Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2015 » Nummer 3 » Pagina 13

Spullen in Westfriesland

Karin Wester, oud-medewerker van het Westfries Museum, bespreekt een voorwerp uit Westfriesland

Een poppenhuis in Heiloo

In de Nijenburg in Heiloo staat een bijzondere kast die ingericht is als poppenhuis. De inventaris is een verzameling en geen kinderspeelgoed. De Nijenburg is een van de weinige landhuizen in de kop van Noord-Holland. Eeuwenlang was het eigendom van de familie Van Foreest, een regentenfamilie uit Alkmaar en Hoorn. Aan het begin van de 21ste eeuw werd het landhuis overgedragen aan de Vereniging Hendrick de Keyser. Het poppenhuis bleef familiebezit, maar werd wel in bruikleen gegeven aan de vereniging. Zowel landhuis als poppenhuis was aan een grondige restauratie toe. Dat werd gedaan in opdracht van Hendrick de Keyser. In 2012 zijn beide restauraties afgerond.
Het poppenhuis kwam in 1742 in handen van de familie Van Foreest, na het overlijden van Maria van Egmond van de Nijenburg. Omdat zij kinderloos was, erfden twee neven uit Hoorn het landhuis en de ‘poppekas’. Volgens Maria’s testament mochten beiden niet van elkaar gescheiden worden. Daar heeft de familie zich aan gehouden.

Poppenhuis van Maria van Egmond van de Nijenburg. Poppenhuis van Maria van Egmond van de Nijenburg. (foto Otto Kalkhoven)

De poppenhuisinventaris dateert deels uit de zeventiende eeuw, ook Maria had geërfd, en deels uit de achttiende eeuw. De kast is van later datum, waarschijnlijk uit het begin van de negentiende eeuw. Net als de andere Nederlandse kabinetpoppenhuizen (onder meer collectie Rijksmuseum) bevat dit huis een kraamkamer, links onderin. Rechts daarvan is een stoffenwinkel ingericht, de enige winkel in een antiek Nederlands kabinetpoppenhuis. Hier worden allerlei staaltjes stof uit de achttiende eeuw ‘te koop aangeboden’. De stof kan afgemeten worden met miniatuur ellenmaten. (Een el is ongeveer ongeveer 70 cm.) Op de foto is te zien dat de tussenwand tussen kraamkamer en winkel een geveltje voorstelt.
Meerdere keren per jaar kunnen bezoekers aan de museale stijlkamers van de Nijenburg het poppenhuis van Maria van Egmond van de Nijenburg bewonderen. Rondleidingen worden verzorgd door de Historische Vereniging Oud Heiloo.

Andere afleveringen van 'Spullen in Westfriesland':
'14/2 | '15/1 | '15/2 | '15/3 | '16/1 | '16/2 | '16/3 | '17/1 | '17/2 | '17/3 | '18/1 | '18/2 | '18/3 | '19/1 | '19/2 | '19/3 | '20/1 | '20/2 | '20/3 | '21/1 | '21/2 | '21/3 | '22/1 | '22/2 | '22/3

 


Hé, is dat Westfries?

409. Wat is de soep fleeuw (flauw, niet hartig).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.