Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2014 » Nummer 2 » Pagina 4-8

Verenigingsnieuws

Stichting Projector

Sinds kort kunnen in het Timmermansgildehuis films bekeken worden van de vele activiteiten van het Westfries Genootschap, de commissies en stichtingen. Dick Ham van Stichting Projector heeft al het aanwezige filmmateriaal op een harde schijf gezet. Via de inventarislijst kunnen bestuursleden van commissies en stichtingen een keuze maken en de beelden op het pas aangebrachte scherm bekijken. Stichting Projector hoopt dat het bestaande filmmateriaal in bredere kring bekeken gaat worden.

Wim Dettmers (links) en Ina Slot.
Wim Dettmers (links) en Ina Slot van de Bouwhistorische commissie laten zich de bediening van de apparatuur uitleggen door Dick Ham. (foto Klaas Lageveen)

Alle jaarboeken van het Westfries Genootschap gedigitaliseerd

West-Frieslands Oud en Nieuw 1926 Een lang gekoesterde wens van het bestuur van het Westfries Genootschap gaat in vervulling. Alle in de loop der jaren (1926 t/m 2013) uitgegeven jaarboeken West-Friesland(s) Oud & Nieuw zijn door Picturae BV in Heiloo gedigitaliseerd. Dat zijn er bij elkaar tachtig. De jaarboeken worden gefaseerd op de website van het Westfries Genootschap geplaatst.
Hiermee wordt een enorme schat aan cultuurhistorische informatie over Westfriesland voor het grote publiek ontsloten.
De kosten van dit project zijn volledig betaald door Stichting Het Glaswerk. Het bestuur van het Westfries Genootschap is het bestuur van Stichting Het Glaswerk zeer erkentelijk voor deze gulle gift. Het is een prachtig verjaardagcadeau ter gelegenheid van ons negentigjarig bestaan. Onderstaand plaatsen wij op verzoek van de stichting enige informatie over de stichting.

West-Friesland Oud & Nieuw 2013 Stichting Het Glaswerk is opgericht na de verkoop van de Jacob Glasflat te Spanbroek. De Jacob Glasflat is gebouwd in 1959 op initiatief van een groep mensen uit de dorpen Obdam, Opmeer, Hensbroek en Spanbroek en is ondergebracht in de gelijknamige stichting. Het doel van deze stichting was betaalbare woningen aan te bieden aan bejaarden uit genoemde dorpen, zulks in het belang van de volkshuisvesting. In 2011 is de ‘Glasflat’ overgegaan naar Stichting Volkshuisvestingsgroep Wooncompagnie te Schagen. De reden voor deze verkoop was dat de oorspronkelijke doelstelling van de oprichters achterhaald was. De gelden van deze verkoop zijn ondergebracht in Stichting Het Glaswerk. Het doel van deze nieuwe stichting is het ondersteunen van maatschappelijke, sociale, en culturele instellingen en organisaties binnen het gebied van de Westfriese Omringdijk.
Stichting Het Glaswerk is te bereiken via: hetglaswerk@kpnplanet.nl.

Lezing Jan Blokker jr. op 12 oktober in Schagen

Op zondag 12 oktober kunnen leden van het Westfries Genootschap een lezing bezoeken in het kader van de Maand van de Geschiedenis.
Dit jaar is het thema Vriend & Vijand. De bekende publicist Jan Blokker jr. houdt een lezing in het kader van dit thema. Meer informatie hierover volgt.

Waar: Restaurant Igesz , Markt 22 te Schagen.
Aanvang: 14.00 uur. De zaal gaat open om 13.30 uur.
Entree: € 5 per persoon.

Cursussen Kap en Dek 2014 - 2015

De kostuumcursus is 27 mei begonnen met een bespreking van de te gebruiken stoffen. Goed advies en begeleiding bij de aanschaf hiervan zijn belangrijk. Ook is het van belang de japonnen zo authentiek mogelijk te maken.
De cursus wordt gegeven door coupeuse Dirkje Snijders die gespecialiseerd is in het naaien van kleding uit voorgaande eeuwen. In overleg met de cursist tekent zij het patroon op maat. De patroonkeuze wordt gemaakt aan de hand van oude familieportretten of voorbeelden uit naslagwerken over historische kleding. Bij voorkeur begint men met het naaien van de onderkleding. Want een bijpassend korset, hemd en lange onderbroek maken het kostuum compleet. De kostuumcursus begint vervolgens op 2 september in het Timmermansgildehuis te Hoorn, aanvang 14.00 uur, duur zeven dagdelen om de week op dinsdagmiddag.

