Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2020 » Nummer 2 » Pagina 4-6

Verenigingsnieuws

Kostuum naaien bij Kap en Dek 2020

Jaarlijks organiseert de commissie Kap en Dek een cursus kostuum naaien. Tijdens deze cursus wordt een historisch verantwoord kostuum gemaakt. Goed advies en begeleiding bij de aanschaf van de juiste stof zijn belangrijk. Ook is het van belang de japonnen zo authentiek mogelijk te maken. In overleg met de cursist wordt een model uitgezocht. Eventueel wordt het patroon op maat getekend, maar er wordt ook met standaard patronen gewerkt. De patroonkeuze wordt gemaakt aan de hand van oude familieportretten of voorbeelden uit naslagwerken over historische kleding. Veel voorbeelden zijn te vinden op Pinterest; zoekfunctie ~Kap en Dek.
Bij voorkeur begint men met het naaien van onderkleding. Een bijpassend korset, hemd, lange onderbroek en twee onderrokken maken het kostuum compleet en bepalen mede de uitstraling van het geheel.
De cursus bestaat uit zeven dagdelen op maandagavond, aanvang half acht, en start 7 september (A) en 14 september (B) bij voldoende belangstelling voor twee cursussen.

N.B. Afhankelijk van de maatregelen met betrekking tot het coronavirus.

Overige cursussen
Naast het naaien van een kostuum worden bij voldoende aanmeldingen cursussen in kap naaien, boerenhoedjes herstellen en hullen plooien gehouden.

Kijkt u voor het volledige cursusaanbod op onze website. De cursisten showen na afloop van de cursus zoals gebruikelijk hun kostuums voor aanvang van de jaarlijkse antiek- en curiosa veiling van Kap en Dek. Deze veiling wordt gehouden op de eerste zaterdag van februari in café De Ridder in Berkhout.

Alle lessen worden gegeven in het Timmermansgildehuis, Dal 3 in Hoorn.

Voor meer informatie
www.westfriesgenootschap.nl/Kap en Dek
Aanmelden: Lies Smit, 0229-571909 of via e-mail kap-en-dek@quicknet.nl

Op tafel ligt informatie over stoffen en patronen.
Op tafel ligt informatie over stoffen en patronen. (foto Lies Smit)

Geen Westfriezendag en geen Najaarsstreekmiddag in 2020

Nederland is net als de rest van de wereld in de ban van het coronavirus. Dat heeft grote gevolgen voor veel mensen en bedrijven. Door allerlei beperkende maatregelen is het voor verenigingen als het Westfries Genootschap niet mogelijk om activiteiten te organiseren.
Het bestuur heeft daarom besloten dat er dit jaar geen Westfriezendag en geen Najaarsstreekmiddag worden gehouden. Op het moment dat wij dit besluit namen, waren de horecazaken nog gesloten en bijeenkomsten voor grote groepen verboden. Bovendien was het nog niet bekend tot hoe lang alle maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het virus nog van kracht zouden zijn.
Omdat er dit jaar geen algemene vergadering wordt gehouden, zal het bestuur u tegelijkertijd met het volgende Vierkant schriftelijk een aantal zaken voorleggen die goedkeuring van de leden vereisen.
Wij hopen dat u begrip hebt voor dit moeilijke besluit dat het bestuur met pijn in het hart heeft moeten nemen.

Jan Smit, voorzitter

Van de werkgroep Westfries Biografisch Woordenboek

Wij kregen het verzoek een biografie te maken over Geert Boogaard (1908-1998).

Geert Boogaard.Geert Boogaard groeide op in Enkhuizen. In 1929 werd hij medewerker van de Boerenleenbank Andijk en klom op tot de functie van kassier (tegenwoordig directeur). Vanaf 1946 werkte hij als godsdienstleraar en later als hulpprediker naast de officiële (vrijzinnige) predikant Klein Wassink. In 1951 werd Geert hulpprediker voor alle protestanten in Andijk. Na een academische studie werd hij in 1964 daar predikant. Een jaar later werd Geert beroepen in Enkhuizen. Daar ging hij in 1973 officieel met emeritaat, maar bleef tot 1981 actief.
Vanaf 1964 kreeg Geert Boogaard landelijk bekendheid door zijn religieus-maatschappelijk getinte gedichten, die nog steeds worden verkocht en hier en daar in kerkelijke diensten worden gebruikt.

Bij het schrijven van een biografie gaan we af op aangeleverde informatie door de aanvrager en/of de nazaten. We doen daarnaast ook zelf onderzoek.
Ik, Peter Wester, heb het schrijven van deze biografie op mij genomen. Helaas kan ik onder de huidige coronaomstandigheden niet vanuit Twente naar Westfriesland reizen voor onderzoek in archieven of in plaatsen waar hij werkte. Daarom doe ik een beroep op de lezers van het Vierkant: wie heeft kenmerkende herinneringen aan Geert Boogaard en wil deze aan mij doorgeven? Er is nog weinig beeldmateriaal, foto's zijn zeer welkom.

