Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2015 » Nummer 2 » Pagina 3

Aan de keukentafel

De keukentafel: de plaats waar allerlei zaken besproken worden, waar men nieuwtjes uitwisselt, waar gelachen en gehuild wordt.
De keukentafel in het Vierkant: een pagina met bondige informatie over initiatieven die betrekking hebben op de cultuurhistorie van Westfriesland.

Westfriezen en de Westfriezendag

Op zaterdag 5 september wordt de Westfriezendag gehouden. Voor veel van onze leden het hoogtepunt van het verenigingsjaar. Het is niet alleen de dag dat de algemene ledenvergadering wordt gehouden, maar het is ook een dag waarop de leden elkaar kunnen ontmoeten en kunnen deelnemen aan mooie excursies.
Als voorzitter van het Westfries Genootschap krijg ik soms de vraag of ik een typering van de Westfriezen kan geven. Ik vind dat moeilijk. Elk mens is uniek. Toch wilde ik wel eens weten welk beeld er van de Westfriezen bestaat. Ik heb de vraag daarom voorgelegd aan mijn medebestuursleden en enkele oud-bestuursleden van het Westfries Genootschap.
Daaruit kwam het volgende beeld naar voren. De Westfriezen zijn over het algemeen nuchtere mensen, in eerste instantie wat afwachtend en ze denken goed na voor ze een besluit nemen.
Ze komen soms stug of ietwat onbehouwen over, maar zijn in doorsnee eerlijk en voor rede vatbaar. Ze zeggen waar het op staat en komen duidelijk en zonder omwegen voor hun mening uit. De Westfriezen zijn mensen met een eigen mening, ze hebben hun vrijheid lief en hebben moeite met gezag. Het zijn harde werkers en ze hebben ondernemingszin. Ze willen zelf zaken aanpakken en oplossen. De Westfriezen kunnen in hun eigen dialect in een paar woorden veel zeggen, soms met gebruikmaking van onderkoelde humor.
Uiteraard gelden deze kenmerken niet voor alle Westfriezen en is het niet zo dat genoemde kenmerken en eigenschappen alleen maar bij hen voorkomen. Gelukkig mag ieder mens gewoon zichzelf zijn.

Op de komende Westfriezendag hoop ik weer velen van u te mogen begroeten, of u nu wel of niet in Westfriesland geboren bent en ongeacht of u al dan niet hier woont.
Wat ons bindt is dat we hart voor Westfriesland hebben.

Jan Smit,
voorzitter

Een mooi Westfries plaatje. Koeien bij Nieuwe Niedorp.
Een mooi Westfries plaatje. Koeien bij Nieuwe Niedorp. (foto Jan Smit)

 


Hé, is dat Westfries?

798. 't Was erg stil om me heen; ik raakte eventjes beskoten (ingedommeld, sluimerend) in de stoel.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.