Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2012 » Nummer 3 » Pagina 4-8

Verenigingsnieuws

Nieuwe leden welkom!

Al onze nieuwe leden zijn welkom in de Wogmeer, een polder die dit jaar ook het 400-jarig bestaan viert! De Wogmeer ligt mooi centraal in West-Friesland en midden in die polder vindt u café Het Wapen van Wogmeer.
Op zondag 18 november houden we hier onze nieuwe-ledenbijeenkomst 2012.
Tijdens de bijeenkomst wordt informatie gegeven over onze vereniging en over het werk van onze stichtingen en commissies, die zich elk inzetten voor een specifiek aspect van de West-Friese cultuurhistorie. Natuurlijk is er gelegenheid vragen te stellen en met elkaar te praten. Na de pauze houdt ons bestuurslid Hans van Kampen een inleiding over 400 jaar Wogmeer.
Rond 16 uur zal de middag afgelopen zijn.
Ook leden die niet eerder in staat waren een dergelijke middag bij te wonen, zijn van harte welkom. Geeft u zich a.u.b. op bij het secretariaat. Leden, die zich na de Westfriezendag 2011 bij ons genootschap hebben aangemeld ontvangen een persoonlijke uitnodiging.
Zondag 18 november, inloop 13.30 uur, aanvang 14 uur. Café Het Wapen van Wogmeer, Wogmeer 59, 1711 SW Hensbroek.

Cursus Kennismaken met West-Friesland

Twee jaar geleden organiseerde het genootschap speciaal voor leden van onze vereniging de cursus ‘Kennismaken met West-Friesland’. Bij voldoende belangstelling wordt deze cursus weer gehouden op vier avonden in januari en februari 2013.
Er komen uiteenlopende onderwerpen aan de orde, zoals het ontstaan van West-Friesland, de stolpboerderij, land en water, handel en nijverheid, gewoontes en gebruiken, dialect, streekdracht en sieraden.
Voor wie is deze cursus bestemd? Voor iedereen die belangstelling heeft voor de cultuur en de historie van onze streek.
‘Kennismaken met West-Friesland’ wordt gegeven door verschillende inleiders. Dat gebeurt in het Timmermansgildehuis op vier achtereenvolgende maandagavonden van 20.00 tot 22.00 uur. De data zijn 28 januari, 4 februari, 11 februari en 18 februari 2013.
De kosten bedragen € 35 per persoon inclusief koffie of thee. Voor inlichtingen en opgave kunt u tot 15 december contact opnemen met het secretariaat: telefoon 0229-217121 of e-mail: contact@westfriesgenootschap.nl

Creatief Westfries

Jan Pannekeet Prois
Deuze prois is deur Creatief Westfries insteld om mense, die veul voor 't dialect doene, 'n opsteker te geven. 'n Kloine geldprois ondersteunt dat.
In juni hewwe we Peter Ruitenberg deer mee in 't zontje zet. Peter heb intussen al de dertigste “Westfriese Spreukenkalender” vol kregen, ok heb ie veul redaksiewerk daan voor 't jaarboek van “Oud Stedebroec”. Maar alle boekwerke van hem over West-Friesland, met z'n amparte cultuur, met de soms kuukse gezegdes van de mense, benne niet te missen. Denk an “Volk rond de Kaag”, “Op de boeretoer” of “Skeerwinkelpraat”. De prois komt ‘m van harte toe.

Peter Ruitenberg ontvangt de Jan Pannekeetprijs uit handen van Carry, de dochter van Jan Pannekeet.
Peter Ruitenberg ontvangt de Jan Pannekeetprijs uit handen van Carry, de dochter van Jan Pannekeet. (foto Ina Broekhuizen)

Minder mooi nuws
In juli hewwe we ofskoid neme moeten van Cor Oudendijk. Nag maar 58....
Nei 22 jaar redaksiewerk voor Skroivendevort zou hai, nei z'n ofskoid vorigend jaar, meer vraie toid hewwe. Maar, zô as Cor zelf zee op de rouwkaart: “Al denk je dat je 't hewwe, hè je 't net had...” We zalle-n-‘m allegaar misse.

