Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2012 » Nummer 1 » Pagina 16-17

Westfries Biografisch Woordenboek (WBW)

In het Westfries Biografisch Woordenboek staan biografieën van personen die voor West-Friesland, lokaal of regionaal, veel betekend hebben. Heeft u in uw dorp of stad een persoon waarvan u meent dat deze in aanmerking komt voor het WBW, meldt u die dan, liefst per mail, aan bij het secretariaat van het Westfries Genootschap. Alleen personen die zijn overleden komen in aanmerking. Raadpleeg de website www.westfriesgenootschap.nl, klik op Commissie Geschiedschrijving en vervolgens op Westfries Biografisch Woordenboek.

Cor Klaij (1920-2009)
Rabobankman en turnliefhebber

Cor Klaij (1920-2009) Geboren te Midwoud op 20 oktober 1920 te Midwoud. Overleden te Hoorn, op 31 januari 2009. Zoon van kaasmaker Simon Klaij en Antje Groot.
Nog geen twee jaar oud verhuist hij met het gezin van Midwoud naar Berkhout, daarna naar Texel (1922-1925), vervolgens terug naar Berkhout (1925-1938), dan naar de Beemster. In 1939 wordt hij aangenomen als lidmaat van de Nederlands Hervormde Kerk. In 1940 keert hij terug naar Berkhout. Van 1942 tot 1950 woont hij in Wijdenes. Hij trouwt op 20 mei 1943 met Anna Aafje Schouten, samen krijgen ze drie zonen. Vanaf 1950 woont hij weer in Berkhout. In 1999, hij is dan 79, volgt verhuizing naar Hoorn. Daar in Hoorn overlijdt Cor 10 jaar later, op 31 januari 2009.

Zijn staat van dienst, zowel in het bankwezen als in het vrijwilligerswerk, is indrukwekkend. Nadat hij de Rijks Middelbare Tuinbouwschool en gelijktijdig de Handelsavondschool te Hoorn heeft doorlopen volgt hij nog diverse cursussen.

Tot 1950 werkt hij op de bedrijven in de glastuinbouw, vollegronds groenteteelt en fruit (1938-1940), bij de Aankoopvereniging Berkhout als eerste fulltime kantoorbediende (1940-1942) en als administrateur bij de Coöperatieve Zaaizaadvereniging in Wijdenes.(1942-1950). Na 1950 stapt hij over naar de Coöperatieve Boerenleenbank Berkhout II. De bank in De Goorn was eerder opgericht en werd Berkhout I genoemd. Daar begon voor Cor zijn carrière in het bankwezen, die in 1982 eindigde als directeur Rabobank Hoorn.

Binnen de bankorganisatie had Cor talrijke functies. Zo was hij van 1958 tot 1982 secretaris van de kring West-Friesland van de Rabobank. In dezelfde periode was hij lid van de Schadecommissie van de Onderlinge Kredietverzekerings- en Waarborgmaatschappij van de Centrale Bank. Tien jaar lang, van 1972 tot 1982, was hij voorzitter van de Vereniging van Directeuren van de Rabobanken in West-Friesland, waardoor hij tevens lid was van de Ledenraad van de landelijke vereniging.

Op sociaal-economisch terrein kreeg hij eveneens talrijke functies, waarvan de belangrijkste wel was die van voorzitter van de Kamer van Koophandel voor Waterland en West-Friesland.

in de gemeente Berkhout voor de Partij van de Arbeid, (1966-1978), was hij eerste penningmeester van het intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan West-Friesland, het S.O.W. (1968-1974). Werd lid, vice-voorzitter en voorzitter (1971-1982) van het bestuur van de Stichting Dorpshuis 'de Ridder S. Joris' in Berkhout, daarna van 1983 tot 1991 lid van het bestuur van het Verzorgingshuis 'Avondlicht' te Hoorn.

Nog een functie op maatschappelijk terrein die niet onvermeld mag blijven, namelijk die van mede-oprichter en voorzitter van de Stichting Dorpsfonds 'Berkhout 1965', van 1965 tot 1998. Het Dorpsfonds bekend van de uitgaven van 'Uit de Historie van Berkhout' en 'Zo was het in Berkhout'.

Bestuurlijk heeft Cor veel tijd en aandacht besteed aan de sport, ook weer op lokaal, regionaal, landelijk en zelfs internationaal niveau. Zo was hij van 1951 tot 1956 secretaris van de gymnastiekvereniging 'Olympia' in Berkhout, daarna voorzitter (1964-1977).
Op regionaal terrein was hij voorzitter van de Turnkring 'West-Friesland' van het Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond (K.N.G.V.), namelijk van 1952 tot 1981 en vice-voorzitter van 1981 tot 1987.
Op landelijk niveau kon Cor zijn kennis op financieel gebied kwijt door zijn benoeming in 1972 tot Bondspenningmeester van het K.N.G.V. (1972-1981). In dezelfde periode oefende hij het penningmeesterschap uit van de Stichting Ontwikkelings- en Recreatiecentrum van het K.N.G.V. te Beekbergen uit (1972-1981) en fungeerde hij daarna nog twee jaar als secretaris (1981-1983).
Ook was hij lid van de Financiële Commissie van de Nederlandse Sportfederatie (N.S.E.) van 1978 tot 1981 en op internationaal niveau lid van de Financiële commissie van de Internationale Turnbond, de F.I.G. (Federation International of Gymnastics).

Zijn grote verdiensten op velerlei terrein bleven niet onopgemerkt. Hij werd erelid van de Turnkring West-Friesland en onderscheiden met de zilveren en de gouden speld. In 1980 kreeg hij het erelidmaatschap van het Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond. In 1982 werd Cor koninklijk onderscheiden: Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Cor had een kleine kas waar hij druiven in teelde en voorzag de gehele familie van druiven en ook van eenjarig plantgoed, vooral geraniums. Hij genoot van kamperen en later met de caravan reizen door Europa. Ook driemaal naar Nieuw-Zeeland met tussenstops op verschillende plaatsen. Tien jaar achter elkaar werd er gekampeerd met de kleinkinderen. Cor was vele jaren lid van het Westfries Genootschap en schreef ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van het Genootschap een overzicht van 60 jaar turnen in West-Friesland.

Cor overleed op 88-jarige leeftijd. Zijn crematie vond plaats op 6 februari 2009 te Hoorn.

Publicatie: 'Turnen in West-Friesland: lange weg van dorpscafe naar sporthal', in: WFON 51e jaarbundel Historisch Genootschap Oud West-Friesland (Hoorn 1984)

Gegevens aangeleverd door Gerra Klaij
Biografische bewerking door Jaap Raat te Heiloo (2009)

 


Hé, is dat Westfries?

403. Joos (mensen), komen jullie te konkelen (schaften, te ± 10 uur in de voormiddag 'n rustpauze onder 't werk, waarin 'n kop koffie door de baas wordt aangeboden).
Opm.: 'Konkelen' is wel Ned. maar betekent dan knoeien, knoeierijen plegen, kuipen, intrigeren, kwaadspreken, bv.: Door konkelen achter onze rug hebben ze ons die mooie betrekking afgesnoept.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.