Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Aan de keukentafel

De keukentafel: de plaats waar allerlei zaken besproken worden, waar men nieuwtjes uitwisselt, waar gelachen en gehuild wordt.
De keukentafel in het Vierkant: een pagina met bondige informatie over initiatieven die betrekking hebben op de cultuurhistorie van Westfriesland.

Anders dan anders

Hebt u dit jaar de Westfriezendag ook zo gemist? De dag waarop nnhet bestuur verantwoording aflegt aan de leden en de leden elkaar ontmoeten en samen op excursie gaan?
Door de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus moest het bestuur besluiten de Westfriezendag niet door te laten gaan. Net als dat eerder het geval was met de Voorjaarsstreekmiddag. Ook is er dit jaar geen Najaarsstreekmiddag.

Dat neemt niet weg dat het bestuur een aantal zaken aan de leden ter goedkeuring voor wil leggen. Dat betreft de goedkeuring van de jaarrekening, het jaarverslag van de secretaris, de notulen van de Westfriezendag van vorig jaar en de benoeming van de kascommissie.
Dit jaar zijn er drie bestuursleden aftredend. Ons langstzittende bestuurslid Netty Zander en onze secretaris Jan Wittink hebben zich opnieuw verkiesbaar gesteld. Aan u wordt gevraagd of u met hun herbenoeming instemt. Piet Zwaan heeft zich niet herkiesbaar gesteld. In de bestuursvergadering van 16 september in het Witte Kerkje van Benningbroek hebben wij afscheid van hem genomen en hem bedankt voor zijn inzet in de afgelopen zes jaar.
Vooralsnog heeft het bestuur besloten niet actief op zoek te gaan naar een vervanger.

Gelukkig ligt niet alles stil. Het secretariaat functioneert als vanouds en een aantal commissies en stichtingen is (weer) volop aan de slag.
Het bestuur hoopt dat ondanks dat dit jaar alles anders gaat dan anders, u toch uw betrokkenheid bij onze vereniging laat blijken. Dat kunt u doen door uw stem over de bestuursvoorstellen uit te brengen door middel van het bij dit Vierkant gevoegde antwoordformulier. Dat kunt u ook doen door nieuwe leden te werven en door ons via de e-mail of de telefoon op de hoogte te houden van belangrijke zaken met betrekking tot Westfriesland. Onze gezamenlijke inzet voor de cultuurhistorie van Westfriesland en het Westfriese landschap blijft immers onverminderd belangrijk!

Jan Smit, voorzitter

Landschapsreservaat Oosterdel bij Broek op Langedijk.
Landschapsreservaat Oosterdel bij Broek op Langedijk. Hier is het historische strokenverkavelingspatroon nog te zien. (foto Jan Smit)

 


Hé, is dat Westfries?

428. Die zwager van je is 'n snokkere of: snukkere kerel. Als hij van de partij is, kom je vaak in 'n snokkere situatie (wat eigenaardig, wat buitenissig, meestal met 'n komisch tintje eraan).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.