Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2020 » Nummer 2 » Pagina 3

Aan de keukentafel

De keukentafel: de plaats waar allerlei zaken besproken worden, waar men nieuwtjes uitwisselt, waar gelachen en gehuild wordt.
De keukentafel in het Vierkant: een pagina met bondige informatie over initiatieven die betrekking hebben op de cultuurhistorie van Westfriesland.

Het behoud van ons religieus erfgoed

Op zaterdag 22 februari is in Hoorn de tiende Schipper-Oosterkerkprijs uitgereikt. Dit is een prijs voor een persoon of instelling die zich in het bijzonder heeft ingespannen voor het behoud van religieus erfgoed in oostelijk Westfriesland. De prijs ging naar René Smit en Gerda Blom die in 2017 de voormalige Hervormde kerk in Twisk hebben gekocht en die nu exploiteren als Theaterkerk Hemels. Zij wonen ook in de kerk en hebben er bovendien een bed and breakfast ingericht.
Traditionele geloofsgemeenschappen, zowel protestantse als katholieke, hebben het moeilijk door onder meer vergrijzing, afnemende ledenaantallen en verminderde beschikbaarheid van vrijwilligers voor bestuurlijke en andere taken. Soms ontbreekt het geld voor het onderhoud van de gebouwen. Door fusies en samenvoegingen worden kerkgebouwen overbodig. Verval en sloop liggen op de loer.
De rijksoverheid stimuleert het maken van kerkenvisies. Per gemeente wordt bekeken welke kerkgebouwen er in de nabije toekomst gebruikt blijven worden voor kerkdiensten en welke er overbodig worden.
Kerkgebouwen zijn herkenningspunten in het landschap. Het is daarom belangrijk om deze te behouden. Dat kan zijn door multifunctioneel gebruik, dus naast het gebruik voor de eredienst ook gebruik als bijvoorbeeld vergaderruimte of concertzaal. Er zijn bovendien veel geslaagde voorbeelden van volledige herbestemming voor culturele doeleinden of als woon- of bedrijfsruimte. Bij functieverandering moet er niet alleen aandacht zijn voor het uiterlijk van het gebouw. Ook het interieur, de inventaris en het orgel zijn het waard om met respect behandeld te worden. Als het niet lukt om deze op een verantwoorde manier een plekje te geven in de herbestemde kerk, moet er gezocht worden naar mogelijkheden tot herplaatsing elders.
Initiatienemers, eigenaren en vrijwilligers die zich inzetten voor het behoud van religieus en ander erfgoed, verdienen het om af en toe in het zonnetje gezet te worden. Prijzen zoals de Schipper-Oosterkerkprijs, maar ook onze eigen Westfrieslandprijs, zijn daarvoor een prachtig middel.

Jan Smit, voorzitter

Voormalige Hervormde kerk van Twisk, nu Theaterkerk Hemels.
Voormalige Hervormde kerk van Twisk, nu Theaterkerk Hemels. (foto Jan Smit)

 


Hé, is dat Westfries?

428. Die zwager van je is 'n snokkere of: snukkere kerel. Als hij van de partij is, kom je vaak in 'n snokkere situatie (wat eigenaardig, wat buitenissig, meestal met 'n komisch tintje eraan).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.