Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Verenigingsnieuws

Nieuws van de Bouwhistorische commissie

De timmerschuur van aannemersbedrijf Fijnheer aan de Dorpsstraat 69 in Winkel dateert uit 1925. In deze schuur startte Hermanus (Manus) Fijnheer zijn timmer- en aannemersbedrijf. Manus Fijnheer woonde met zijn vrouw Jantje Moeijes en hun zeven kinderen in het lange huis links naast de schuur.

De timmerschuur heeft aan de voorkant een dubbele deur. De oude werkbank staat er nog en de ramen aan de oostzijde hebben de originele indeling behouden. De ruiten aan de westkant zijn helaas veranderd. Een houten trap hangt tegen de zoldering aan, bij een luik. Op het terrein achter het huis en de timmerschuur staat nu een nieuwe, grote opslagruimte. De schuur wordt nu gebruikt voor het werken met de machines.

Janny de Groote-Fijnheer, dochter van Manus Fijnheer, vertelt: “Vader bouwde de timmerschuur op de zondagen, dat waren zijn vrije dagen. Al gauw had hij goed werk. Winkel was een rijk dorp, vader werkte veel voor de bollenkwekers en ook bij de boeren in de Groetpolder. Hij maakte ook schuiten en hij bouwde huizen. Hij vertelde me dat hij in de jaren dertig een werkmanshuis zette voor 900 gulden. Na de oorlog kwam er veel werk los. Toen de Wieringermeer weer droog was, in de herfst van 1945, moest er opgeruimd en hersteld worden.”

In 1965 namen Jaap en Dirk Fijnheer de zaak over van hun vader. Dirk woonde met zijn moeder in het ouderlijk huis. Zij overleed in 1986 en hij in 1995. Jaap wilde toen stoppen met het bedrijf, maar zijn zoon Jan volgde hem op. Dit jaar bestaat aannemersbedrijf Fijnheer 90 jaar.

In het kader van het vastleggen van oude werkplaatsen is deze timmerschuur getekend, gefotografeerd en beschreven.
Zie voor uitgebreidere informatie: www.westfriesgenootschap.nl/bouwhistorie.

Het interieur van de timmerschuur in Winkel.
Het interieur van de timmerschuur in Winkel. (foto Ina Broekhuizen-Slot)

Najaarsfamiliemiddag op 4 oktober

Stichting Westfriese Families houdt haar jaarlijkse Najaarsfamiliemiddag op zondag 4 oktober in dorpshuis De Brink te Obdam. Het onderwerp is 400 jaar familie Commandeur.
Sprekers Monica Commandeur uit Utrecht en Theo Commandeur uit Alteveer (Groningen) gaan in op de familie Commandeur en de genealogische website MyHeritage.
Donateurs en andere belangstellenden zijn van harte welkom op deze zesde Najaarsfamiliemiddag.
Monica Commandeur heeft onderzoek gedaan naar de herkomst van de naam van de Westfriese familie Commandeur. Volgens haar is de naam te danken aan een grote walvisvaart expeditie die in 1615, 400 jaar geleden, is ondernomen vanuit Hoorn. Na uitvoerige studie heeft Monica de vroegste generaties, zoals beschreven in het in 1999 verschenen boek ‘De naam is … Commandeur’, kunnen uitbreiden. Theo Commandeur beheert op de website MyHeritage het volledige overzicht van de familie Commandeur. Hij vertelt over de vele mogelijkheden van deze site.

Beide sprekers kunnen vragen worden gesteld. Ook bestuursleden van Stichting Westfriese Families zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.
Uitgaven van Westfriese Families kunnen worden ingezien en zijn te koop.

De bijeenkomst duurt van 14 tot 16 uur. De toegang is gratis.
Het adres van dorpshuis De Brink is Dorpsstraat 155, 1713HE Obdam (op 5 minuten lopen vanaf het NS-station).

Excursie over de Opmeerder Wuiver

Op zaterdag 11 juli van 13.30 tot 15.30 uur zal Netty Zander, bestuurslid van het Westfries Genootschap, een excursie leiden over de Opmeerder Wuiver. Deze ligt midden in het land tussen Hoogwoud en de Gouw.

Opmeerder Wuiver.
Opmeerder Wuiver. (foto Netty Zander)

De naam ('t) Wuiver, ('t) Woiver, ('t) Weiver komen we op vele plaatsen in Westfriesland tegen. Dit is een historische naam. Hij is meestal gesitueerd aan het eind van het dorp of dorpsgedeelte, dwars op een hoofdweg en vormt de verbinding naar het naburige dorp, buurtschap of banne. Deze zijgrenzen van de ontginningsblokken waren tevens de bannegrenzen (de latere gemeentegrenzen).
Tussen Hoogwoud en Opmeer is deze zijgrens zichtbaar. De Opmeerder Wuiver is onverhard, het is een middeleeuws bewaard gebleven landschapselement. De grenspaal die op korte afstand van Opmeer/Hoogwoud te zien is, illustreert het prachtig.

