Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2013 » Nummer 3 » Pagina 17

Westfries Biografisch Woordenboek (WBW)

In het Westfries Biografisch Woordenboek staan biografieën van personen die voor West-Friesland, lokaal of regionaal, veel betekend hebben. Heeft u in uw dorp of stad een persoon waarvan u meent dat deze in aanmerking komt voor het WBW, meldt u die dan, liefst per mail, aan bij het secretariaat van het Westfries Genootschap. Alleen personen die zijn overleden komen in aanmerking. Raadpleeg de website www.westfriesgenootschap.nl, klik op Commissie Geschiedschrijving en vervolgens op Westfries Biografisch Woordenboek.

Jannetje Visser-Roosendaal, koningin van de West-Friese streekromans

Jannetje Visser-Roosendaal (1899-1990) Geboren te Binnenwijzend op 30 april 1899. Overleden te Venhuizen op 20 maart 1990. Schrijfster van streekromans, romans die zich in West-Friesland afspelen.
Raak, herkenbaar en doorleefd zijn de passages in haar romans die zich onmiskenbaar afspelen in het West-Friese landschap met zijn polders en boerderijen. Met stugge en koppige hoofdpersonen die soms maar moeilijk met de nieuwe tijd kunnen meegaan. Vader hoeft niets te zeggen. Als zijn verweerd gezicht verstrakt weten de huisgenoten genoeg, vader is ‘teugen’. Geen geld uitgeven aan ‘nieuwerwissigheden’ en overbodige spullen. Lief en leed en menselijkheid. En op het eind de verzoening maar soms ook barre halsstarrigheid.
Jannetje Visser-Roosendaal heeft met haar streekromans vele tienduizenden lezers meegenomen naar het leven op het West-Friese platteland in de eerste helft van de twintigste eeuw. Haar oeuvre is in het Nederlands geschreven maar wanneer gesprekken worden aangehaald, komt het West-Fries te voorschijn. “Kon jij hem?”, vroeg hij. “Ik hew vaak over ‘m hoord, maar ik hew ‘m nooit zien”, was het antwoord.
Haar eerste boek De mens wikt, werd gepubliceerd in 1935. Om de paar jaar verscheen van haar hand een streekroman. Zo'n dertig in getal. Bekend werd ook haar roman Tot in den dood, het verhaal van Zeger Davidson, de Venhuizer die wegens vermeende handel met de vijand werd gefusilleerd. In 1972 werd ze voor haar werk koninklijk onderscheiden. Een jaar later werd ze benoemd tot Lid van Verdienste van het Westfries Genootschap. In 1974 werd in haar woonplaats Venhuizen een straat naar haar genoemd. Maar meer nog leeft zij voort in haar talrijke romans.

Literatuur: Jac. Groot, ‘Jannetje Visser-Roosendaal: vijfentwintig streekromans’, in: WFON 44 (1977), 99-103.
Jaap Raat, ‘Koningin van de Westfriese streekromans’, in: Ach Lieve Tijd W-F 19, Kleurrijke Westfriezen (2000).
Herinneringen aan Jannetje Visser-Roosendaal. (Uitgave His. Ver. Suyder Cogge, Venhuizen, 1999).
Bron: Ach Lieve Tijd W-F 19 en Lowie Beemster, Historische Vereniging Suyder Cogge.

 


Hé, is dat Westfries?

254. 'n Moerloper is 'n lam of kalf, dat nog bij moer, het moederdier, loopt, dus nog niet ofwonnen is (afgewend). Ook gezegd van iemand die nog ongetrouwd en bij moeder thuis woont.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.