Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2017 » Nummer 2 » Pagina 4-9

Verenigingsnieuws

Auroraprijs 2017 voor Stichting Rundveemuseum Aat Grootes

Op donderdag 23 maart heeft Jan Smit, voorzitter van het Westfries Genootschap, de Auroraprijs uitgereikt aan Stichting Rundveemuseum Aat Grootes in Aartswoud. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst van het bestuur en de vrijwilligers voorafgaand aan de opening van het nieuwe seizoen. Deze bijeenkomst werd gehouden in café De Stompe Toren.

Het Aurorafonds is in 1964 ingesteld door het bestuur van de gelijknamige zuivelfabriek in Opmeer, ter gelegenheid van het gouden jubileum. Het Westfries Genootschap is sinds 1 januari 1980 belast met het toekennen van de prijzen uit het Aurorafonds. De prijs wordt ten minste eenmaal per drie jaar uitgereikt aan een persoon of instelling die voldoet aan de doelstelling van het fonds om financiële bijdragen te verlenen ‘voor de bestudering van onderwerpen die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het platteland van Noord-Holland boven het Noordzeekanaal’. Bij de prijs behoren een oorkonde en een geldbedrag van € 750.

Stichting Rundveemuseum Aat Grootes kreeg de prijs vanwege de inzet voor het verspreiden van kennis over de melkveehouderij door de eeuwen heen en voor het fokprogramma dat gericht is op het raszuiver houden van traditionele Nederlandse runderrassen. De vele publieksgerichte activiteiten dragen bij aan de waardering voor de belangrijke positie van de veehouderij in ons land. Bij de uitreiking sprak Jan Smit ook waardering uit voor de restauratie door woningstichting Intermaris van de langhuisstolp waar het rundveemuseum is gevestigd en voor de samenwerking van het museum met de Prinsenstichting, waardoor dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking is gerealiseerd.
De voorzitter van de stichting, Meindert Nieuweboer, toonde zich uitermate blij met de erkenning.

Voorzitter Jan Smit van het Westfries Genootschap en bestuursleden van Rundveemuseum Aat Grootes.
Voorzitter Jan Smit van het Westfries Genootschap en bestuursleden van Rundveemuseum Aat Grootes. Van links naar rechts: Aart de Wit, Jan Smit, Ada Kieft en Meindert Nieuweboer. (foto Hanneke de Boer)

Westfriese Families

Najaarsfamiliemiddag over familie Zwaan en chirurgijns in Westfriesland Stichting Westfriese Families houdt haar jaarlijkse Najaarsfamiliemiddag op zondag 24 september in dorpshuis De Brink te Obdam. Het is de achtste Najaarsfamiliemiddag. Donateurs en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Spreker is Ferdinand Zwaan uit Heerhugowaard. De entree is gratis.

Ferdinand Zwaan belicht twee onderwerpen: chirurgijns in Westfriesland en de familie Zwaan.
Hij schreef in 2011 een boek over zijn overgrootvader, grootvader en vader met als titel ‘De zwarte dominee, de rode onderwijzer, de blauwe leraar’. Hij portretteert deze voorouders binnen hun tijd en leefomgeving, in de periode 1820-1964. Zij hadden allen een band met Enkhuizen.
Ferdinand Zwaan (Ferdinandus Wilhelmus) is geboren in 1941 te Zaltbommel. Zijn overoma en -opa zijn Andries Zwaan, geboren in Andijk, en Trijntje Kofman, geboren in Enkhuizen. Zij kregen elf kinderen, onder wie zijn opa Klaas Zwaan (1862). Andries en Trijntje hebben van 1859 tot ongeveer 1871 vermoedelijk in ‘De Tent’, het voormalige waterschapgebouw in Oosterdijk, gemeente Enkhuizen, gewoond.
Ferdinand Zwaan was 28 jaar huisarts in Heerhugowaard. Vijf jaar lang was hij bij de TROS te zien als de TV-dokter. Na de pauze gaat hij in op zijn onderzoek naar chirurgijns in Westfriesland.

