Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2021 » Nummer 1 » Pagina 3

Aan de keukentafel

De keukentafel: de plaats waar allerlei zaken besproken worden, waar men nieuwtjes uitwisselt, waar gelachen en gehuild wordt.
De keukentafel in het Vierkant: een pagina met bondige informatie over initiatieven die betrekking hebben op de cultuurhistorie van Westfriesland.

Ode aan het landschap

Ons landschap krijgt momenteel terecht veel aandacht. Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen heeft 2021 uitgeroepen tot het themajaar ‘Ode aan het Landschap’. Door de coronacrisis ontdekken veel mensen de schoonheid van de eigen omgeving.
Voor het Westfries Genootschap is dat niet nieuw. In onze jaarboeken zijn veel odes aan het Westfriese landschap te vinden. Al vanaf de oprichting zet onze vereniging zich in om het historisch, cultureel en landschappelijk aanzien van het werkgebied zo veel mogelijk voor het nageslacht te bewaren.
Tegelijkertijd weten wij dat niet alles is gebleven zoals het in 1924 was en dat het landschap ook in de toekomst drastisch zal veranderen. Niet alleen door de aanleg van bedrijventerreinen en wegen, maar ook door de bouw van woningen en windmolens en de komst van zonneparken.
Wij kunnen van Westfriesland geen museum maken en moeten leren leven met veranderingen in ons landschap. Dat neemt niet weg dat wij wel de vinger aan de pols moeten houden.
Het is daarom heel spijtig dat de nauw met onze vereniging verbonden Stichting voor Landelijk Schoon Westfriesland aan het einde van 2020 is ontbonden. Het lukte niet meer om nieuwe bestuurders te vinden die zich willen inzetten voor de doelstellingen van deze stichting: het formuleren van zienswijzen en uitbrengen van adviezen op het gebied van landschap, erfgoed en cultuurhistorie. Onze dank gaat uit naar al degenen die zich voor deze stichting en haar voorganger, de Commissie voor Landelijk Schoon, hebben ingezet. Het Westfries Genootschap zal nu in voorkomende gevallen een beroep doen op de deskundigheid van Erfgoedvereniging Bond Heemschut. Niet alleen het landschap zelf is belangrijk, maar ook datgene wat er gebouwd wordt. Dat moet zo veel mogelijk passen in de omgeving. Om daar aandacht voor te vragen organiseerden wij in 2019 de verkiezing van de mooiste vrijstaande nieuwe woning. Dit jaar houden wij de verkiezing van het mooiste nieuwe bedrijfsgebouw.
Houd Westfriesland mooi!

Jan Smit,
voorzitter

Eenigenburg, Westfriese Zeedijk kijkrichting Krabbendam met Burgerwiel.
Eenigenburg, Westfriese Zeedijk kijkrichting Krabbendam met Burgerwiel. (foto Stichting Projector)

 


Hé, is dat Westfries?

22. Ik ben drie nachten te warskip geweest (te logeren). We krijgen vandaag twee warskippers (logés, logées).
Volksrijmpje:
Warskippers en vis
Bloiven maar drie dagen fris.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.