Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2017 » Nummer 2 » Pagina 16-17

Westfries Biografisch Woordenboek (WBW)

In het Westfries Biografisch Woordenboek staan biografieën van personen die voor Westfriesland, lokaal of regionaal, veel betekend hebben. Heeft u in uw dorp of stad een persoon waarvan u meent dat deze in aanmerking komt voor het WBW, meldt u die dan, liefst per mail, aan bij het secretariaat van het Westfries Genootschap.
Alleen personen die zijn overleden komen in aanmerking. Raadpleeg de website www.westfriesgenootschap.nl, klik op Commissie Geschiedschrijving en vervolgens op Westfries Biografisch Woordenboek.

Jacob Blokker, grondlegger van het Blokkerconcern

Jacob Blokker (1874-1944).Jacob Blokker (1874-1944).

Geboren te Hoorn op 28 januari 1874. Overleden te Haarlem op 13 januari 1944. Zoon van Pieter Blokker en Maartje Mol. Grondlegger van het Blokkerconcern. Huwde op 24 april 1896 Saar (Saapke) Kuiper en opende een dag later zijn IJzer- en Houtwinkel in Hoorn aan het Breed no. 22. In de ‘Nieuwe Courant‘, Goedkoop Nieuws- en Advertentieblad voor West-Friesland, werd de opening als volgt aangekondigd: “A.s. Zaterdag Opening van den Goedkoopen IJzer- en Houtwinkel. Jongelieden, die trouwen gaan, nodig ik beleefd tot een bezoek uit, daar ik ruim voorzien ben van Huishoudelijke artikelen en Keukengereedschappen”.

Jacob Blokker was voor veel mensen geen onbekende. Al enkele jaren eerder stond hij op de markt met een kraam met landbouwgereedschappen. Jacobs vader, Pieter Blokker, maakte allerlei agrarische gereedschappen in eigen smederij en Jacob had dat vak van hem geleerd. Rond zijn twintigste verruilde hij de smederij voor een kraam op de markt. Boeren waren gewend om hun gereedschap te kopen op de markt, of van langskomende handelaren of lieten dat maken bij de plaatselijke smid. De IJzer- en Houtwinkel moest daar verandering in brengen. Dat lukte. Door het grote assortiment van ijzeren spaden, schoffels, houten hooivorken, maar ook doordat je daar gaas en draad en gebruiksvoorwerpen voor de zuivelbereiding kon kopen met daarbij huishoudelijke artikelen en keukengereedschappen, zoals emaillen pannen, werd de winkel van Jacob Blokker steeds drukker bezocht door zowel agrariërs als huisvrouwen.
Doordat hij de marktplaatsen aanhield kon hij in grote hoeveelheden inkopen. Zijn vrouw Saartje deed dan de winkel en dat deed ze uitstekend. Met de aankoop in 1903 van het naastliggende pand Breed 24 kreeg hij ruimte om het steeds groter wordende assortiment aan wasmachines, kachels en fornuizen op te slaan.
De groei van zijn zaak was te danken aan een aantal factoren. Allereerst veel pakkende reclame via het Nieuwsblad en folders. Bekend werd de slagzin: ‘Er is maar één, zegge één Jacob Blokker Pz’. Verder een steeds uitgebreider assortiment en een constante prijsstelling, dus niet meer afdingen zoals op de markt. De prijzen bij Jacob Blokker waren op de markt hetzelfde als in de winkel. Lagere marges moesten leiden tot hogere omzet. Dat kon alleen als het systeem van ‘op de pof’ of ‘op de lat’ kopen werd ingewisseld voor contante betaling.
Daarnaast zorgde Jacob Blokker voor reclamestunts en acties. Bekend is dat hij op koude dagen een aantal van zijn kachels op trottoirs plaatste zodat voorbijgangers hun handen konden warmen. Hij projecteerde vanaf de overkant van het Breed ‘bewegende filmbeelden’ op de gevels van zijn twee Blokkerwinkels.

