Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2014 » Nummer 1 » Pagina 16-17

Westfries Biografisch Woordenboek (WBW)

In het Westfries Biografisch Woordenboek staan biografieën van personen die voor Westfriesland, lokaal of regionaal, veel betekend hebben. Heeft u in uw dorp of stad een persoon waarvan u meent dat deze in aanmerking komt voor het WBW, meldt u die dan, liefst per mail, aan bij het secretariaat van het Westfries Genootschap.
Alleen personen die zijn overleden komen in aanmerking.

Daan, Johanna Catharina (Jo), taalkundige en boegbeeld van de dialectologie

Daan, Johanna Catharina (Jo), (1910-2006) Geboren te Krommenie op 12 mei 1910. Overleden te Deventer op 11 juni 2006. Jo Daan studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam (UvA). Na haar afstuderen in 1936 raakte ze betrokken bij het bevolkingsonderzoek naar de drooggelegde Zuiderzeepolders. In 1939 werd ze door P.J. Meertens aangesteld bij het Dialectenbureau te Amsterdam. Zij zou er voor zorgen dat dit uitgroeide tot een bloeiende afdeling dialectologie van het Meertens Instituut.

Promotie
In 1950 promoveerde Jo Daan op ‘Wieringer land en leven in de taal’. Een studie waarin tal van aspecten van het dialect van het voormalige eiland Wieringen worden behandeld. Uitgebreide aandacht wordt besteed aan de geschiedenis en volkscultuur. In de inleiding schreef Jo Daan: ‘Wat is de taal van een volk zonder het volk dat haar spreekt?’. Jo Daan trok als eerste dialectoloog met een bandrecorder er op uit om dialecten vast te leggen. Tot die tijd schreven veldwerkers alles op. Aan alle belangrijke taalatlassen leverde zij bijdragen.

Jaarboek van het Westfries Genootschap
Tussen 1960 en 1970 maakte Jo Daan deel uit van de redactie van het Jaarboek van het Westfries Genootschap. Een aantal jaren was zij voorzitter van die redactie. In 1990, ter gelegenheid van haar 80e verjaardag, brachten de voorzitter van het Westfries Genootschap, Volkert Nobel, en bestuurslid Jaap Raat haar in Barchem namens het Westfries Genootschap de felicitaties over. De 80-jarige Jo bleek nog even kordaat, strijdlustig en wetenschappelijk nieuwsgierig als twintig jaar daarvoor. Bij die gelegenheid vertelde Jo dat, toen ze in de Achterhoek ging wonen, ze zich de eerste jaren buitengesloten voelde. Ondanks dat de mensen daar vriendelijk tegen haar waren. “Maar het meisje bij de bakker praatte tegen mij Nederlands en ging direct over in het dialect als er een echte Achterhoekse klant binnen kwam. En als ik mensen vroeg dialect tegen mij te praten, omdat ik het wel verstond, konden ze dat niet.” Jo noemde die onbewuste wisseling van dialect naar Nederlands en omgekeerd code-wisseling. Als dan wel iemand dialect tegen haar sprak, voelde dat of ze beschouwd werd als dorpsgenote.

Gegevens aangeleverd en bewerkt door: Jaap Raat te Heiloo (2010).
Dit is het eerste gedeelte van de biografie. Voor de volledige biografie wordt verwezen naar de website van het Westfries Genootschap >Geschiedschrijving > Westfries Biografisch Woordenboek.

 


Hé, is dat Westfries?

33. Ik ben op de zuikerstikken geweest (kraamvisite). Wat had m'n zus 'n pittig kloin purkie ('n lief klein kindje) in de wieg. Toen de buurmeisjes twee jaar geleden bij haar waren op de bruidstranen (in de bruidsdagen 'n glaasje kwamen drinken ten afscheid), was ze al gelukkig, maar 't haalt niet bij 't geluk van nu.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.