Bestuursleden van Stichting Westfriese Families zijn aanwezig op de bijeenkomst om vragen te beantwoorden. Uitgaven van Westfriese Families kunnen worden ingezien en zijn te koop.
De bijeenkomst duurt van 14 tot 16 uur. De toegang is gratis.
Het adres van dorpshuis De Brink is Dorpsstraat 155, 1713 HE Obdam (op 5 minuten lopen vanaf het NS-station).

Ed Dekker, secretaris

Foto genomen bij het 40-jarig huwelijksfeest van Andries Zwaan en Trijntje Kofman,1898.
Foto genomen bij het 40-jarig huwelijksfeest van Andries Zwaan en Trijntje Kofman,1898. (foto archief Holland Media Combinatie)

Commissie Kap en Dek

Wat een geweldige Westfrieslanddag hebben we beleefd op zaterdag 8 april!Een mooie locatie met zoveel activiteiten, interessante presentaties, gezelligheid en heel veel enthousiaste bezoekers! Hulde aan de organiserende werkgroep. Het was ongetwijfeld een hele klus, maar perfect georganiseerd.
De fotoshoot van onze commissie was buitengewoon succesvol. Veel mensen wilden ‘op de kiek’. Ouders met hun kinderen, moeders met dochters en oma's met kleinkinderen. Het was een pracht dat zoveel jonge mensen in het Westfries kostuum met kap of boerenhoed op de foto wilden.
Rond de 300 foto's hebben fotograaf Hanneke de Boer en Nathalie van Bakkum geschoten. U kunt ze bekijken en bestellen op de website www.fotografiehannekedeboer.nl. Klik op Foto Galerij en dan op Westfriesedag. Ook dank aan hen beiden voor de bereidwillige medewerking.
Iedereen die op de foto is gegaan, heeft een gratis foto van de commissie Kap en Dek gekregen.

Veel belangstelling van jong en oud voor onze fotoshoot tijdens de Westfrieslanddag op 8 april.
Veel belangstelling van jong en oud voor onze fotoshoot tijdens de Westfrieslanddag op 8 april. (foto Hanneke de Boer Fotografie, Aartswoud)

Nieuw cursusseizoen
De kostuumcursus is zeventien jaar door Dirkje Snijders geleid. Onlangs heeft zij aangegeven te stoppen. We danken haar voor haar inzet voor de kostuumcursus. Dirkje is een specialist in het maken en tekenen van een verantwoord historisch kostuum. De commissieleden Ingrid Strijbis en Lies Smit hebben inmiddels veel ervaring in het naaien van kostuums en nemen de leiding vanaf september over.

Kostuum naaien
Twee cursussen zijn gepland op de maandag van 19.30 tot 21.30 uur.
Cursus A: 11 en 25 september / 9 en 23 oktober / 6 en 20 november / 8 en 22 januari.
Cursus B: 18 september / 2, 16 en 30 oktober / 13 en 27 november / 15 en 29 januari.
De cursus kap naaienis op maandag van 10.00 tot 12.00 uur.
Cursusdata: 4, 11, 18 en 25 september / 2, 9 en 16 oktober.
De cursus boerenhoedjes herstellenvindt plaats op maandag van 13.30 tot 15.30 uur.
Cursusdata: 23 en 30 oktober / 6, 13 en 20 november.
De cursus hullen plooienkunt u volgen op maandag van 13.30 uur tot 15.30 uur.
Cursusdata: 27 november en 4 december

Afhankelijk van het aantal cursisten worden de laatste twee cursussen mogelijk samengevoegd.
Voor de kosten van het cursusgeld, patronen en meer informatie over onze activiteiten kunt u de website raadplegen: www.westfriesgenootschap.nl, klik op button Kap en Dek. Aanmelden: Lies Smit, telefoon 0229-571909 of e-mail kap-en-dek@quicknet.nl.

