Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Aan de keukentafel

De keukentafel: de plaats waar allerlei zaken besproken worden, waar men nieuwtjes uitwisselt, waar gelachen en gehuild wordt.
De keukentafel in het Vierkant: een pagina met bondige informatie over initiatieven die betrekking hebben op de cultuurhistorie van Westfriesland.

Veranderingen in het landschap
Westfriesland wordt omsloten door de Westfriese Omringdijk. De dijk omarmt als het ware ons gebied en versterkt het saamhorigheidsgevoel van de Westfriezen.
Wegen verbinden dorpen en steden en daardoor mensen met elkaar. Een nadeel is dat zij het landschap doorsnijden en een bedreiging vormen voor kwetsbare gebieden.
Een weg die de gemoederen al een aantal jaren behoorlijk heeft beziggehouden, is de N23/Westfrisiaweg. Het is de bedoeling dat de verbinding over de weg tussen Heerhugowaard in het westen en Enkhuizen in het oosten sterk verbeterd wordt. Bestaande wegen worden verbeterd en/of verbreed en verbonden met elkaar, er komen nieuwe stukken weg en kruispunten worden veranderd. Voor landeigenaren, omwonenden en andere belanghebbenden zijn de gevolgen groot. De plannen hebben geleid tot protesten, zoals die tegen de doorsteek bij Hoogkarspel onder het motto ‘Niet door het lint’.
Tijdens de op 18 juni gehouden vergadering van het algemeen bestuur van het Westfries Genootschap is het plan geboren om de veranderingen in het landschap als gevolg van de aanpak van de N23/Westfrisiaweg in beeld te brengen. Dit heeft geleid tot een overleg met enkele bestuursleden van Stichting Projector en daarna met het Projectbureau N23/Westfrisiaweg. Het resultaat van de besprekingen is, dat met toestemming en medewerking van het projectbureau Stichting Projector filmopnamen en foto's gaat maken van die plekken in het landschap waar veel verandert. Er worden opnamen gemaakt van de huidige situatie, van de werkzaamheden en te zijner tijd van de nieuwe situatie. Zo wordt een stukje van onze regionale geschiedenis vastgelegd. De eerste opnamen zijn inmiddels gemaakt.
De provincie noemt op haar website de weg een waardevolle weg. Het is inderdaad belangrijk dat ons gebied economisch niet achterop raakt. Maar soms doen veranderingen in ons waardevolle cultuurlandschap en het verdwijnen van karakteristieke panden pijn. Waakzaamheid blijft geboden!

Jan Smit

De nieuwe N23 buigt hier straks linksaf (naar het zuiden) het land in... De nieuwe N23 buigt hier straks linksaf (naar het zuiden) het land in en gaat dan onder de Streekweg in Hoogkarspel door. (foto Dick Ham)

 


Hé, is dat Westfries?

23. Dat kind lag lekker te spragen in de zon (koesteren, zonder bedekking met dekens). Na 't middageten doet opa altijd 'n tukkie of: tokkie (middagdutje, middagslaapje, sièsta).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.