Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2018 » Nummer 2 » Pagina 3

Aan de keukentafel

De keukentafel: de plaats waar allerlei zaken besproken worden, waar men nieuwtjes uitwisselt, waar gelachen en gehuild wordt.
De keukentafel in het Vierkant: een pagina met bondige informatie over initiatieven die betrekking hebben op de cultuurhistorie van Westfriesland.

Ruimte en rust worden schaars

Westfriesland met zijn weidse vergezichten, groene weilanden, slootjes en daarboven prachtige wolkenluchten, staat onder druk. Ons gebied ontkomt niet aan de gevolgen van de noodzaak tot het bouwen van huizen, uitbreiding van industriegebieden, schaalvergroting in de landbouw met bijbehorende nieuwbouw van kassen en schuren, forse uitbreidingen van het wegennet en de bouw van windmolens. Daarnaast zijn er plannen voor de aanleg van zonneweiden (zonnepanelen op de grond).
Niet alleen het open landschap staat onder druk. We hebben ook te maken met het verdwijnen van de rust. Dit onder andere als gevolg van de toename van het verkeer over de weg, het vliegverkeer en de recreatievaart. Officieel aangewezen stiltegebieden dreigen deze status te verliezen. Ruimte en rust worden schaars.
In de statuten van het Westfries Genootschap staat dat onze vereniging ten doel heeft het historisch, cultureel en landschappelijk aanzien van ons werkgebied zoveel mogelijk voor het nageslacht te bewaren. Dat is in de huidige tijd niet eenvoudig. Dat kan alleen maar in samenwerking met veel andere partijen, zoals Stichting voor Landelijk Schoon. Ook plaatselijke historische verenigingen kunnen daarbij helpen.
We vragen van bestuurders, ondernemers en particulieren om steeds goed na te denken welke gevolgen bouwplannen en andere investeringen hebben voor het landschap en de monumenten. Er zal rekening moeten worden gehouden met de streekeigen kenmerken van het gebied.
Het is begrijpelijk dat burgers in actie komen tegen zaken als horizonvervuiling door windmolenparken in open gebieden en toename van lawaai door nieuwe vliegroutes of de mogelijke komst van een crossterrein bij een stiltegebied. Maar laten we als burgers ook naar onze eigen manier van leven kijken. Ieder van ons heeft een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van zuinig zijn op het landschap en de ruimte en het voorkomen van lawaai. Samen kunnen we het verschil maken.

Jan Smit, voorzitter

Koeien op het kadetjesland in Benningbroek vlakbij de A7.
Koeien op het kadetjesland in Benningbroek vlakbij de A7. Niet alleen veel ruimte, maar ook veel lawaai. (foto Jan Smit)

 


Hé, is dat Westfries?

760. Om op 't land te komen moesten we over 'n smal steggie (smal brugje of bruggetje).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.