Mogelijk denkt u nu ook aan een andere persoon die volgens u een biografie in het Westfries Biografisch Woordenboek verdient. Wilt u deze wens aan mij doorgeven?
Voor alle reacties dank ik u bij voorbaat.

Peter Wester, Denekamperstraat 28 PW Beuningen (Ov.)
Telefoon: 0541-552061, mail: p.wester7@kpnplanet.nl

Creatief Westfries

Streektaal effies weg
Deur alle corona-maatregele kenne en konne de optredens van ôze skroifgroepe niet deurgaan. Niet bai Toônbeêld, de folkloremarkte in Skagen of are evenemente, want die benne allegaar oflast. De ‘Westfriese boekekraam’ op de verzamelaarsdag wort deurskoven nei 'n aar jaar. Bloift 'r nag wat over om van te genieten?

Open optredens skroifgroepe
Die kenne in de komende herrest hopelijk wél deurgaan. Op 20 september kè je in De Stompe Toren in Ierswoud (Aartswoud) geniete van de skroifgroep Hoogwoud. Zundeg 4 oktober staat 'n voorstelling in kostuum van de skroifgroep Veenhuizen op de rol in 't Zwaantje in Veenhuizen. Op 11 oktober komt de skroifgroep Hougkarspel voor 't front in de Protestante Kerk. En ok nag: Lutjebroeker skroivers van Creatief Westfries trede op in oigen durp in ‘Bessie’ op zundeg 25 oktober. Wist je dat 15 percent van alle skroivers deer vedaan komt? Dat: genog in 't verskiet om weer geniete te kennen van oôs Westfries!

Skroivendevort
Die komt in september uit met een cd d'r bai. De opnames bai de skroivers ware niet uit te voeren vanwege de maatregele. Dat wacht nag effies of: den kè je ok weer luistere nei alle verhale, voorlezen deur de skroivers zelf, die in 't boekie stane. En ok weer met 'n hussie liedjes en meziek d'r op.

Effies Klesse
Al acht jaar draait, twei keer in 't jaar, 't Effies Klesse groepie. Bai een koppie met een koekie, prate we in 't Timmermansgildehuis in Hoorn, Westfries. Onder loiding van twei lede van Creatief Westfries perbere we de mooiste Westfriese woorde en gezegdes weer nei boven te halen. Ok wort 'r let op de zinsbouw. 't Benne altoid bar genoeglijke ochende met deêlnemers van weg en weer. Deuze mense hewwe allegaar Westfriese wortels en ze houwe groôt van oôs mooie dialect.
Om de woordeskat te vergrôten doene we alle kere ok oefeningkies. D'r benne klessers die voor thuis een extra briefie meeneme. Nou dochte we dat 't meskien wel pittig is om jullie kennis te testen. Meskien kreg je wel zinnighoid om ok mee te klessen. We wete vezelf nag niet hoe of 't allegaar loupe zel. Maar we houpe datte we vanof 14 oktober weer ‘Effies Klesse’ kenne.

Leste nuws
As 'r nuws is vanuit Creatief Westfries, over optredens bevobbeld, den kè je altoid nag koike bai oôs gedeelte op de website van 't Genoôskip: www.westfriesgenootschap.nl/Creatief. En vedder: bloif 't Westfries gebruike: je moers taal is altoid vertrouwd!

Zet de woorde op de goeie plaas in de zinne:
swuuphard, beheeftig, aref, averom, ofgrobbele, knoffelige, bemierke, bedelaarskoppie, val, skake
1. Wat hew ik op de fiets een … hande kregen.
2. 't Wort al tweilichtig kè je 't nag ….
3. Kees verbreeuwt nerges van, hai is ….
4. Bai peet Aaf kreg je meistens een ….
5. Voorheen dee ik altoid … voor de Kerst.
6. Hai heb … uur legge te sleipen.
7. In 't hêle … .vind je niet zo'n beste skilder.
8. Riet kreeg zommaar de … op 'n nuwe fiets.
9. Doen je toet maar effies gauw ….
10. Somwoilen wor ik … van de jeuk.

Wat betekent:
1. Deer is juffrouw Handeloôs.
2. 't Werd een koe met een lang loif.
3. 't Over 't zeer doen heen.
4. Hai is met de bille deur de broek.
5. An de wieg stôte.
De goeie antwoorde kin je vinde op bladzai 15.

 


Hé, is dat Westfries?

361. Hoe ver ben je heen met je was?
't Loupt op 't lessie ('t loopt naar 't einde, 't is gauw klaar).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.