Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2011 » Nummer 3 » Pagina 18

Westfries Biografisch Woordenboek (WBW)

In het Westfries Biografisch Woordenboek staan biografieën van personen die voor West-Friesland, lokaal of regionaal, veel betekend hebben. Heeft u in uw dorp of stad een persoon waarvan u meent dat deze in aanmerking komt voor het WBW, meldt u die dan, liefst per mail, aan bij het secretariaat van het Westfries Genootschap. Alleen personen die zijn overleden komen in aanmerking. Raadpleeg de website www.westfriesgenootschap.nl, klik op Commissie Geschiedschrijving en vervolgens op Westfries Biografisch Woordenboek.

A.P. de Boer (Arie) A.P. de Boer (Arie)

Tuinbouwbestuurder in hart en nieren.
Geboren te Bovenkarspel op 29 juni 1905 en daar overleden op 5 oktober 1998.
Was tot zijn veertigste jaar tuinder te Grootebroek. Jaap Raat, lid van de Commissie Geschiedschrijving, karakteriseerde hem eens als volgt: “Arie de Boer, een vriendelijke rustige man met een helder verstand. Kon goed relativeren Een doorzetter met leidinggevende capaciteiten. Heeft veel betekend voor het tuinbouwwezen.”
Vanaf 2 maart 1945 volgde hij Thijs Roosje op als voorzitter van veiling De Tuinbouw te Grootebroek. Werd vice-voorzitter van het Centraal Bureau van Veilingen Nederland te Den Haag. Bestuurslid Productschap Groente en Fruit. Hij was voorzitter van diverse organisaties: een proefstation van de Vollegrondsteelt, van het Waarborgfonds N.H., van Coöperatieve In- en Verkoop, van Het Grootslag (later De Tuinbouw), van de provinciale Commissie van Veilingverenigingen in Noord-Holland en van de Zonnebloem te Grootebroek.
Was enige jaren lid van Provinciale Staten van Noord-Holland voor de KVP. In 1963 werd Arie de Boer benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, een jaar later, in 1964, werd hem door pastoor N. Bijl de pauselijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pontifice’ uitgereikt, onder andere wegens zijn 25-jarig bestuurslidmaatschap van het R.K. Armbestuur.
In 1993 eerde Vereniging Oud Stede Broec Arie de Boer door hem het eerste jaarboek van de vereniging uit te reiken.
Foto: WFON 65, 161

Gegevens aangeleverd door Tini Scholten-Keeman namens Vereniging Oud Stede Broec.

 


Hé, is dat Westfries?

523. Ik vond dat toneelstuk skoftig mooi (heel erg, buitengewoon).
Opm.: Dit woord is de laatste decennia in West-Friesland in omloop gekomen.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.