Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2016 » Nummer 1 » Pagina 10-11

Voorjaarsstreekmiddag

Herdenking bange januarinacht 1916 en bezoek aan de Gereformeerde Kerk in Andijk

Op zaterdag 28 mei wordt de Voorjaarsstreekmiddag gehouden. Deze keer gaan we naar Andijk.
Dit jaar wordt op meerdere plaatsen in ons land herdacht dat honderd jaar geleden, van 13 op 14 januari 1916, een watersnoodramp grote delen van ons land trof. Het ging vooral om gebieden langs de voormalige Zuiderzee. In Andijk kon op het nippertje worden voorkomen dat de dijk door de stormvloed doorbrak.

In café-restaurant Cultura volgt na de opening door voorzitter Jan Smit een welkomstwoord van burgemeester Frank Streng van de gemeente Medemblik. Aansluitend ziet u een voorstelling namens DeBuurtOp, waarbij deze bange januarinacht en de gevolgen hiervan voor Andijk op een bijzondere manier worden verbeeld. Het boek van het Westfries Genootschap ‘Geheimen van de dijk’ diende mede als inspiratiebron. Daarna leest Peter Ruitenberg een verhaal voor uit zijn boek ‘De bange januarinacht, stormramp Andijk 1916 en nasleep’.

Gereformeerde Kerk van Andijk.
Gereformeerde Kerk van Andijk. (foto Jan Smit)

Na de pauze brengen we met eigen auto een bezoek aan de pas gerestaureerde Gereformeerde Kerk van Andijk. Dit unieke kerkgebouw is gebouwd naar een ontwerp van de bekende architect Egbert Reitsma in de stijl van de Amsterdamse School. Bijzonder zijn de gebrandschilderde ramen, het interieur en de kleuren van het schilderwerk.
Het gebouw is sinds 1985 een rijksmonument. In de kerk wordt uitleg gegeven over het kerkgebouw en kunt u deelnemen aan een rondleiding. Verder wordt er op het pas gerenoveerde, oorspronkelijk uit 1892 daterende, orgel gespeeld. In een nevenruimte van de kerk sluiten we de middag af met een hapje en een drankje. In het jaarboek West-Friesland Oud & Nieuw van 2002 staat een artikel over deze ‘gereformeerde kathedraal van Westfriesland’.

Parkeren en vervoer naar de kerk
Zowel achter Cultura als naast de Gereformeerde Kerk is een groot aantal parkeerplaatsen. Voor degenen die niet met eigen auto komen of niet met iemand meerijden naar Andijk wordt voor vervoer naar de kerk gezorgd. Als u vervoer naar de kerk nodig heeft, kunt u dat bij de ontvangsttafel in Cultura aan de daar zittende bestuursleden melden. Het adres van de kerk is Middenweg 4 in Andijk.

Het programma
We komen eerst bij elkaar in café-restaurant Cultura in Andijk. Het adres is Kleingouw 112 in Andijk en het telefoonnummer is 0228-591376.
Het programma ziet er als volgt uit.
13.00 uur: Inloop en ontvangst met koffie of thee en krentenmik
13.30 uur: Opening door Jan Smit, voorzitter van het Westfries Genootschap
13.40 uur: Welkomstwoord van burgemeester Frank Streng van de gemeente Medemblik
13.50 uur: Verhaal van Peter Ruitenberg uit zijn boek ‘De bange januarinacht’.
14.05 uur: Voorstelling van Stichting DeBuurtOp
14.45 uur: Pauze en vertrek met eigen auto's naar de kerk
15.15 uur: Aanvang bijeenkomst in de Gereformeerde Kerk van Andijk
16.30 uur: Nazit in de kerk
17.00 uur: Einde Voorjaarsstreekmiddag

Kosten
De kosten voor deze middag bedragen € 14 per persoon. Daarbij is inbegrepen twee maal koffie of thee met krentenmik in Cultura en een drankje en een hapje in de kerk. U kunt zich opgeven voor de Voorjaarsstreekmiddag door overmaking van het verschuldigde bedrag op bankrekeningnummer NL60 INGB 0000 7079 13 ten name van het Westfries Genootschap. Vermeld daarbij uw naam en adres. Uw betaling dient uiterlijk 21 mei binnen te zijn.


Contributie 2016

In december hebben alle leden van het Westfries Genootschap een verzoek tot betaling van de contributie gekregen. Hoewel dit door de meeste leden meteen betaald wordt, komt het voor dat de factuur onderop de stapel terecht komt. Het Genootschap stuurt deze mensen een betalingsherinnering.
Het zou natuurlijk mooi zijn als dat niet nodig was. Dit brengt immers extra kosten met zich mee. Dus heeft u uw contributie voor dit jaar nog niet betaald? Maak het snel over op rekeningnummer NL60 INGB 0000 7079 13.

 


Hé, is dat Westfries?

265. Voor de kerstdagen kochten we 'n pondje volvette meshanger (jonge, vette kaas, die aan 't mes blijft hangen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.