Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Aan de keukentafel

De keukentafel: de plaats waar allerlei zaken besproken worden, waar men nieuwtjes uitwisselt, waar gelachen en gehuild wordt.
De keukentafel in het Vierkant: een pagina met bondige informatie over initiatieven die betrekking hebben op de cultuurhistorie van Westfriesland.

Molens trekken onze aandacht

Dit jaar trekken de gratis advertenties in de krant met de oproep ‘Doe méér voor molens’ onze aandacht. Vereniging De Hollandsche Molen zet zich al vanaf 1923 in voor het voortbestaan, malend en draaiend houden van de wind- en watermolens in Nederland.
Nederland is een echt molenland. Tulpen, klompen en molens zijn toeristische trekkers van formaat. Net als kerken en stolpen sieren zij ons landschap.
Molens komen al vanaf de tweede helft van de twaalfde eeuw in ons land voor. Geschat wordt dat er in Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw ruim 9.000 waren. Ze waren er in allerhande typen en met verschillende functies. Voorbeelden zijn industriemolens, graanmolens en watermolens. Momenteel zijn er dankzij de inzet van velen nog ruim 1.200 molens over.
Het molenaarsambacht staat op de Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland en sinds 2017 ook op de door de UNESCO bijgehouden Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid. Beroepsmolenaars en vrijwillige molenaars zorgen ervoor dat veel molens nog steeds of weer draaien. Een opmerkelijk initiatief dat onlangs in het nieuws kwam, was het pleidooi van de Noord-Hollandse Molenfederatie om de 55 maalvaardige poldermolens in onze provincie in geval van wateroverlast in te zetten voor het snel afvoeren van het overtollige water.
Bij de leden van het Westfries Genootschap komen dit jaar twee molenstichtingen onder de aandacht. Dat zijn Stichting De Westfriese Molens, die het initiatief heeft genomen voor het weer maalvaardig maken van meelmolen De Lastdrager in Hoogwoud, en Stichting Johannes Bos, de winnaar van de Westfrieslandprijs 2018. Laatstgenoemde stichting kreeg de prijs vanwege haar inzet voor het in ere herstellen van het molen- en maalderijcomplex in Koedijk.

Jan Smit, voorzitter

Maalderij De Gouden Engel in Koedijk.
Maalderij De Gouden Engel in Koedijk, met van links naar rechts de knechtswoning, molen en koolboet. (foto Jan Smit)

 


Hé, is dat Westfries?

209. De helt (handvat, greep) van m'n graaf (spade, schop met naar onder spits toelopend blad).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.