Vertrekpunt: tussen Middelweg 1 in Hoogwoud en Herenweg 2 in Hoogwoud naast de grenspaal Hoogwoud-Opmeer. Parkeren tegenover de RK-kerk. Opgave: 0229-582204.

Cursusaanbod Commissie Kap en Dek 2015-2016

Over enkele weken start het nieuwe cursusseizoen. U kunt zich aanmelden voor de cursussen kostuum naaien, kap naaien, boerenhoedjes opknappen en hullen plooien. Naar verwachting worden ook dit jaar twee cursussen kostuumnaaien gehouden; één op de maandagavond en één op de dinsdagmiddag. U kunt uw voorkeur kenbaar maken, maar als zich slechts voldoende deelnemers aanmelden voor één kostuumcursus, dan zal deze op de maandagavond worden gehouden.

Kostuum naaien - cursusdata maandag van 19.30-21.30 uur:
7 en 21 september, 5 en 19 oktober, 4 en 23 november (let op: 4 november is een woensdagavond), 4 januari 2016 en 18 januari (reservedatum).

Kostuum naaien - cursusdata dinsdag van 14-16 uur:
1, 15 en 29 september, 13 en 27 oktober, 17 november (let op: na drie weken), 1 december en 12 januari 2016 (reservedatum).
Kap naaien - cursusdata maandag van 10-12 uur:
7, 14, 21 en 28 september, 5, 12 en 19 oktober.

Boerenhoedjes opknappen - cursusdata maandag van 14-16 uur:
26 oktober, 2, 9, 16 en 23 november.

Hullen plooien - cursusdata maandagmiddag van 14-16 uur:
30 november en 7 december.

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen voor deze laatste twee cursussen, bestaat de mogelijkheid dat deze worden samengevoegd.
Cursusgelden voor leden:
Kostuum naaien € 70
Kap naaien € 35
Boerenhoedjes opknappen € 25
Hullen plooien € 10

Aanmelden bij Lies Smit: telefoon 0229-571909 of e-mail kap-en-dek@quicknet.nl.
Voor meer informatie over onze activiteiten: www.westfriesgenootschap.nl/kap_en_dek.

Namens de commissie,
Lies Smit

Westfriese Molens

Piet Roele toen hij vorig jaar mei de gevelsteen van de gerestaureerde Waarlandsmolen te Waarland onthulde. (foto stichting De Westfriese Molens)

Op 5 mei overleed tot ons leedwezen ons oud-bestuurslid en onze oud-voorzitter Piet Roele.

Als vertegenwoordiger van De Westfriese Molens heb ik Piet leren kennen als een gedreven bestuurder, die niet alleen aan, maar ook buiten de bestuurstafel om actief was. Bovenal heb ik hem leren kennen als mensenmens, een man met belangstelling voor de wereld en de mensen om hem heen, als een man die zelden mopperde of boos werd, een levenskunstenaar die ondanks de tegenslagen toch steeds weer iets van het leven wist te maken en het blijkbaar nam zoals het kwam, zonder in de tegenslagen te blijven hangen.

Nu is hij niet meer. Aan een bewogen en vruchtbaar leven is een einde gekomen. Allen die hem dierbaar zijn geweest, kunnen bij al het verdriet met goede herinneringen op hem terugkijken.
Ook als stichting zullen we hem missen. Hij heeft heel veel bijgedragen aan het behoud van de Westfriese molens en dat zal niet gauw worden vergeten.
Wij wensen allen die met hem verbonden zijn, veel sterkte bij dit verlies.

Bart Slooten,
voorzitter/secretaris stichting De Westfriese Molens

Creatief Westfries 30 jaar!

Nou datte wai de tekst voor 't Vierkant inlevere magge, denke wai an 't mement datte we 30 jaar leden (april 1985) opricht benne! Da's alweer mooi zô'n toidje leden en 't is 'n verlegen goeie zet weest. Ien van de redes van de oprichting van oôze stichting was 't antwoord op de vraag ‘Wat doene wai met oôs Westfries?’ Dat antwoord was vezelf ..... gebruike. En dat is in al die jare noestig dein, met optredes, deur publikaties in boeke en toidskrifte zoas ‘Zuks moet je opskroive’ en oôs kwartaalblad Skroivendevort.
En nag altoid timmere we puur an de weg. Vaste prik benne oôze optredes in 't Slot op de donderdage van de Skager Folklore Markt. Vedder hewwe we 'n grôte groep skroivers en alle jare 'n nuwe groep in oploiding. Ok zit 'r alle weke 'n groepie mense in 't Gildehuis Hoorn dat oôs dialect houg houdt deur 'n hêle ochend in oôs mooie dialect met mekaar te praten.