Effies klesse
‘t Groepie van de woenesdagochend in 't Timmermansgildehuis is weer “an de praat”, met hulp van Dilly Koetsier en Bregt Buishand. As je denke: deer hew ik zinnighoid an, want klesse gaat m'n beter of as skroive: meskien ken je d'r nag bai.
Bel den effies nei Dilly Koetsier: 0228-561712. Of mail: bonsol@quicknet.nl

Liedjesfeist
D'r wordt opheden al meer Westfries zongen, en niet allien deur mense van Creatief Westfries. Om deuze kant van 't gebruik van ôze streektaal nei voren te halen, houwe we een ‘Liedjesfeist’. Dat wordt houwen op zundeg 21 oktober om 14.00 uur in ‘De Brink’ in Obdam. D'r zalle optrede: Bert van Baar, Joost Botman, Wil Luiken, Gerda Govers, De Deurloupers, Joop Schouten, zangers uit 't meziekspel ‘'t Ken vrieze...’ en lede van ôze skroifgroepe. Allegaar met oigen werk.
Zô ken je hore, dat in 't Westfries zinge merakels mooi klinkt.
In de krante kon je al leze dat je voor € 8,- d'r bai weze ken.
As je dut leze, benne d'r meskien nag plase over. Infermeer eerst effies bai Dia Veelbehr: 0229-245642.
Voor alleman die skroive lere wul in ‘t Westfries
Jannewari 2013 begint Ina Broekhuizen-Slot weer met een nuw ‘Kloin klassie.’ De eivend weerop dut klassie bai mekaar komt wordt in overleg ofpraat. Je kenne je opgeve bai Dilly Koetsier-Speets. E-mail adres: bonsol@quicknet.nl.
Telefoon 0228 561712.

Presentatie jaarboek in Oosterleek

In de achterzaal van Herbergh 't IJsselmeer in Oosterleek woonden zaterdagochtend 30 juni ruim vijftig mensen de presentatie van West-Friesland Oud & Nieuw 2012 bij. Het 79e jaarboek van ons genootschap. Voorzitter Ina Broekhuizen verwelkomde de aanwezigen. Hierna gaf ze het woord aan archeoloog Michiel Bartels. Met behulp van een powerpoint-presentatie stond hij stil bij de ontstaansgeschiedenis van West-Friesland, de bouw en de groei van de Omringdijk en de recente onderzoeken bij die dijk, waaronder het onderzoek naar De Spuiter. Over dit waterbouwkundig werk uit 1659 nabij Oosterleek gaat ook zijn artikel in het jaarboek. Tot slot vertelde Michiel over de skeletten die enkele dagen tevoren bij Oosterleek waren gevonden en de verschillende opties die de aanwezigheid van die geraamtes kunnen verklaren.
Daarna was het tijd voor het dialect. Anneke Molenaar en Peter Ruitenberg lazen verhalen voor, die ook in het jaarboek zijn gepubliceerd. Er werd afscheid genomen van Ina Eilander die, samen met Tom Wester, jarenlang zorg droeg voor de inhoud van het dialectgedeelte van het jaarboek. Haar werk wordt voortgezet door IJs Broers.
Aansluitend reikte Ina Broekhuizen het eerste exemplaar uit aan Michiel Bartels. Zij noemde hem: ‘Kenner van de Omringdijk, graver in die dijk, onderzoeker van die dijk, verteller over die dijk, kijker naar die dijk en genieter van die dijk.’ De redactieleden ontvingen vervolgens collectief de ‘tweede’ exemplaren, vergezeld van een dankwoord. Dank was er ook voor uitgever Peter Sasburg.
Tenslotte voerde Annemarie Sjerps het woord. Zij vertelde over de geschiedenis van het Oosterleeker kerkje, de oprichting van de stichting BOK (Behoud Oosterleeker Kerk) en de activiteiten van die stichting. Na een korte pauze met een glaasje was iedereen in de gelegenheid de kerk, het schelpenkerkhof én de opgraving bij de dijk te bekijken.
Al met al een geslaagde presentatie van het 79e jaarboek!

Het eerste exemplaar van het jaarboek 2012 is voor archeoloog Michiel Bartels.
Het eerste exemplaar van het jaarboek 2012 is voor archeoloog Michiel Bartels. (foto Netty Zander)

Lezingen in de maand van de geschiedenis

Arm en rijk in agrarisch West-Friesland
Oktober is de Maand van de Geschiedenis, een landelijk initiatief om de nationale historie in de schijnwerpers te zetten. Dit jaar is het thema Arm en Rijk. Het genootschap organiseert in dit kader twee lezingen.

Zondag 14 oktober - d'Oostkant, Dorpsstraat 86, 1721 BL Broek op Langedijk
Bram Leegwater zal aan de hand van een powerpointpresentatie een lezing houden in Broek op Langedijk. Hij doet dit in het voormalige pakhuis van de inkoopcoöperatie van tuinders. De inleiding is getiteld ‘Arm en rijk in het Geestmerambacht’. Kool, verkaveling en de impact hiervan op de bevolking zijn onderwerpen op deze middag. Leegwater is kenner van het gebied en coördinator Cultuur Historisch Erfgoed van de stichting Veldzorg Oosterdel. Klaasjan Bak en Dirk Jan Slot zullen voor en na de lezing verhalen voorlezen over het werken in het Geestmerambacht.

