Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2012 » Nummer 1 » Pagina 4-9

Verenigingsnieuws

Werkgroep Museale Textiel

Weet u waarom in Volendam de kindjes tot ver in de twintigste eeuw niet in het wit gedoopt werden? Wit is het symbool van de onschuld. Pasgeboren jongens en meisjes dragen in de katholieke wereld de erfzonde met zich mee, die door de doop wordt afgewassen. In een gebloemd kort doopjurkje, gewikkeld in een gekleurd dekentje, wordt het kind zo snel mogelijk naar de kerk gebracht.
De jurkjes zijn met blauw band en kantjes afgezet, een kanten strook van de onderrok komt er onderuit. Er zijn oprijgen in de rok, zodat ze vaker kunnen worden gedragen.De boreling heeft een geborduurd slabbetje; een doopmutsje of doopluier op het hoofdje en steekmouwtjes aan de armpjes. Na de doopplechtigheid draagt men het kindje, gewikkeld in een dekentje met rode strepen en blauw lint, het dorp door om het aan iedereen te tonen. Pas in de jaren vijftig jaren van de 20e eeuw komen witte lange of korte doopjurken in zwang, aldus Aaf Steur van de werkgroep Museale Textiel. Veel medewerkers van de werkgroep hebben prachtige witte batisten doopjurken meegebracht. De oudste is een empirejurk uit 1805. Deze heeft korte pofmouwtjes en een kort lijfje; de rok is heel lang. Het doopgoed is uit heel Noord-Holland afkomstig: Texel, Wieringen, West-Friesland en Waterland. De meeste jurken zijn gedeeltelijk van kant of met kant afgezet. Vrijwel alle doopkleding is wit geborduurd. De lijfjes zijn kort, de rokken lang of kort. Een van de korte jurkjes is met roze stof gevoerd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen jurken waarin gedoopt wordt en jurken waarin de baby wordt getoond. De laatste zijn aan de achterkant open. Mutsjes en mitaines met heel fijn kralenborduursel of van kralenbreiwerk en geborduurde slabbetjes zijn de accessoires die de doopkleding compleet maken. Ook zijn er doopjurken gemaakt uit witte trouwjaponnen. Er is veel doopgoed bewaard gebleven.

Leontine Kuijvenhoven-Groeneweg

Vereniging voor Wes-Friese Monumentale Kerken

Onze vereniging vergadert twee maal per jaar. Dit zijn zeer leerzame bijeenkomsten. Niet alleen door de genodigde spreker, maar ook door de onderlinge uitwisseling. Er is binnen de groep zoveel kennis aanwezig!
Op zaterdag 8 oktober waren we bij elkaar in de Gereformeerde Kerk van Andijk, in een prachtige, historische omgeving. Deze dag hadden we een medewerker uitgenodigd van de firma Coateq. Dit bedrijf heeft een product waarbij NASA-technologie is gebruikt. Een soort verf waar het vocht niet doorheen kan, zo wordt gezegd.
Bijna aile kerken die bij onze vereniging zijn aangesloten. hebben te maken met afbladderende muren. U heeft dat zeker wel eens gezien. Dat is echt geen kwestie van slecht onderhoud, maar wordt veroorzaakt door zout in de buitenmuren. Door vrijwilligers is er al heel wat tijd in gestoken, vaak jaarlijks, om de kerk er weer toonbaar uit te laten zien.
Na aile ervaringen in het verleden lijken de leden wat sceptisch maar we wachten de resultaten af. Bij een van de kerken zal een proefwandje worden opgezet. We hopen dat het werkt. We zullen u op de hoogte blijven houden van het wel en wee van de monumentale kerken binnen de Omrmgdljk.

Creatief Westfries

Muziekspel
Dat heb 'n succes weest! Begin maart is 't voif keer opvoerd weest. De zundegmiddeg was al geloik uitverkocht. Creatief Westfries staat financieêl garant. We geve d'r ok geld an mee, net as mankracht voor hand- en spandienste. Zô perbere we de liefde voor 't dialect, en merakelse ideeë van de skroifster (Ina Broekhuizen-Slot) voor veul mense ok nag betaalbaar te houwen.

Dialectemiddeg
De groep mense die, vanuit de verskillende gebiede in Noord-Holland, bezig benne am hullie oigen dialect onder de aandacht te kreggen, hiet de DINH-groep (Dialecten In Noord-Holland). Twei mense van Creatief Westfries zitte deer ok bai. As u dut leest, is 'r weer 'n dialectemiddeg houwen in Egmond an Zee, op 17 maart. Op zô'n middeg worre d'r stukkies voordreigen in 't Wierings, Huizers, Zaans, Tessels, Volendams, Westfries en deuze middeg speciaal uit omgeving van Egmond: in 't Derpers! Wat 't dialect angaat, benne we g'rust goed bezig!

