Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2016 » Nummer 3 » Pagina 4-9

Verenigingsnieuws

Eerste jaarboek voor familie Steur

Op zaterdag 25 juni vond in het dorpshuis van Zuidermeer de presentatie van de 83e editie van ons jaarboek West-Friesland Oud & Nieuw plaats.

Na het welkomstwoord van voorzitter Jan Smit vertelde bestuurslid Hans van Kampen een aantal wetenswaardigheden over Zuidermeer en de nabije omgeving. Vervolgens reikte de voorzitter de eerste twee exemplaren van het nieuwe jaarboek uit aan vader Tom en zoon Richard Steur. In dit jaarboek staat een artikel van Hans van Kampen over de boerderij Ouder Hoeve in de Zuidermeer die al vanaf 1842 in eigendom is bij de familie Steur, maar waarvan de geschiedenis nog veel verder teruggaat.

Een kijkje in de Ouder Hoeve. Een kijkje in de Ouder Hoeve. Van links naar rechts Jan Oud, Pieter van den Berge, Joop van Diepen en Richard Steur. (foto Jan Smit)

De voorzitter zei onder meer het volgende: „Stolpen hebben mensen nodig. Mensen die ze bewonen en ze onderhouden en als het nodig is ingrijpende maatregelen nemen om ze voor de toekomst te bewaren. Daarbij moeten we voor lief nemen dat er functieverandering plaatsvindt. Van oudsher was de stolp de plek waar mensen, vee en voer zich onder een dak bevonden. Nu huisvesten de stolpen andersoortige bedrijven of hebben ze uitsluitend een woonbestemming voor een of meerdere gezinnen. Het Westfries Genootschap is blij en dankbaar dat er nog steeds mensen zijn die bereid zijn tijd, geld en veel energie in het behoud van stolpen te steken. Met de ingrijpende verbouwing van de stolp Ouder Hoeve hebben jullie een prestatie van formaat geleverd. Dat verdient een pluim.”

Na de overhandiging van de eerste twee jaarboeken was het tijd om de leden van de redactie en de uitgever te bedanken voor hun inzet en betrokkenheid bij de totstandkoming van het jaarboek.

Het 83e jaarboek is het eerste in een lange reeks met heel veel foto's in kleur. Wat in kleur kon is in kleur afgedrukt.
Wie dat wilde kon na afloop van de bijeenkomst een kijkje nemen in de Ouder Hoeve. Het was een mooie afsluiting van een geslaagde ochtend.

Grenzen in Westfriesland, lezing van Jan de Bruin

Grenzen zijn van alle tijden. In Westfriesland bestaan allerlei soorten grenzen. Sommige zijn duidelijk bepaald in de vorm van een banpaal of een bord met een gemeentenaam. Culturele grenzen, zoals plaatselijke verschillen in tongval en/of uitdrukkingen in het Westfries, zijn minder scherp te bepalen.
In het kader van de Maand van de Geschiedenis heeft het Westfries Genootschap een lezing georganiseerd over grenzen in Westfriesland. Spreker is Jan de Bruin van het Westfries Archief.
De lezing gaat vooral over grenzen waarvan de geschiedenis en reikwijdte goed gedocumenteerd zijn: dorps- en gemeentegrenzen. Hoe oud zijn ze eigenlijk? En waarvoor waren ze belangrijk? Is hun betekenis in de loop der eeuwen misschien veranderd? En hoe veranderlijk zijn de grenzen zelf? En als ze al veranderden, wat waren daarvan dan de oorzaken?
De oudste vermeldingen van Westfriese plaatsen passeren de revue. Maar ook de eeuwige strijd tegen het water, die op tal van plaatsen tot grenswijzigingen leidde. En uiteraard is er ook aandacht voor moderne gemeentelijke herindelingen. Kortom, de lezing belooft een veelzijdig beeld te geven van een stuk Westfriese geschiedenis waar we meestal niet zo gauw bij stilstaan.
Aanmelding vooraf is niet nodig. Komt u ook?

Waar: Dorpshuis De Brink, Dorpsstraat 155 in Obdam
Wanneer: zondag 23 oktober
Tijd: aanvang 14.00 uur, zaal open 13.30 uur. Verwachte eindtijd 16.00 uur.
Prijs: € 4 per persoon, te betalen bij binnenkomst. Hierbij is één kopje koffie of thee inbegrepen.

Westfriese stukkies voor 't jaarboek van 2017

Mooi zegge

Oftig moet je d'r om lache,
soms hei je 't er van op an,
soms bringt 't je trug nei vroeger,
soms wor je d'r stillig van.

Geniete ken je in 't jaarboek
van die stukkies in 't Westfries,
want je ken 't zô mooi zegge
as je voor oôs taaltje kies.