Naast het naaien van een kostuum worden cursussen in kap naaien, boerenhoedjes herstellen en hullen plooien gegeven. Deze cursussen worden geleid door Barbara Donker.
- De kappencursus op maandagochtend start 8 september.
- Boerenhoedjes opknappen op maandagmiddag, start eind oktober.
- Cursus hullen plooien is eveneens op de maandagmiddag, aanvang in december.
Voor meer informatie, tijden en data van de diverse cursussen:
www.westfriesgenootschap.nl/kap_en_dek.
Aanmelden: Lies Smit 0229-571909 of via email kap-en-dek@quicknet.nl.

Het werk van het afgelopen seizoen, geshowd voor aanvang van de jaarlijkse antiek- en curiosaveiling.
Het werk van het afgelopen seizoen, geshowd voor aanvang van de jaarlijkse antiek- en curiosaveiling. (foto Kap&amo;Dek)

Najaarsfamiliemiddag van Westfriese Families

Jaap Zomerdijk uit De Rijp is de spreker op de vijfde Najaarsfamiliemiddag van Stichting Westfriese Families op zondag 5 oktober. De openbare bijeenkomst is in dorpshuis De Brink te Obdam, van 14 tot 16 uur.

Twee jaar geleden bracht Jaap Zomerdijk het boek ‘Drie eeuwen Zomerdijk, een familie uit West-Friesland’ uit. Hij beschrijft in 268 pagina's twaalf generaties. In Nederland woonden in 2007 589 Zomerdijken, aldus het Meertens Instituut. Zestig procent van hen komt in de beschreven stamboom voor. Bijna al deze Zomerdijken wonen in Noord-Holland.

Aan de hand van een powerpoint-presentatie vertelt Jaap over zijn familie en over hoe zijn boek tot stand kwam. Ook gaat hij in op DNA-onderzoek. Dergelijk onderzoek naar familiebanden is een nieuw verschijnsel in de genealogie en kan verrassende resultaten opleveren. Zoals gebeurde bij de familie Zomerdijk.

De Najaarsfamiliemiddag staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in genealogie, ook niet-donateurs van Stichting Westfriese Families. Aan Jaap en ook bestuursleden van Westfriese Families kunnen vragen worden gesteld. De toegang is vrij.
Het adres van De Brink is Dorpsstraat 155 in Obdam (op 5 minuten lopen vanaf het NS-station).

Ed Dekker, secretaris

Creatief Westfries

Mooie Middeg Meziek
Op zundegmiddeg 5 oktober is er 'n mooie middeg met meziek in 't Westfries. Een keur an westfriese zangers leite hullie van hullie beste kant zien die middeg. Met as grôte trekker nei de pauze de westfriese groep ‘Skotwal’.
Alles wordt houwen in durpshuis ‘De Prins Maurits’ in Nieuwe Niedorp, Dorpsstraat 79.
't Begint om 14.30 uur en de zaal is al om 14.00 uur open. D'r is 'n groôt parkeerterroin genevenover 't durpshuis. Wil je verzekerd weze van 'n plaas? Maak den vóór 28 september € 10,00 de man over op rek.nr. NL16 ABNA 0588 9369 36 t.n.v. Stichting Creatief Westfries in Blokker met vermelding van adres, huisnummer en postcode.
Weet je nag niet of je komme? An de zaal ken je van 14.00 uur of op die dag kaarte kregge, (as 't nag niet uitverkocht is). Den betaal je € 12,50 de man.
As je meer wete wulle, ken je contact opneme met Dia Veelbehr-Karsten: 0229-245642 / skroivendevort@tiscali.nl.

Bai de toid bloive
Voor alle nuwtjes, foto's of 'n stukkie: we stane op de website: www.westfriesgenootschap.nl en klik op Creatief Westfries. Lees elke maand 'n nuw stukkie of roim in 't Westfries onder “stukkies uit Skroivendevort”. Of lees weer we optrede of allegaar puur mee bezig benne de komende toid.