Optredens
Wil u graag dat 'r ('n deêl van) 'n skroifgroep optreedt? Den ken u deervoor mw. Anja Zander benadere: 0224-541978, of e-mail: a.j.zander@zonnet.nl. Zai koikt den welke groep of den 't beste deer voor in anmerking komt, en wie of deer de hôtemetoôt voor is.

Effies klesse
Wie praat 'r opheden nag Westfries? 0ôs dialect raakt al meer onder 't peerd z'n buk en dat is bar noôslek. Somwoilen hoar je nag wel de klank, maar krek de uitdrukkings en gezegdes make oôs Westfries zô ampart. Begroôt julle dat ok? We draaie voor 'n tweide ronde met 't praatgroepie 'Effies klesse in 't Westfries'. Ien keer in de week op woenesdagochend klesse en luistere we met 'n groepie nei mekaar. Dut onder loiding van twei mense van Creatief Westfries. End februari is 't al begonnen. Maar as je dut leze ken je d'r meskien nag bai. We zitte in 't Timmermansgildehuis, achter Dal 3 in Hoorn. Je kenne infermasie kregge bai Dilly Koetsier, Essenlaan 4 in Hoogkarspel. Wul je belle: 0228-561712. En maile ken ok: bonsol@quicknet.nl.

Optredens in Schagen
De skroifgroepe benne dut jaar 10 keer in 't haam bai de folkloremarkte. Dat is op aile donderdage van 28 juni of. De leste keer is 30 augustus. Je kenne voor niks hullie optredens zien: meisten in 't Slot, soms in Igesz, van 13.00 tot 15.00 uur. As je meer wete wulle, koik den onder "Creatief Westfries" op de website van 't genoôtskap. Deer vind je aars ok aile infermasie over wat Creatief Westfries allegaar nag meer doet. Met ok elke maand 'n aar verhaal. En elke dag 'n are vraag uit 't westfrieslandspel. Gewoôn gezellige taal allegaar!

Namens de stichting: Diny Kreuk-Breed.

Nieuwe bestuursleden gezocht!

Wegens het vertrek van twee bestuursleden per 1 september 2012 zijn we op zoek naar twee geschikte nieuwe kandidaten voor het genootschapsbestuur. De eerste vacature is die van secretaris. Een deel van het secretariaat (onder meer ledenadministratie, voorbereiding verzending 't Vierkant en Jaarboek, diverse ondersteunende werkzaamheden) wordt uitgevoerd door een medewerkster (Corina) in vaste dienst (50% functie). De secretaris notuleert de vergaderingen van het algemeen en dagelijks bestuur, bewaakt procedures, verzorgt het jaarverslag van de vereniging, is verantwoordelijk voor de formele organisatie, verzorgt de correspondentie, geeft uitvoering aan het door het bestuur vastgestelde beleid en levert een bijdrage aan het algemeen beleid van de vereniging. Een uitvoerige functiebeschrijving is verkrijgbaar bij het secretariaat.
Deze functie kost gemiddeld 6 tot 7 uur per week.

De tweede vacature betreft die van lid van het algemeen bestuur. Hiervoor gaat de voorkeur uit naar een (kunst)historicus met belangstelling voor de cultuur in West-Friesland.
Het algemeen bestuur vergadert 6x per jaar.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met voorzitter Ina Broekhuizen (tel. 0229-572159) of secretaris Stan Nuveen, (tel 0226-452753). Heeft u belangstelling voor een van de functies dan vragen wij u uiterlijk 1 mei 2012 te reageren via de e-mail: contact@westfriesgenootschap.nl of via postadres Westfries Genootschap, postbus 2125, 1620 EC, Hoorn.