Je leze met genoegen de Westfriese stukkies in 't jaarboek? Je hewwe zelf ok een mooi verhaal te vertellen of je hewwe een mooie roim maakt? Nôh, den wor je noôd om dat stukkie in te sturen voor 't jaarboek van 2017. 't Mag over van alles gaan. Ok stukkies met 'n historische of culturele achtergrond benne welkom. Een fôto d'r bai mag ok. Houw 't kort.
Stuur of mail de tekst voor 31 december nei: Tom Wester, Obdammerdijk 1, Obdam.
E-mail: westertom@hetnet.nl.
Tom Wester

Feestelijke presentatie leskist Kijk de Dijk

Op maandag 27 juni is in basisschool De Piramide in Andijk de leskist Kijk de Dijk op feestelijke wijze gepresenteerd. Na het openingswoord van voorzitter Jan Smit kwam bestuurslid Netty Zander aan het woord. Zij heeft de leskist ontwikkeld en vertelde over de inhoud ervan en wat het Westfries Genootschap met de leskist wil bereiken. De kist is bedoeld voor de groepen 7 en 8 van alle basisscholen binnen Westfriesland en behandelt de eigen omgeving van de kinderen. Doelstelling is dat als kinderen meer over hun eigen gebied en cultuur weten, zij er zorgvuldiger mee om zullen gaan en zich er ook thuis kunnen voelen. Dit geldt zowel voor de kinderen die hier al generaties wonen als voor de kinderen die uit andere gebieden van Nederland of elders uit de wereld die hier komen wonen.
Bij de opdrachten is ook aandacht besteed aan talentontwikkeling en techniek. Er is niet alleen een fraaie houten leskist met inhoud, maar ook een digitale versie. Deze is te vinden op de website van het Westfries Genootschap.

Netty Zander en wethouder Joset Fit in gesprek met kinderen na het onthullen van de leskist.
Netty Zander en wethouder Joset Fit in gesprek met kinderen na het onthullen van de leskist. (foto Jan Smit)

Samen met Netty Zander onthulde wethouder Joset Fit van gemeente Medemblik, die onder meer onderwijs en cultuur in haar portefeuille heeft, in aanwezigheid van de kinderen van de groepen 6,7 en 8 de leskist. De wethouder complimenteerde het Westfries Genootschap met dit initiatief en prees Netty Zander voor haar inzet. Zij sprak de wens uit dat de leskist door zoveel mogelijk scholen gebruikt zal worden.
Verrassend was het bezoek van Cees de Steentijdman die de leerlingen vertelde hoe het leven in zijn tijd (ongeveer 4.500 jaar geleden) was en hoe de omgeving er toen uitzag. Nadat troubadour Bert van Baar samen met de kinderen een aantal liedjes gezongen had, werd de bijeenkomst afgesloten. Uit handen van de voorzitter kreeg Netty Zander behalve een doosje bonbons een grote bos bloemen als dank voor haar inzet.
De leskist wordt voor geheel Westfriesland uitgeleend via het centrum voor kunst, cultuur en creativiteit De Blauwe Schuit in Hoorn.
Kijk voor meer informatie op: http://blauweschuitonderwijs.nl/basisonderwijs/leskisten/.

Missverkiezing in Schagen zeer succesvol voor Kap en Dek

De Miss Westfriese Foklore, Linda Mechielsen, mocht tien weken in de Westfriese sjees zitten, vooraan in de optocht van de donderdagse marktdagen in Schagen. Zij was het stralende middelpunt en werd gevolgd door honderden mensen die in streekdracht liepen of in een antiek rijtuig zaten.

Het oudroze zijden kostuum van de nieuwe miss is gemaakt op de kostuumcursus van de Commissie Kap en Dek. Samen met een aantal andere cursisten van deze cursus had zij zich aangemeld voor de verkiezing van donderdag 16 juni in Slothotel Igesz in Schagen. Twaalf kandidaten dongen mee naar de titel. Hier en daar werd een plooi recht getrokken, kaphoeden opgezet en pelerines omgeslagen. Ondertussen liepen de juryleden al keurend rond.
In de eerste ronde presenteerden de dames zich aan de arm van spreekstalmeester Jos van Leeuwen. In de tweede ronde werd het kostuum in het bijzonder beoordeeld. Na de pauze kwamen zes finalisten uit in de laatste ronde. Het toeval wil dat deze zes finalisten allen hun kostuum op de kostuumcursus van Kap en Dek hadden gemaakt.
De dames die in de prijzen vielen waren: Linda Mechielsen uit Wieringerwaard (1), Lies Smit uit Wognum (2) en Marita Schoonheijm uit Hem (3).
Op dit succes is Kap en Dek bijzonder trots!

