Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2012 » Nummer 3 » Pagina 16

Westfries Biografisch Woordenboek (WBW)

In het Westfries Biografisch Woordenboek staan biografieën van personen die voor West-Friesland, lokaal of regionaal, veel betekend hebben. Heeft u in uw dorp of stad een persoon waarvan u meent dat deze in aanmerking komt voor het WBW, meldt u die dan, liefst per mail, aan bij het secretariaat van het Westfries Genootschap. Alleen personen die zijn overleden komen in aanmerking. Raadpleeg de website www.westfriesgenootschap.nl, klik op Commissie Geschiedschrijving en vervolgens op Westfries Biografisch Woordenboek.

Boer, Cees de (1896-1977)
Bakker en… hoeder van een stukje West-Fries erfgoed

Boer, Cees de (1896-1977) Geboren te Westwoud op 28 januari 1896 als zoon van Jan de Boer en Anna Overman. Overleden te Wognum op 4 juni 1977, 81 jaar oud.
Cees de Boer werd in 1930 bakker te Wadway Daarvoor werkte hij onder andere bij bakker Raat in Medemblik. Tot in 1965, het jaar dat hij als bakker stopte, stookte hij zijn oven met takkenbossen. Met recht een ambachtelijke bakker. Naast de traditionele ontbijtkoek, speculaas, koekbeschuit en roggebrood, stond hij bekend als de maker van “Abrahams”.
Behalve bakker, was hij een graag geziene dorpsfiguur en jarenlang actief als secretaris van de vereniging “Volksvermaak”. Hij regelde veel festiviteiten voor de gemeenschap in Wadway, vervulde talloze malen de rol van ceremoniemeester op bruiloften en partijen en zong dan steevast zijn lied: “Mensch, durf te leven”, van de Langedijker componist Dirk Witte.
Cees was secretaris van tal van belangenorganisaties. Hij werd benoemd tot erelid van de Wognumse Middenstand. Ook was hij een van de oprichters van loterijvereniging “Armoe zoekt list”. Daarnaast was hij een verwoed verzamelaar van allerlei West-Friese voorwerpen. In Museumboerderij West-Frisia te Hoogwoud staat een deel van zijn verzameling, o.a. een kaaspers, twee arrensleeën, servies- en linnengoed.
Vermaard was zijn grote verzameling bakkerijspullen met de collectie koek- en speculaasplanken. Deze collectie vormt thans de basis van het Bakkerijmuseum te Medemblik.
In 1967 ontving Cees de Boer voor zijn culturele activiteiten het ere-diploma van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland. Hij kreeg voor al zijn bemoeienissen de titel van president van de Republiek Wadway. Vertegenwoordigde in die hoedanigheid de gemeenschap van Wadway bij de officiële opening van het theaterkerkje aldaar door de toenmalige kroonprinses Beatrix. De titel van President van de Republiek Wadway stamt uit de tijd van de Bataafse Republiek, toen Wadway in navolging van andere dorpen zich losmaakte van de “Stede Wognum” en zich vervolgens uitriep tot de Republiek Wadway. Dat duurde echter kortstondig, maar in de gemeenschap van Wadway bleef deze titel voortleven.

Literatuur: P.Th. van Kampen, “Bai Kees de Boer is alles even lekker!”, in: WFON, 35-ste jaarbundel, 1968.
Jan de Bruin, “Onder de vleugels van de stad”, in WFON 59-ste jaarbundel, 1992.
Ed Dekker, Cees de Boer, president van West-Friesland, in de rubriek Westflinge, NHD, Dagblad voor West-Friesland, 20 sept. 2006.
Theo en Marga Spil, Cees de Boer........ Wie kent hem niet, Uitgeverij Pirola, Schoorl, 2006.
Gegevens aangeleverd en bewerkt door Jaap Raat.

 


Hé, is dat Westfries?

305. Als er sneeuw of ijs is, halen de kinderen de toog (prikslee) van de zolder.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.