedrijven een grote verantwoordelijkheid. Een mooi landschap en aantrekkelijke steden en dorpen zijn in ons aller belang.

Jan Smit,
voorzitter

Het voormalige raadhuis van Midwoud.
Het voormalige raadhuis van Midwoud. Het pand staat op de gemeentelijke monumentenlijst van de gemeente Medemblik. (foto Jan Smit)

 


Hé, is dat Westfries?

361. Hoe ver ben je heen met je was?
't Loupt op 't lessie ('t loopt naar 't einde, 't is gauw klaar).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.