't Leste half jaar benne d'r op TV Hoorn verlegen veul opnames maakt voor 't pregram 'Effen buurten bai Westfrieze' van Joop van Diepen, met heêl veul van oôze skroivers. As je de computer zoeke leite op 'youtube effe buurten' den ken je ze allegaar zien! Ok ké je ze vinde op oôze pagina's via www.westfriesgenootschap.nl.
En deer doene we 't allegaar voor: oôs dialect levend houwe. We houwe 't niet hêlegaar bai maar de leste jare is de gemiddelde leeftoid van oôze skroivers deur nuwe anwas leiger worren, dat we hewwe toekomst!

We leite ok de kommende toid (in de herfst) weer van oôs hore. Deervoor moete jullie de plaaselijke- en regionale blade in de gate houwe. We wulle weer de boer op, met voordrachte van liedere, roime en verhale.

Baigaande foto is maakt bai de presentatie van de eerste ‘Zuks moet je opskroive’ in 1984!
We benne groôs op al die mensen van 't eerste uur die de start mogelijk maakte van 'n groeiende en bloeiende stichting! We wensen mekaar nag 'n verlegene beste toekomst.

Jaap Meester, voorzitter

De presentatie van Zuks I in Schagen.
De presentatie van Zuks I in Schagen, Schagen, 1984. (foto archief Creatief Westfries)
Vlnr., bovenste rij: Cor Stam, Joop Schouten, Ab Zwaan, Jan Bobeldijk, Nel Schoon, Bob Lingerak, Siem de Haan, Nel van Laren, Klaas Zwier, Aris Bouwens, Henk Tuytel, Dirk de Vries, Annet Lageveen, Ank Vos, Marjan Spaan en Ant Hemmer.
Middelste rij: Vera Dekker, Nancy Vis, Ina Broekhuizen, Aaf de Vries, Tinie Kaan en Gerie de Vries.
Onderste rij: Marie Nieman, Trijntje Rus, Jan Putting, Hannie Putting, Bennie Min (tekenaar), Hilco Visser (tekenaar), Suus Messchaert en August Pruimboom.

Lezing over Kaap Hoornvaarders op bijzondere locatie

In het kader van de Maand van de Geschiedenis, die dit jaar als titel heeft meegekregen ‘Tussen Droom & Daad’, organiseert het Westfries Genootschap een lezing in samenwerking met de Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders. De lezing wordt gehouden in het voormalige R.K. Wees-en Oudeliedentehuis St. Jozefhuis op het Achterom 17 te Hoorn. De stichting heeft de Regentenkamer en de Regentessenkamer van dit pand in gebruik. In deze monumentale stijlkamers zijn fraai beschilderde plafonds, originele betimmeringen en op linnen geschilderd behangsel te bewonderen.
De lezing wordt gegeven door de voorzitter van de stichting, Kees van Louvezijn. Hij zal ingaan op de eerste reis rond Kaap Hoorn in 1615/1616 van Jacob le Maire en Willem Cornelisz. Schouten. Ook komt aan de orde de oprichting van de VOC, de oprichting van de Austraelse Compagnie ter verkenning van het Suydergat (gebied ten zuiden van de Straat Magellaan) en de ontdekking van Straat le Maire.
Bezoekers mogen beide stijlkamers bekijken en daar zal ook het een en ander over worden verteld. Bovendien wordt historisch kaartmateriaal getoond. Omdat de beschikbare ruimte beperkt is, wordt de lezing twee maal gegeven. Per keer kunnen maximaal twintig bezoekers worden ontvangen.

Wanneer: zondag 18 en 25 oktober van 14 tot 16 uur, zaal open om 13.30 uur. Kosten: € 4 per persoon, inclusief twee maal koffie of thee en een koekje, op de dag van de lezing contant te voldoen.

Als u belangstelling heeft om deze lezing bij te wonen, dan wordt u verzocht u op te geven. Dat kan telefonisch van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur of per e-mail: contact@westfriesgenootschap.nl.
Wilt u ook opgeven op welke datum u bij voorkeur wilt komen?

 


Hé, is dat Westfries?

397. Ouwerwisse (ouderwetse) stoelen hebben nog triemen (sporten, steunlatjes tussen de poten).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.