Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2013 » Nummer 1 » Pagina 3

Aan de keukentafel

De keukentafel: de plaats waar allerlei zaken besproken worden, waar men nieuwtjes uitwisselt, waar gelachen en gehuild wordt.
De keukentafel in het Vierkant: een pagina met bondige informatie over initiatieven die betrekking hebben op de cultuurhistorie van West-Friesland.

Jong geleerd…

Bronstijd

Voor me ligt - vooralsnog alleen op papier - een prachtig plan voor een speeltuin in de Enkhuizer nieuwbouwwijk Kadijken. Geen standaard speelplaats, nee, de bedoeling is dat hier een bronstijdspeeltuin gerealiseerd wordt. In 2009 vond op die plaats namelijk een archeologische opgraving plaats. Die bracht een nederzetting uit de Bronstijd (3.000 tot 800 jaar voor Christus) aan het licht. Bijzonder, omdat het hier in Enkhuizen om een van de best bewaarde prehistorische landschappen van Noordwest Europa gaat.
Hoe kunnen de resten daarvan zichtbaar gemaakt worden voor het publiek? Dit punt is van groot belang in het huidige erfgoedbeleid. Om aan die vraag tegemoet te komen, is de bronstijdspeelplaats ontworpen, gericht op kinderen van twee tot negen jaar, hun ouders en grootouders. Er komen informatieborden voor jong en oud en de spelelementen refereren aan de vondsten uit de opgraving. Denk hierbij aan een kuilenkrans met duikelrekken, een grafheuvel met taludglijbaan en een klimfuik.

Kobus Kool

Een ander gevolg van het landelijke erfgoedbeleid is dat basisscholen in hun lesprogramma's aandacht dienen te besteden aan cultureel erfgoed. Zo hebben de scholen in de voormalige gemeente Harenkarspel het project Kobus Kool. Hierin wordt onder meer aandacht besteed aan familiebanden, specifieke kenmerken in de buurt en oude voorwerpen en leefgewoontes.
Basisschool De Plaats in Abbekerk ontwikkelde dit voorjaar het project Cultureel Erfgoed in West-Friesland. Het Genootschap werd ingeschakeld bij een ochtend waarop het dialect centraal stond. Met een lied en een verhaal probeerden de kinderen in het dialect te lezen, te praten en te schrijven.

Ina Broekhuizen-Slot

In de winter van 2008-2009 werd in de Enkhuizer nieuwbouwwijk Kadijken een wilgentenen visfuik opgegraven.
In de winter van 2008-2009 werd in de Enkhuizer nieuwbouwwijk Kadijken een wilgentenen visfuik opgegraven. (foto ADC Archeoprojecten, Amersfoort)

 


Hé, is dat Westfries?

798. 't Was erg stil om me heen; ik raakte eventjes beskoten (ingedommeld, sluimerend) in de stoel.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.