Schuiten met kool in Broek op Langedijk.
Schuiten met kool in Broek op Langedijk. (foto Collectie stichting Veldzorg Oosterdel)

Zondag 28 oktober - café De Vriendschap, Wadway 22, 1715 GZ Wadway
In Wadway houdt Kees van der Wiel een inleiding. Hij is de auteur van het boek Veeteelt, dat vorig jaar verscheen in de Westfriese Historische Reeks. Deze uitgave behandelt de ontwikkeling van de veehouderij in oostelijk West-Friesland van 1880 tot 1930. De lezing van Kees van der Wiel heeft als titel ‘Rijk en arm in de boerensamenleving van West-Friesland in het verleden; relatieve begrippen’. Hij gaat in op het West-Friese boerenbedrijf anno 1880 en de veranderingen in de landbouw rondom 1900.
Als lardering rond de lezing zullen Gerian Helder-Dekker en Meindert Nieuweboer vertellen over hun ervaringen met het boerenbedrijf. Gerian staat stil bij de hooitijd en Meindert gaat in op de veranderingen in het boerenleven tussen 1940 en nu.
Voor beide middagen geldt: inloop 13.30 uur, aanvang 14 uur, einde circa 16 uur.
Entree: leden 2 euro, belangstellenden 3 euro.

Hooitijd: op de wagen Maarten Dekker en zijn zoon Wim, daarvoor dochter Gerian.
Hooitijd: op de wagen Maarten Dekker en zijn zoon Wim, daarvoor dochter Gerian. (foto particuliere collectie)

Nieuw kinderboek: Geheimen van de dijk

Kun jij een geheim bewaren? De Westfriese Omringdijk wél. Die dijk bestaat al meer dan 750 jaar. In al die jaren is er veel gebeurd op en bij die dijk. Spannende, akelige én mooie dingen. In dit boek staan tien verhalen over zulke gebeurtenissen.
Kinderen spelen daarin de hoofdrol. Tien keer geeft de Omringdijk zijn geheimen prijs. Wil jij ze leren kennen?
Leef mee met de avonturen in Andijk, Enkhuizen, Hoorn, Scharwoude, Rustenburg, Alkmaar, Eenigenburg, De Keins, Kolhorn en Medemblik.

Geheimen van de dijk is het nieuwe kinderleesboek over de Westfriese Omringdijk. De uitgave is een initiatief van ons genootschap in samenwerking met de boekenuitgeverij van HDC Media. Idzard van Manen schreef de verhalen en Sjaak Bos maakte de tekeningen. Een rijk boek, niet alleen voor kinderen, maar ook voor ouders en grootouders. Verkrijgbaar in iedere boekhandel en te bestellen bij ons secretariaat. Op onze website staat allerlei extra informatie voor iedereen die meer wil weten van de geschiedenis van de dijk. Bij iedere verhaallocatie is een kleine schat verstopt. Door middel van geocaching is die schat te vinden. Geheimen van de dijk is ook te gebruiken in de bovenbouw van de basisschool.
Op de website van het Westfries Genootschap www.westfriesgenootschap.nl vind je:
- extra historische informatie
- lesbrieven met gebruiksmogelijkheden voor de scholen
- informatie over de locaties van de verhalen
- tips voor museumbezoek.
Geheimen van de dijk, ISBN 978-90-77842-65-2, www.boekenvandekrant.nl.

Geheimen van de dijk

In Memorian Roel de Wit

Zondag 3 juni overleed op 85-jarige leeftijd in zijn woonplaats Haarlem Roelof Josephus (Roel) de Wit, van 1976 tot 1992 commissaris van de koningin in de provincie Noord-Holland. Een betrokken bestuurder.
Twee keer heeft ons Genootschap hem op een Westfriezendag mogen verwelkomen. De eerste keer, in 1984, kwam hij persoonlijk de zilveren erepenning van de provincie naar het bestuur brengen. De eerste vereniging die deze hoogste onderscheiding van de provincie ontving. Van dr. Jan Pannekeet kreeg hij het Westfries Woordenboek: ”Commesaris: hier hew je 'n boek en je magge 't houwe ok.”
De tweede keer maakte hij de Westfriezendag mee in 1989, in de hal van de nieuw gebouwde WFO-veiling in Zwaagdijk-Oost. Hij was geen lid, maar wél geïnteresseerd in het wel en wee van het land binnen de Omringdijk.
Als voorzitter van het provinciaal bestuur zorgde hij er persoonlijk voor dat eind jaren zeventig een korting op de provinciale subsidie aan het genootschap – er was immers een batig saldo! – ongedaan werd gemaakt. De subsidie werd “geoormerkt” aan de productiekosten van het jaarboek.
Ons genootschap bewaart goede herinneringen aan provinciecommissaris drs. Roel de Wit.

Volkert J. Nobel, oud-voorzitter

 


Hé, is dat Westfries?

632. Ik verskeurde (scheurde) m'n nieuwe mantel aan 'n spijker, ik was er beloord van (kapot, erg teleurgesteld).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.