Diny Kreuk-Breed, bestuurslid Creatief Westfries

Met de reiscommissie naar de Veluwe

Dinsdag 22 april was de Veluwe ons reisdoel. Zoals bijna gebruikelijk met onze uitstapjes, waren de weersomstandigheden die dag prima. We vertrokken om 9 uur en zo’n anderhalf uur later zat ons gezelschap aan de koffie met koek in het restaurant van boerderijmuseum De Bovenstreek in Oldebroek. Een prachtige oude boerderij waar het Veluws cultuurgoed in al zijn facetten is te bezichtigen.

Na de koffie kregen we een mondelinge toelichting over het reilen en zeilen van het museum en een beknopte uitleg over de historie van het gebied en met name de plaats Oldebroek. Vervolgens kon iedereen op eigen gelegenheid door het museum wandelen en kennis nemen van die zaken en objecten die hem of haar het meest interesseerden. Zowel binnen als buiten het museum was het nodige te zien.

Het middagprogramma bestond uit een bezoek aan de schaapskooi van Elspeet waar de herder ons vertelde hoe moeilijk het tegenwoordig is om de exploitatie van een schaapskudde financieel rond te krijgen. We kregen een korte demonstratie van het kunnen van de hond. Het was jammer dat die demonstratie tot slechts één enkel ‘kunstje’ beperkt bleef, dat had wel wat langer mogen duren. Veel verbazing was er over het feit dat de schaapskooi midden in Elspeet lag.

Na afscheid van de herder, zijn hond en schapen werd het tijd voor een consumptie op een terras in Elspeet.
Rond half zes was de bus weer terug in Hoorn na een geslaagde dag.

Graag wil ik op deze plaats ons reiscommissielid Leny Langedijk en haar echtgenoot Cor bedanken voor de plezierige en enthousiaste wijze waarop zij de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan de organisatie van de excursies en de financiële administratie daarvan. Leny en Cor hebben aangegeven dat ze beiden met hun werk voor de commissie willen stoppen.

Namens de reiscommissie, Stan Nuveen

Bouwhistorische commissie

Een authentieke smederij verdwijnt
De Bouwhistorische commissie legt werkplaatsen vast die nog als zodanig herkenbaar zijn en die (wellicht) verbouwd of gesloopt worden. Een voorbeeld is de smederij aan de Sint Maartensweg 80 in Sint Maartensbrug. We gaan voor dit project dus enkele kilometers over de Omringdijk.
Deze oude smederij staat pal aan de weg. Leden van de smidsfamilie Den Hartog hebben hier ruim 130 jaar gewerkt. Mevrouw D. den Hartog-Blom woonde tot augustus 2013 in de woning die bij de smederij hoort. Sindsdien is het pand niet bewoond. Het zal leeggehaald en verkocht worden.

Bewoningsgeschiedenis
Willem den Hartog werd geboren in 1823. Hij trouwde in 1849 als smidsknecht in de Zijpe met Antje Waag. Willem nam de smederij in Sint Maartensbrug over van Hendrik Rademaker. Willems zoon Jan den Hartog volgde zijn vader op. Hij trouwde in 1883 met IJda Blaauboer. Hun zoon Willem, getrouwd met Engeltje Veuger, volgde zijn vader op in het begin van de twintigste eeuw. Willem stond onder de oudere inwoners bekend als ‘de oude smid’. Vanaf 1944 werd de smederij gedreven door Jan en Gerrit den Hartog, zoons van Willem en Engeltje.
Halverwege de jaren vijftig is achter de oude smederij een stuk aangebouwd als paardenstal. Voor die tijd werden de paarden buiten in de travalje beslagen. Voor aan de weg, aan de linkerkant van de smederij, was tot circa 1975 een winkeltje, waarin enkele fietsen te koop stonden. Voor de smederij stond een benzinepomp.
In 1984, toen Jan den Hartog 65 jaar was, stopte hij met het smidswerk. Het vuur werd gedoofd en de hele inventaris bleef staan.

Tips en website
Tips over werkplaatsen van schilders en timmerlieden en smederijen zijn welkom bij het secretariaat van het genootschap. Ook zijn we op zoek naar werkmanshuisjes!
De projecten die afgerond zijn, zijn te zien op de website onder de knop Bouwhistorie.

De smederij in Sint Maartensbrug.
De smederij in Sint Maartensbrug. (foto Ina Broekhuizen-Slot)

 


Hé, is dat Westfries?

775. Morgen ga ik 't plafond wittelen (witten). Ik zal de witteles maar klaar maken (witsel, witkalk).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.