Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Aan de keukentafel

De keukentafel: de plaats waar allerlei zaken besproken worden, waar men nieuwtjes uitwisselt, waar gelachen en gehuild wordt.
De keukentafel in het Vierkant: een pagina met bondige informatie over initiatieven die betrekking hebben op de cultuurhistorie van Westfriesland.

Helden

Helden spreken tot de verbeelding. Wij denken bij het woord helden vooral aan dappere mensen die uitblinken in moed en niet bang zijn, en aan mensen die opvallen door hun grootse daden. We zijn trots op landelijk bekende mensen als de zeevaarders Piet Hein en Michiel Adriaanszoon de Ruyter of nog liever op iemand uit onze eigen omgeving, zoals de in Hoorn geboren Pieter Florisz, ooit vice-admiraal van Holland en Westfriesland. Bekende namen zijn ook die van de verzetsstrijder A.C. de Graaf en Dorus Rijkers, een van de beroemstee redders van schipbreukelingen uit de vaderlandse geschiedenis.

Als helden gekwalificeerde personen zijn niet altijd onomstreden. Tot deze categorie moet de Westfries Jan Pieterszoon Coen worden gerekend. Was deze vierde gouverneur-generaal van Nederlands-Indië die met harde hand dit gebied bestuurde nu een held of, zoals sommigen zich heden ten dage afvragen, een oorlogsmisdadiger?

Niet alle helden zijn bij het grote publiek bekend. Dat laatste geldt voor de vele ‘gewone burgers’ die in de Tweede Wereldoorlog onderduikers hebben gehuisvest. Niet iedereen die met gevaar voor eigen leven een kind of een automobilist uit het water redt, krijgt een lintje.

Toch is het goed om op gezette tijden stil te staan bij mensen die zich ingezet hebben voor anderen of rampen hebben voorkomen. Dat is ook gebeurd in Andijk op 13 januari van dit jaar. Bij Poldermuseum Het Grootslag onthulde burgemeester Frank Streng van de gemeente Medemblik samen met twee schoolkinderen een monument. Het is een blok graniet van ongeveer 4.200 kilogram met daarop de tekst: ‘Als eerbetoon aan de dappere Andijkers die in de nacht van 13-14 januari 1916 met vereende krachten deze dijk wisten te behouden en West-Friesland hebben behoed voor een overstromingsramp’. Onder meer aan de daden van deze helden besteedt het Westfries Genootschap aandacht op de komende Voorjaarsstreekmiddag op zaterdag 28 mei in Andijk.

Jan Smit, voorzitter

Monument bij Poldermuseum Het Grootslag in Andijk.
Monument bij Poldermuseum Het Grootslag in Andijk. (foto Jan Smit)

 


Hé, is dat Westfries?

666. Toen buurvrouw hoorde, dat ze 'n prijsje had gewonnen in de staatsloterij, was ze helemaal onthikt (opgetogen, zichtbaar blij).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.