Stichting Projector

Voorzitter Klaas Molenaar overleden
Op 6 april bereikte Stichting Projector het droevige bericht dat haar voorzitter Klaas Molenaar die dag was overleden.
Naast al het werk dat Klaas gedurende vele jaren voor het Westfries Genootschap heeft verricht, was hij bijna dertig jaar lang voorzitter van Projector. Hij vervulde deze rol met passie, met de nodige kennis van zaken, met grote inzet en bovenal met verve. Klaas hield van organiseren, van woordspelingen en van anekdotes vertellen, zijn netwerk was groot en van belang. Kon hij als voorzitter streng zijn, nadat alle vergaderpunten waren afgehandeld kwam er steevast een drankje op tafel en was het tijd voor mooie verhalen bij de oude filmpjes die door Projector worden verzameld. Stichting Projector verliest een goede voorzitter, een vraagbaak en vriend.

Een ‘drone-dag’
Op dinsdag 9 mei kwam de werkgroep Inventarisatie en Documentatie van de Stichting Projector in het Timmermansgildehuis te Hoorn bijeen. Zoals afgesproken zouden de leden van de werkgroep, mits het weer gunstig zou zijn, op stap gaan met een pas aangeschafte drone. Doel: opnamen maken van een deel van de Westfriese Omringdijk. Het weer was gunstig, het was zonnig en er stond weinig wind. Dick Ham maakte via het scherm opnamen met de drone, Klaas Lageveen assisteerde, Frans Leek maakte foto's en Jaap Raat vervoerde de manschappen.
Begonnen werd met opnamen bij de Oosterpoort in Hoorn en het Grote Oost. Vandaar verder naar de haven van Hoorn, via de dijk naar Schellinkhout en Wijdenes.
Het blijft een wonder hoe de drone voor onze voeten opstijgt tot een hoogte van dertig à veertig meter, wegvliegt en uit het zicht verdwijnt. Even was het spannend of de drone wel zou terugkeren. Gelukkig zagen we in de verte een stip die snel groter werd, toen hoog boven ons hoofd zweefde, loodrecht omlaag kwam en voor onze voeten een zachte landing maakte. Dick heeft de navigatie goed onder controle.
Het plan is om in de komende tijd met de drone de gehele Westfriese Omringdijk in beeld te brengen. Ongetwijfeld zal het resultaat te zijner tijd op de website van het Westfries Genootschap te zien zijn.

De meeuwenkolonie bij De Nek in Schellinkhout.
De meeuwenkolonie bij De Nek in Schellinkhout. (foto Dick Ham)

Creatief Westfries

Toonbeeld Westfries
Westfriese skroivers ware noôd om bai kunstwerke, die maakt benne deur de Expositie Kring Beêldende Kunst Opmeer, tekste te skroiven. De beste tekste werde deur de makers voorlezen op de expositie van de kunstwerke in kefee 't Koetje in Zandwerven op 11 juni.
Werkgroep Toonbeeld Westfries brocht zô die middeg kunstenaars, meziektelente en skroivers bai mekaar met hullie open podium. Wat an meerdere kante winst gaf: deer houwe Westfrieze van!

Dialect bedat doôd?
Nei hoor, dat ken je echt niet zegge! We hewwe d'r 't leste jaar drie nuwe skroivers baikregen in de groepe van Creatief Westfries. D'r zitte ok alweer zeuven ‘leerlinge’ in 't klassie van Ina Broekhuizen. En d'r stane al weer nuwe op de wachtloist voor ankend jaar. In 't klassie leer je hoe of je jouw Westfries 't beste opskroive kenne. De opbouw van je stukkie, 't ritme van je roim, en mooie kenmerke van 't dialect worre deer bepraat. Niet enkeld onderwerpe van vroeger, maar ok nuwerwesse dinge kè je gnappies in 't Westfries zegge en skroive.
Hew je zinnighoid om 't ok te perberen? Infermeer den bai Dilly Koetsier: 0228-561712 of mail: bonsol@quicknet.nl.

Veel belangstelling voor de stand van Creatief Westfries tijdens de Westfrieslanddag op 8 april.
Veel belangstelling voor de stand van Creatief Westfries tijdens de Westfrieslanddag op 8 april. (foto Willem Zwier)

Optredens in Skagen
De skroifgroepe van Creatief Westfries dreige alle donderdage van de folkloremarkte in Skagen (29 juni, 6-13-20-27 juli en 3-10-17-24-31 augustus) hullie oigen werk voor. 't Is vraie inloup en entree tussen ien en drie uur, meistens in de zaal van Slot Skagen. Wul je wete welke groep wanneer komt, of are infermasie van die dag, koik den op hullie website: www.westfriesefolklore.nl.

