Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2013 » Nummer 1 » Pagina 18

Westfries Biografisch Woordenboek (WBW)

In het Westfries Biografisch Woordenboek staan biografieën van personen die voor West-Friesland, lokaal of regionaal, veel betekend hebben. Heeft u in uw dorp of stad een persoon waarvan u meent dat deze in aanmerking komt voor het WBW, meldt u die dan, liefst per mail, aan bij het secretariaat van het Westfries Genootschap. Alleen personen die zijn overleden komen in aanmerking. Raadpleeg de website www.westfriesgenootschap.nl, klik op Commissie Geschiedschrijving en vervolgens op Westfries Biografisch Woordenboek.

Joop Zutt, (1942-2011), bankdirecteur met hart voor historie

Joop Zutt, (1942-2011) Johannes Nicolaas Adrianus – Joop – Zutt werd geboren op 30 augustus 1942 in Waarland en is aldaar overleden op 2 november 2011. Joop was de zoon van Arie Zutt en Geertje Busker. Gehuwd met Riet Berkhout, een Waarlander in hart en nieren.
Hij bezocht de ULO in Alkmaar en daarna brak een tijd aan van baantjes bij de plaatselijke kruideniers. Vervolgens moest Joop in militaire dienst. Dit was echter van korte duur. Een ongeval op de stormbaan verbande hem naar het hospitaal. Na zijn herstel en revalidatie besloot hij om op een administratiekantoor te gaan werken.
Op 28 oktober 1965 werd hij benoemd tot kassier van de plaatselijke Boerenleenbank, de voorloper van de Rabobank. Joop was hier duidelijk op zijn plaats. Door zijn serieuze en integere instelling gaf hij een goede invulling aan zijn functie als bankdirecteur. In 1998 ging hij met vervroegd pensioen. Vanaf die tijd kon hij zich helemaal bezig houden met zijn grote hobby: de geschiedschrijving. Daar was hij al in 1963 mee begonnen.
Samen met dorpsgenoot Arnold Lantman ging hij op pad om gegevens van vroeger te verzamelen en deze vast te leggen. In de jaren zeventig maakte hij zich verdienstelijk door belangrijke gebeurtenissen in Waarland op beeld en geluid vast te leggen. Ook leverde hij zijn bijdrage aan diverse koren, de parochie, het oranjecomité en aan de organisatie van de viering van het Eeuwfeest Waarland-Slootgaard. Dit laatste mondde uit in de oprichting van de historische vereniging Waarland van Toen. Als medeoprichter, inspirator en voorzitter heeft hij op die manier een belangrijke bijdrage geleverd aan de geschiedschrijving van het dorp.
In het najaar van 1989 meldden Arnold Lantman en Joop Zutt zich bij de redactiecommissie van het Jaarboek van het Westfries Genootschap met een artikel: Vier eeuwen Slootgaard, een droogmakerij. Omdat westelijk West-Friesland er in hun ogen wat bekaaid af kwam, boden zij meteen aan elk jaar een bijdrage aan te leveren, tot en met het Jaarboek 2004. In dat laatste jaar gingen zij deel uitmaken van de redactiecommissie. Kort daarna overleed Arnold Lantman. Joop liet de redactiecommissie nog vijf jaar lang profiteren van zijn waardevolle inbreng. Toen moest hij al zijn energie aanwenden in de strijd tegen kanker, die hij uiteindelijk verloor. Piet Kleverlaan, medebestuurslid van Waarland van Toen, herdacht hem met de woorden: ‘Hij wilde niet op de voorgrond treden, luisterde naar zijn medebestuursleden en gaf hen de ruimte om hun eigen ideeën in gezamenlijk overleg uit te voeren. We zullen zijn inbreng en kennis over Waarland missen’. Voor zijn inzet voor het verenigingsleven kreeg Joop in 2001 een koninklijke onderscheiding.

Gegevens aangeleverd door: Piet Kleverlaan, namens Stichting Waarland van Toen en Volkert J. Nobel namens de redactiecommissie van het Jaarboek (2011), bewerkt door Peter Smit te Alkmaar (2012).

 


Hé, is dat Westfries?

646. Over de benoeming van die ambtenaar heb ik niks te kerdiezen (niets over te zeggen of te beslissen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.