In 1912 kocht hij zijn vijfde pand, Breed 52, en verkocht daar, in zijn zogenoemde ‘Speciaalhuis’, huishoudelijke artikelen met een luxe uitstraling zoals glas, porselein en aardewerk. Met de komst van de elektriciteit rond 1919 werd het assortiment sccessievelijk uitgebreid met apparaten als elektrische theelichtjes, strijkijzers, melkkokers en broodroosters.
Ook kwam nu de mogelijkheid om vanuit het Westfriese platteland bestellingen te doen via een vrachtrijder, die het bestelde artikel bij zijn volgend bezoek aan het desbetreffende dorp kwam afleveren.
In 1921, een jaar toen in Nederland een gevoel van welvarendheid heerste, organiseerde de Hoornse Middenstand een feestelijke ‘Hoornsche winkelweek’ om Hoorn als ‘de Koopstad van Westfriesland’ te promoten. Blokkertje, zoals de zaak al in de volksmond werd genoemd, pakte uit met het installeren van een complete, kletterende en spetterende waterval aan het Breed.

In 1924 werden de Blokkerzaken in Hoorn omgezet in een naamloze vennootschap. Daarmee werd het financiële risico gespreid. Want de concurrentie werd groter en de tijden slechter. Tot dan toe had Blokker van de komst van V&D in Hoorn in 1906 geen last gehad. Dat begon toen V&D zich behalve op manufacturen, huishoudtextiel en stoffering ook op de inmaak- en weck-accessoires ging richten, vooral in de zomertijd. Een veel grotere concurrent echter was Offringa, Hart & Co met name op het gebied van kachels en kooktoestellen.

Zoon Pieter keerde na zijn handelsstudie in Rotterdam terug in Hoorn om zijn vader te helpen met de boekhoudkundige zaken. Andere zonen werkten in diverse zaken in Utrecht, Amsterdam en Haarlem en vonden de Blokkerzaken in Hoorn te provinciaal. Zoon Ab vertrok naar Nederlands Oost-Indië en maakte daar fortuin. In 1926 overleed plotseling de vrouw van Jacob Blokker, Saar, 52 jaar oud. Daarmee leek het vuur in zijn koopmanschap langzaam te doven. In 1929 bood hij via zijn notaris de zaak te koop aan. Een makelaar in Alkmaar was de gegadigde en de koop werd gesloten. Toen bleek dat deze makelaar een tussenpersoon was die optrad namens Offringa, Hart & Co, zijn grootste concurrent. Met heel veel moeite en kosten wist Jaap Blokker die koop ongedaan te maken.

In 1931 hertrouwde Jaap Blokker en met nieuw elan deed hij weer zaken. In feite een herstart. Maar het was crisistijd. De zaken gingen slecht, niet alleen in Hoorn. Overal dreigde economische rampspoed. Een kwart van de Nederlandse bevolking raakte werkloos en moest leven van de ‘Steun’, een soort bijstandsuitkering. In 1936 zag het er voor de Blokkerzaken in Hoorn niet best uit. Een faillissement was niet ondenkbeeldig. Maar 1936 was ook het jaar dat Jacob Blokker zijn 40-jarig zakenjubileum wilde vieren. In de zomer van 1936 keerde zoon Ab met zijn kapitaal definitief uit Nederlands-Indië terug. Samen met zijn broers, die inmiddels Blokkerzaken in diverse grote steden hadden, richtten zij de firma Gebr. Blokker op. Dat was het begin van een succes dat na de Tweede Wereldoorlog alleen maar groter werd, de opmars naar de grote landelijke winkelketen Blokker.

Vader Jaap Blokker, inmiddels slecht ter been, verhuisde in datzelfde jaar 1936 vanuit Hoorn naar Haarlem en overleed daar op 13 januari 1944. Een koopman in hart en nieren, met handelsgeest, die wist hoe hij klanten kon verlokken, was niet meer.

Literatuur: Hans Rijswijk, Er is maar één, zegge één Jacob Blokker Pz. De geschiedenis van de ‘Gebr. Blokker’ in WFON 44 (1977), pag. W145-162. Henk Povee, De eeuw van Blokker, 100 jaar huishoudbranche in Nederland, uitg. Thoth, Bussum, 1996.
Gegevens aangeleverd en bewerkt door: Jaap Raat te Heiloo, (Herziene versie: 2012).

Voor de volledige biografie, zie de website.

 


Hé, is dat Westfries?

135. Als je zo af en toe wat aan dat werk doet, kom je er nooit mee klaar, je moet 't loif er an leggen (flink aanpakken, intensief werken).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.