Voordragen kandidaten Westfrieslandprijs

De procedure voor het toekennen van de Westfrieslandprijs is sinds vorig jaar gewijzigd. Elk lid of elke organisatie werkzaam onder de paraplu van het Genootschap kan voortaan een voordracht doen voor de toekenning van deze prijs. De prijs wordt toegekend aan personen, groepen of instellingen, die zich bijzonder hebben ingezet gedurende een reeks van jaren voor cultuurbehoud, historisch besef, dan wel het ontwikkelen van beleid/initiatieven binnen het werkgebied van en passend bij de doelstellingen van het Westfries Genootschap.
Bij het doen van een voordracht moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
• De voordracht moet voor 1 mei 2012 ontvangen zijn bij ons secretariaat;
• De voordracht moet voorzien zijn van een dUidelijke motivering;
• In de motivering moet worden aangegeven in welke categorie de voorgedragen prijswinnaar valt.
Ais categorieën kennen we (in alfabetische volgorde): archeologie, archieven, boeken/publicaties/schrijvers, creativiteit/cultuurhistorische waarden, dialect, folklore, gebouwen/molens/restauraties, historische verenigingen, natuur en landschap, regionale musea en veldnamen/toponiemen.
De ontvangen voordrachten worden doorgezonden aan de commissie die het bestuur adviseert over de uiteindelijke toekenning van de prijs. Het uit te brengen advies bevat een naam van een persoon of instelling en gebruikelijk is dat het bestuur het uitgebrachte advies overneemt. De prijsuitreiking vindt vervolgens plaats op de Westfriezendag. Voor een totaaloverzicht van de prijswinnaars door de jaren heen kunt u terecht op onze website onder het kopje ‘prijzen’.

Stichting voor Landelijk Schoon West-Friesland

Herinrichting Westfriesedijk Winkel: aantasting monumentaal erfgoed.

Eind vorig jaar heeft Landelijk Schoon bezwaar aangetekend tegen het ontwerp-projectplan van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor de herinrichting van de Westfriesedijk ten noorden van Winkel. die door deze plannen onherstelbare schade zal oplopen.
De voornaamste bezwaren tegen de aantasting van de dijk zijn:
- de aanwijzing van het dijktrace bij Winkel tot gebiedsontsluitingsweg waardoor op grote delen, ook door zwaar verkeer. 80 km mag worden gereden.
- de verbreding van de weg op de dijk van 5.50 m naar 6.40 m plus nog een fietspad met bermen waardoor de totale breedte bijna 12 m wordt.
Volgens het Hoogheemschapschap is de herinrichting vooral noodzakelijk met het oog op de verkeersveiligheid. Maar Landelijk Schoon heeft daarvoor een andere oplossing aangedragen die aanzienlijk beter is voor de verkeersveiligheid en de schade aan de Omringdijk beperkt.

Onze bezwaren vormden voor het college van dijkgraaf en hoogheemraden geen aanleiding het plan te wijzigen. In november vorig jaar heeft het Hoogheemraadschap het projectplan dan ook definitief vastgesteld. Omdat het antwoord van het Hoogheemraadschap op onze bezwaren ons allerminst heeft overtuigd, is Landelijk Schoon in beroep gegaan bij de rechtbank in Alkmaar.
Om het herinrichtingsplan te kunnen uitvoeren heeft het Hoogheemraadschap bovendien een omgevingsvergunning van de gemeente Hollands Kroon nodig. Deze is inmiddels verleend maar ook daar heeft Landelijk Schoon bezwaar tegen aangetekend.

De Westfriese Omringdijk bij Winkel. (foto Pieter van den Berge)
De Westfriese Omringdijk bij Winkel. (foto Pieter van den Berge)

Landelijk Schoon wil er zo alles aan doen om te voorkomen dat de Westfriese Omringdijk – die als provinciaal monument nota bene een beschermde status geniet – grondig wordt aangetast. En dat in een tijd waarin meer en meer de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van De Dijk worden herkend, erkend, gewaardeerd en gepromoot.

Oproep voor het bezorgen van het jaarboek

Op 4 juli komt ons jaarboek weer uit.
Wij zijn dringend op zoek naar bezorgers, met name voor de volgende regio's: Lelystad, Oudorp, Waarland, Lutjebroek, Amsterdam (postcode 1060 t/m 1069) en Alkmaar.
Voor Alkmaar zoek wij iemand die de boeken ook in Zuid-Scharwoude kan ophalen.

Mocht u zich als bezorger op willen geven, neem dan contact op met het secretariaat. Telefoonnummer: 0229-217121. (Bereikbaar van di t/m vr tussen 9 en 12 uur)

Kap en Dek, de veiling in Berkhout op 4 februari 2012

Ondanks de sneeuw was het gezellig druk.
Aan de kostuumshow namen 5 dames uit West-Friesland en 3 dames uit de Zaanstreek deel. Dankzij de bezielende leiding van Dicky Snijders was het een lust voor het oog.
Bert Jonker verving veilingmeester Fred Gutker in verband met ziekte. Bijna alle ingebrachte stukken werden verkocht.
Annemarie van Dolder was dit jaar voor de laatste keer actief bij de commissie Kap en Dek. Na 23 jaar stopt ze er mee. Heel veel dank voor haar inbreng al die tijd en wij wensen haar nog heel veel fijne jaren toe met haar man.