In september zijn de eerste cursussen weer gestart. Naast kostuumnaaien kunt u een cursus kapnaaien, boerenhoedjes opknappen en hullen plooien volgen. Raadpleeg voor meer informatie de website: www.westfriesgenootschap, onder de knop Kap en Dek.

V.l.n.r. Lies Smit (2e plaats), Linda Mechielsen (winnares Miss Westfriese Folklore) en Marita Schoonheijm (3e plaats).
V.l.n.r. Lies Smit (2e plaats), Linda Mechielsen (winnares Miss Westfriese Folklore) en Marita Schoonheijm (3e plaats). (foto Peter van Aalst, bron: Noordhollands Dagblad)

Oproep

Voor de Westfrieslanddag van zaterdag 8 april 2017 zijn wij op zoek naar kinderkleding voor jongens en meisjes in alle leeftijden. Kunt u ons daarmee helpen, dan graag een mailtje naar kap-en-dek@quicknet.nl. Ook kunt u bellen naar Lies Smit, 0229-571909.

Museumoverleg historisch textiel

Vanwege de zomervakantie was er bij onze laatstgehouden bijeenkomst een kleinere groep dan gebruikelijk aanwezig. Dat gaf de mogelijkheid tot uitgebreider overleg. We spraken onder andere over waaiers en een kap.
Op partijen, in salons, in de kerk en in theaters ontwikkelde zich een vaak pikante, non verbale communicatie met waaiers. Die was in ieder land verschillend.
Een Spaanse schone maakte een aanbidder duidelijk dat ze hem haatte door de ogen achter haar geopende waaier te verbergen. Wanneer ze echter de waaier in haar rechterhand hield en deze naar de schouder ophief, betekende dit gebaar dat ze van hem hield. Ze vroeg wanneer ze hem kon zien door de waaier op haar rechteroog te laten rusten en telde de benen van de waaier om het uur van samenkomst vast te stellen. Een Engelse dame trok haar waaier langs het gezicht om te melden dat ze van haar aanbidder hield en de waaier achter haar hoofd houdend, zei ze: vergeet mij niet.
Op tafel kwamen drie waaiers van Texel, meegebracht door Nieteke Roeper. Een pauwenveerwaaier uit 1800, een houten cirkelvormige uit de Elzas van rond 1920 en een zijden waaier met pailletten uit de eerste helft van de negentiende eeuw.
Vera Kaat (Zaanse Kaper) bracht uit haar eigen collectie twee waaiers van papier mee, groot model, fraai beschilderd met elegante figuren en ornamenten, uit de tweede helft van de achttiende eeuw, het handvat van bewerkt ivoor. Ook had zij een geheel opengezaagde benen waaier uit de negentiende eeuw mee, een zogenaamde Thee Clipper waaier (relatiegeschenk), een crème satijnen waaier beschilderd met een groepje quasi achttiende-eeuwse figuren, vervaardigd in de negentiende eeuw en een parelgrijze Brisée struisvogelwaaier, 1910/20.
Harold Bos had een Westfriese kaper uit 1790/1800 mee. Deze was van zwarte wollen stof, aan de rand afgezet met wollen koord, deels gevoerd met een stof met ingeweven bloemmotief en deels met bruin, gekalanderd (glimmend gemaakt) linnen.

Leontine Kuijvenhoven-Groeneweg, secretaris

Welmoet Honig met waaier.
Welmoet Honig met waaier. (foto Marianne Havermans)

Westfriezendag

Aan de koffie zitten van links naar rechts: Anja Zander, Bep de Haan-Appel, Liesbeth Wever en Riet Wever-Appel.
Aan de koffie zitten van links naar rechts: Anja Zander, Bep de Haan-Appel, Liesbeth Wever en Riet Wever-Appel. (foto Frans Leek)

Vergadering in de kerk.
Vergadering in de kerk. Op de voorste rij Joop Schouten, burgemeester Marjan van Kampen, Jannie en Klaas Bant en Dick Louwman. (foto Frans Leek)

Uitreiking van de Westfrieslandprijs aan de Stichting Varend Erfgoed Hoorn.
Uitreiking van de Westfrieslandprijs aan de Stichting Varend Erfgoed Hoorn. Op de foto Marjan Faber, Dick Louwman en Jan Smit. (foto Frans Leek)

Het optreden van het muzikale en humoristische duo Bassie & Bobo was een groot succes.
Het optreden van het muzikale en humoristische duo Bassie & Bobo was een groot succes. (foto Frans Leek)

Rondleiding door de prachtige stad Alkmaar onder leiding van Marc Koning.
Rondleiding door de prachtige stad Alkmaar onder leiding van Marc Koning. (foto Petra Tromp)

 


Hé, is dat Westfries?

760. Om op 't land te komen moesten we over 'n smal steggie (smal brugje of bruggetje).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.