Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2014 » Nummer 1 » Pagina 10-11

Voorjaarsstreekmiddag

Maak kennis met ruilverkaveling De Gouw!

Op zaterdag 17 mei wordt de Voorjaarsstreekmiddag gehouden. Na de gezamenlijke bijeenkomst zijn er deze keer geen verschillende excursies, maar staat er een busrit door een mooi en bijzonder gebied op het programma. Het bestuur nodigt u hiervoor van harte uit. Het belooft een prachtige middag te worden.


(foto Netty Zander)

Ruilverkaveling De Gouw is de laatste klassieke landinrichting van Westfriesland. Het plan dat bij de stemming in 1990 werd aangenomen, is in ruim twintig jaar uitgevoerd. Tegenwoordig wordt in plaats van complexe en ingrijpende landinrichtingsprojecten gekozen voor veel flexibelere en overzichtelijkere projecten. Het totale gebied omvat 6.599 ha. Door de ruilverkaveling is het landschap veranderd. Voor de agrariërs werden grotere kavels gerealiseerd die goed bereikbaar zijn en dichter dan voorheen bij hun bedrijfsgebouwen liggen. Ook de afwatering van de landerijen is op de meeste plaatsen verbeterd. In het gebied zijn ook nieuwe fiets- en wandelpaden aangelegd en er zijn recreatiegebieden ontstaan.

In opdracht van het Westfries Genootschap heeft Stichting Projector de ruilverkaveling De Gouw van het begin tot het eind op beeld vastgelegd. Bij de afsluiting van het project is een prachtig boek gepresenteerd met de titel ‘De Gouw, de geschiedenis van een Westfriese ruilverkaveling.’ Dit boek is tijdens de Voorjaarsstreekmiddag te koop.


Het programma
We komen bij elkaar in Café Restaurant Partycentrum Het Centrum, Driestedenweg 126, 1661 BL, De Weere. Telefoon 0229-581373.

13.00 uur: zaal open en ontvangst met koffie of thee met krentenmik
13.30 uur: opening door Jan Smit, voorzitter van het Westfries Genootschap, gevolgd door een welkomstwoord van burgemeester G.J.A.M. Nijpels van de gemeente Opmeer. Hierna vertelt Cor van Dolder, destijds vice-voorzitter van de ruilverkavelingscommissie, het een en ander over de ruilverkaveling De Gouw. Ina Broekhuizen-Slot doet vervolgens een voordracht over Westfriesland.
14.15 uur: pauze met koffie of thee.
14.30 uur: aanvang busrit door het ruilverkavelingsgebied onder leiding van Cor Spijker, voormalig projectleider bij de ruilverkaveling De Gouw. Gestopt wordt bij de kaasboerderij van de familie Berkhout. Ted Berkhout vertelt welke betekenis de ruilverkaveling voor hen had. Hierna rijden we verder naar de Kolk van Dussen, een natuurontwikkelingsgebied, tevens waterberging tussen Lambertschaag en Aartswoud. Hier geeft een deskundige van Landschap Noord-Holland uitleg.
16.30 uur: terugkomst in Café Restaurant Partycentrum Het Centrum in De Weere en aanvang gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.
17.00 uur: afsluiting Voorjaarsstreekmiddag

Kosten
De kosten voor deze middag bedragen € 16 per persoon. Daarbij is inbegrepen de busrit, twee maal koffie of thee met krentenmik, een consumptie en een hapje. U kunt zich opgeven door overmaking van het verschuldigde bedrag op bankrekeningnummer NL60 INGB 0000 7079 13. Vermeld daarbij a.u.b. duidelijk uw naam en adres. Uw betaling dient uiterlijk 13 mei binnen te zijn.

 


Hé, is dat Westfries?

646. Over de benoeming van die ambtenaar heb ik niks te kerdiezen (niets over te zeggen of te beslissen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.