Vertrek webmaster Gerben Kazimier

Najaar 2011 heeft een van onze webmasters Gerben Kazimier wegens privé omstandigheden zijn activiteiten voor het Genootschap moeten beëndigen. Gerben heeft de eerste website voor onze vereniging gebouwd. Samen met Chris Kistemaker is daar de huidige site uit voortgekomen. Hartelijk dank Gerben voor aile tijd en energie.
We zijn kwetsbaar geworden door zijn vertrek. Vandaar de volgende vacature:

Wegens vertrek van een van onze webmasters zijn wij op zoek naar een vervanger. Deze vrijwilligersfunctie omvat een variabel aantal uren per week.
Als webmaster ben je samen met je collega-webmaster verantwoordelijk voor het technisch beheer van de website van het Westfries Genootschap. Je werkt daarbij nauw samen met je collega-webmaster. Tevens maak je deel uit van de websitecommissie die twee maal per jaar bij elkaar komt om de werking van de website onder de loep te nemen en eventuele problemen op te lossen. Samen met je collega ben je het aanspreekpunt voor gebruikers voor technische en functionele vragen. Tevens bewaak je onder supervisie van de websitecommissie de kwaliteit van de inhoud.
De tijdsbesteding voor deze functie hangt sterk af van de hoeveelheid actuele informatie die op de website geplaatst dient te worden of reeds staat.


Voor meer informatie kun je contact opnemen met Stan Nuveen, secretaris van het Genootschap en lid van de websitecommissie: 0226-452753
of e-mail: contact@westfriesgenootschap.nl

Commissie Geschiedschrijving

Op 8 februari 2012 nam het algemeen bestuur van het Westfries Genootschap het belangrijke besluit om het Middenstandsproject tot een goed einde te brengen.
De commissie is met dit besluit zeer content. Niet alleen omdat dat recht doet aan de jarenlange inspanning van veel betrokkenen, maar ook – en vooral – omdat hiermee is verzekerd dat de Westfriese Historische Reeks in de loop van 2012 met een mooie publicatie zal worden aangevuld.
Op het moment dat u dit leest is Eelco Beukers als nieuwe eindredacteur al volop aan de gang.
De Commissie Geschiedschrijving verheugt zich op de publicatie van deel 4 van de Westfriese Historische Reeks het komend najaar.

Afscheid Katka Bossaers als bestuurslid Commissie Geschiedschrijving

In de vergadering van 8 februari kwam een ingekomen bericht van Katja Bossaers met de mededeling dat zij vanwege ernstige fysieke beperkingen helaas het besluit heeft moeten nemen uit de Commissie Geschiedschrijving te stappen. Een aantal vergaderingen moest zij al vanwege haar ziekte verstek laten gaan. Helaas... dat was de gedachte die in de commissie heerste. Katja werd in 1991 de eerste Provinciaal Historisch Consulent in dienst van Stichting Regionale Geschiedbeoefening Noord-Holland. Een van de vele taken was het begeleiden van pas opgerichte en nog op te richten historische verenigingen in Noord-Holland. Katja deed dat met verve. Bij haar aantreden waren er zo'n zeventig historische verenigingen. Onder haar consulentschap groeide dat aantal tot ver over de honderd.
Talloos waren de cursussen die zij als historisch consulent voor historisch gernteresseerde onderzoekers organiseerde. Daarnaast schreef zij handleidingen voor historisch onderzoek en publiceerde zij onder meer over de bewindhebbers van de West-Friese Kamers van de VOC. Voor het Westfries Biografisch Woordenboek schreef zij daarover een aantal biografietjes.
Het eerste symposium dat Katja voor de Commissie Geschiedschrijving in 1997 organiseerde. was naar aanleiding van de presentatie van de Westfriese Gatenkaas, publicaties over de geschiedenis van Westfriesland: inventarisatie en leemten. Een boekwerk waarin ruim 700 titels van boeken en tijdschriftartikelen over West-Friesland zijn verzameld met als doel de hiaten, de gaten in de Westfriese geschiedschrijving op te sporen.
Katja organiseerde de cursus Landbouwgeschiedenis. De werkgroep die daar uit voortkwam heeft zij jarenlang vanuit haar functie begeleid. Het heeft geleid tot de onlangs verschenen driedelige publicatie Agrarische geschiedenis Oostelijk West-Friesland.
Katja was voor de Commissie Geschiedschrijving een kundig, waardevol en zeer gerespecteerd lid. Namens de Commissie Geschiedschrijving heel veel dank.

 


Hé, is dat Westfries?

564. Moeder, wat moeten we klaarmaken als baispul voor morgen (groente bij 't hoofdgerecht)?

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.