Effies klesse
In oktober begint ‘Effies klesse’ weer! Elke woenesdegochend in 't Timmermansgildehuis in 'n groepie met mekaar klesse an de hand van onderwerpe. D'r kenne nuwe mense bai, dat geef je op bai Dilly Koetsier 0228-561712 of mail: bonsol@quicknet.nl.

Koik ok op de website
Voor meer Westfriese stukkies, leste nuwtjes, optredens, of links nei filmstukkies, koik op de website van 't Genootschap: www.westfriesgenootschap.nl en klik deur naar Creatief Westfries. Veul leesplezier toewenst!

Diny Kreuk-Breed, bestuurslid Creatief Westfries

Op reis naar het Muiderslot en Pampus

Op donderdag 20 april vertrok een volle bus met leden van het Westfries Genootschap vanaf het station in Hoorn naar Muiden. Ditmaal had de reiscommissie, bestaande uit Thea Knijn, Klaas Bant en Hans van Kampen, een bezoek aan het Muiderslot en het Forteiland Pampus georganiseerd. Vanaf het parkeerterrein bij Muiden liepen we door het vestingstadje naar het Muiderslot. Het was een flinke wandeling. Door de noordwestenwind was het koud, maar de zon maakte veel goed.
Het slot, een rijksmonument, ligt aan de monding van de Vecht bij de voormalige Zuiderzee (nu IJmeer) en is vermoedelijk gebouwd rond 1285 in opdracht van graaf Floris V, dezelfde man die ook kastelen liet bouwen in Wijdenes, Medemblik, Eenigenburg en Alkmaar.
Muiden, met haar vroeg zeventiende-eeuwse aarden wallen en het Muiderslot, maakte deel uit van de Oude Hollandse Waterlinie die tijdens twee oorlogen heeft gefunctioneerd (1672 en 1794). Deze waterlinie liep van Muiden zuidwaarts naar Woudrichem. Sinds 1878 is het kasteel een rijksmuseum. In 1895 werd het gerestaureerd onder leiding van de bekende architect Pierre Cuypers.

Een blik op de vestingwallen bij het Muiderslot. Op de voorgrond de Holle Sluisbeer.
Een blik op de vestingwallen bij het Muiderslot. Op de voorgrond de Holle Sluisbeer. (foto Jan Smit)

Per boot vertrokken we vanuit Muiden naar Pampus waar we onthaald werden op broodjes en soep. Onder leiding van gidsen verkenden we in drie groepen het forteiland. Na de Frans-Duitse Oorlog van 1870 was het Nederlands bestuur bang voor een aanval op Amsterdam. Daarom werd in 1879 voorgesteld om op het Muiderzand ten zuiden van Pampus een permanent fort aan te leggen. In 1887 werd met de bouw begonnen. Het staat op 3860 heipalen en is een onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Deze stelling is 135 kilometer lang en bestaat uit dijken en sluizen, alsmede 46 forten en batterijen.
Het forteiland Pampus heeft geen rol van betekenis gespeeld bij de verdediging van ons land. In de Eerste Wereldoorlog was ons land neutraal en in de Tweede Wereldoorlog was de manier van oorlogsvoering heel anders dan ten tijde van de bouw van het fort. In deze laatste oorlog speelden de vliegtuigen die het Duitse leger inzette bij de inval in mei 1940 een grote rol. De waterlinies en forten hadden hun functie als defensieobjecten verloren. Wat blijft is de historische waarde ervan.
Om vier uur vertrok de boot van Pampus naar Muiden en na een vlot verlopen busreis kwamen we om kwart voor zes in Hoorn aan. Het was een boeiende en leerzame dag, waarop een stukje van onze vaderlandse geschiedenis weer tot leven kwam.

Jan Smit

 


Hé, is dat Westfries?

209. De helt (handvat, greep) van m'n graaf (spade, schop met naar onder spits toelopend blad).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.