Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2015 » Nummer 1 » Pagina 10-11

Voorjaarsstreekmiddag

Hoe houden we droge voeten?

Op zaterdag 30 mei wordt de Voorjaarsstreekmiddag gehouden. Deze keer gaan we naar Petten en Camperduin en besteden we aandacht aan de dijkversterking bij de Noordzeekust en het waterbeheer in Noord-Holland.
Als er één onderwerp is dat de gemoederen in onze tijd bezig houdt, dan is het de uitwerking van de plannen van de Deltacommissie onder leiding van oud-minister Cees Veerman die in 2008 advies uitbracht over de manier waarop ons land de komende eeuw beschermd moet worden tegen overstromingen en hoe de zoetwatervoorziening op orde gehouden kan worden, rekening houdende met klimatologische en maatschappelijke ontwikkelingen. In de Multi Functionele Ruimte in Petten vertelt na de opening Henk Schobbe, werkzaam bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, over het waterbeheer in Noord-Holland. Daarbij komen ook de uitkomsten van de gesprekken over het waterbeheer in Westfriesland in de komende jaren aan de orde.

Na de pauze vertrekken we per bus naar het Informatiecentrum Kust in Petten met de expositie Zand tegen Zee in het kader van het project Kust op Kracht. Hier wordt door gidsen uitleg gegeven over de expositie.
Na het bezoek aan de expositie wordt buiten achter het informatiecentrum uitleg gegeven over de uitgevoerde werkzaamheden aan de kustversterking. Daar kunnen de deelnemers met een trap de dijk op. Wie dat niet wil kan beneden even blijven wachten. Vervolgens rijdt de bus naar het strand in Camperduin waar ook uitleg wordt gegeven. Hierna gaan we per bus terug naar de Multi Functionele Ruimte in Petten en sluiten we de middag af met een hapje en een drankje.
Het belooft een boeiende middag te worden, waar het bestuur u van harte voor uitnodigt. Komt u ook?

Werkzaamheden aan de Hondsbossche Zeewering met een kolonie zeehonden op de zandplaat.
Werkzaamheden aan de Hondsbossche Zeewering met een kolonie zeehonden op de zandplaat. (foto Netty Zander)

Het programma
We komen bij elkaar in de Multi Functionele Ruimte op sportpark Pettemer Kluft in Petten.
Het adres is Sportweg 5, 1755 LX Petten.

13.00 uur: zaal open en ontvangst met koffie of thee met koek
13.30 uur: opening door Jan Smit, voorzitter van het Westfries Genootschap
13.35 uur: lezing van Henk Schobbe
14.15 uur: pauze met koffie of thee
14.30 uur: aanvang busrit en vervolgens bezoek aan het Informatiecentrum Kust in Petten en de dijkversterkingen bij Petten en Camperduin
16.30 uur: terugkomst in de Multi Functionele Ruimte in Petten waar een hapje en een drankje wordt gepresenteerd
17.00 uur: afsluiting Voorjaarsstreekmiddag

Kosten
De kosten voor deze middag bedragen € 15 per persoon. Daarbij zijn inbegrepen de busrit, de toegang tot het informatiecentrum, twee maal koffie of thee met koek, een drankje en een hapje. U kunt u opgeven voor de Voorjaarsstreekmiddag door overmaking van het verschuldigde bedrag op bankrekeningnummer NL60 INGB 0000 7079 13.
Vermeld daarbij a.u.b. duidelijk uw naam en adres. Uw betaling dient uiterlijk 25 mei binnen te zijn.

 


Hé, is dat Westfries?

798. 't Was erg stil om me heen; ik raakte eventjes beskoten (ingedommeld, sluimerend) in de stoel.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.