Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Aan de keukentafel

De keukentafel: de plaats waar allerlei zaken besproken worden, waar men nieuwtjes uitwisselt, waar gelachen en gehuild wordt.
De keukentafel in het Vierkant: een pagina met bondige informatie over initiatieven die betrekking hebben op de cultuurhistorie van Westfriesland.

Nog steeds in de ban van de dijk

In 1974 verscheen ter gelegenheid van ons 50-jarig bestaan het boek ‘In de Ban van de Dijk’, geschreven door Johan Schilstra. Het is een prachtig boek met allerlei wetenswaardigheden over het ontstaan en het in stand houden van de Westfriese Omringdijk, de mensen die betrokken waren bij het wel en wee van de dijk en nog veel meer. Mede door de inspanningen van Schilstra werd de Omringdijk door de Provincie Noord-Holland in 1983 aangewezen als provinciaal monument.

Een provinciaal monument heeft recht op bescherming. Het is onder meer verboden zo'n monument te beschadigen of te vernielen, of zonder omgevingsvergunning te slopen, te verstoren, te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen. Helaas is de beschermde status van provinciale monumenten ernstig verzwakt doordat in 2015 bepaald is dat zwaarwichtige redenen van aantoonbaar algemeen maatschappelijk belang er toe kunnen leiden dat er toch een vergunning wordt verleend voor werkzaamheden die de monumentale waarden aantasten. Hierdoor is het werk van organisaties en personen die zich inzetten voor de belangen van ons landschap en onze cultuurhistorie zoals de Stichting voor Landelijk Schoon Westfriesland en het Westfries Genootschap er niet eenvoudiger op geworden.

Wij zijn ons ervan bewust dat Westfriesland geen museum is en dat bepaalde werkzaamheden aan of in de nabijheid van de Westfriese Omringdijk noodzakelijk zijn als het algemeen maatschappelijk belang (bijvoorbeeld de verkeersveiligheid) daarom vraagt.
Maar ook dan is waakzaamheid geboden. Steeds zal gezocht moeten worden naar oplossingen die ervoor zorgen dat het monumentale karakter van de dijk zo min mogelijk wordt aangetast. Het belang van deskundige argumenten wordt steeds groter.

We blijven in de ban van de Westfriese Omringdijk. Het kan ook eigenlijk niet anders. Op veel plekken is de dijk en zijn omgeving betoverend mooi. Hij is het waard om ons blijvend voor in te zetten!

Jan Smit, voorzitter

Monument in de vorm van keien op de Westfriese Omringdijk tussen Twisk en Opperdoes.
Monument in de vorm van keien op de Westfriese Omringdijk tussen Twisk en Opperdoes. (foto Jan Smit)

 


Hé, is dat Westfries?

462. 't Kind zat te gnokken (begerig te kijken) naar al dat lekkers.
Als moeder vlees snijdt, staat de hond erbij te gnokken.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.