Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2011 » Nummer 3 » Pagina 12-13

Verenigingsnieuws

Commissie Kap en Dek

Op 6 september is de kostuumcursus begonnen. Onder de bekwame leiding van Dicky Snijders gaan de cursisten weer een mooi japon vervaardigen. Het kapnaaien en herstellen van boerenhoedjes is eveneens van start gegaan.

Wat hebben wij de komende tijd nog op het programma staan?
Op 5 november: Kostuum te Kijk (zie pagina 5).

Op 21 en 28 november wordt er een cursus gegeven om uw hul te herstellen en op te maken en op maandagmiddag 9 januari kunt u leren om zelf uw kap te zetten.
Beide cursussen zijn van 14 tot 16 uur in het Timmermansgildehuis . Dal 3 - achter te Hoorn.
Voor opgave kunt u bellen naar Annemarie van Dolder-Bakker, tel 0226-351444.

Zaterdag 4 februari vindt de traditionele Slotmiddag plaats. U kunt deze middag tijdens een wervelende modeshow de gemaakte japonnen bewonderen. Na de show wordt de veiling van goederen gehouden.
Café De Ridder, Kerkbuurt 171, Berkhout.
Zaal open om 12.30, aanvang 13.30 uur.
Voor inbreng en verdere informatie kunt contact opnemen met Lies Smit, Parelgras 19, Wognum. tel. 0229-571909 of 06-12859209.

Wijze woorden bij presentatie jaarboek

De presentatie van ons 78e jaarboek West-Friesland Oud & Nieuw vond op zaterdag 2 juli plaats in het fraaie Boerderij- en Rijtuigmuseum Vreeburg in Schagen.
Tussen de rijtuigen, tilburry's en speelwagens stonden koffie, cake, katheder en stoelen klaar. Veel genodigden en belangstellenden bezochten deze bijeenkomst. Kees Zwaag, voorzitter van het museum, opende de ochtend en vertelde over ontstaan en ontwikkeling van het museum.
Volkert Nobel en Bert Kölker zijn in de bloemetjes gezet. Volkert Nobel en Bert Kölker zijn in de bloemetjes gezet. (foto Stichting Projector, Frans Leek)

Ina Broekhuizen hield een korte openingstoespraak, waarin ze onder meer de samenstellers van het jaarboek bedankte voor hun werk. Daarna was het woord aan Jaap de Wit, kenner van boerderijen uit Schagen en omstreken. Hij hield een interessante inleiding over zijn band met boerderijen (of liever gezegd: plaase) en zijn groeiende belangstelling voor deze kenmerkende gebouwen. Kritische woorden richtte hij tot gemeentes en provincie, die het wonen (en dus in goede staat houden) van stolpboerderijen door vergaande regelgeving bemoeilijken en soms zelfs tegenwerken.
Henk Kok uit Schagen vertelde over enkele van de kenmerken van ons dialect. Hierna overhandigde Ina de eerste twee exemplaren van het nieuwe jaarboek aan Volkert J. Nobel en Bert Kölker. Beiden maken al veertig jaar deel uit van de redactie.
Belangstellenden konden vervolgens het museum bezichtigen.

Commissie Geschiedschrijving

Stijlvolle presentatie veehouderijboek

Op vrijdag 10 juni was het dan zover. In Sijbekarspel werd deel 2 gepresenteerd van de serie Agrarische geschiedenis Oostelijk West-Friesland 1880-1930, getiteld: ‘Veehouderij’.
Het was tevens deel 2 in de onlangs gestarte Westfriese Historische Reeks. Een reeks die onder auspiciën van de Commissie Geschiedschrijving tot stand komt. In januari 2011 is deel 1 ‘Bloembollen’ van Maarten Timmer verschenen. Het is niet toevallig dat de presentatie van het 2e deel in het pittoreske kerkje van Sijbekarspel werd gehouden. Sijbekarspel herbergde immers vele jaren het K.I.-station ‘De Vooruitgang’, het naoorlogse centrum van de kunstmatige inseminatie van de rundveefokkerij.

De vele genodigden, van wie een aantal zich in West-Fries kostuum had gestoken, luisterden aandachtig naar de openingsspeech van de voorzitter van het Westfries Genootschap, Ina Broekhuizen-Slot. Ook zij had voor deze gelegenheid het West-Fries kostuum aangetrokken. Vol trots prees zij de werkgroep Agrarische geschiedenis, die vanaf 1998 onderzoek in de archieven heeft gedaan. Ook de samensteller van het veehouderijboek, de freelance journalist en historicus Kees van der Wiel, werd geprezen. Hij heeft de werkgroep vanaf 1998 begeleid en de verkregen gegevens geordend en er met het nodige eigen onderzoek een prachtig veehouderijboek van gemaakt.

Netty Zander overhandigt de werkgroepleden Agrarische Geschiedenis het Veehouderijboek.
Netty Zander overhandigt de werkgroepleden Agrarische Geschiedenis het Veehouderijboek. Vlnr. Koos Groot, Kees van der Wiel (auteur), Jan Peereboom, Piet Boon (lid van de Leescommissie), Jaap Raat, Aaf Korver-Waiboer en Gré Bakker-Bruijn.

De auteur hield een interessante inleiding over hoe de veehouderij eeuwenlang het landschap en de samenleving van West-Friesland vorm heeft gegeven en hoe rond 1900 vele veranderingen plaats hebben gevonden. Maar ook over de prettige samenwerking met de werkgroep. Hij betreurde het dat de voormalig provinciaal historisch consulent dr. Katja Bossaers wegens een langdurige ziekte niet aanwezig kon zijn. Zij is voor de werkgroep een steun en toeverlaat geweest.

Vervolgens werd het eerste exemplaar aangeboden aan de heer Arie Schouten uit Nibbixwoud, voorzitter LTO Noord, afdeling West-Friesland, en zelf veehouder. Hij was, geheel in stijl, met de tractor naar de presentatie gekomen. In zijn dankwoord vroeg hij onder meer aandacht voor de naoorlogse agrarische geschiedenis.

Daarna was het woord aan Gerdina Bontekoning-Clay. Zij vertelde enthousiast over de melkveehouderij in Sijbekarspel en over de geschiedenis van haar eigen stolpboerderij De Beukenhof. Ze had heel aanschouwelijk het schilderij van de Beukenhof meegenomen. Het was een voorproefje op wat komen ging. Na een korte pauze was er namelijk gelegenheid een bezoekje te brengen aan De Beukenhof. Daar werden de bezoekers rondgeleid door veehouder Jaap Bontekoning en aldus geconfronteerd met de veehouderij in concreto. De geur van koeien en stal kon daar worden opgesnoven.
Terug in het kerkje werd onder het genot van een hapje en een drankje nog gezellig verder gepraat en kon men het veehouderijboek door de auteur laten signeren.

Jaap Raat

Boetjes in West-Friesland

Een oproep aan alle lezers van 't Vierkant om er op uit te gaan. Fotografeer boetjes, zet er wat informatie bij en stuur ze op naar:
Ed Dekker, Woudrustlaan 15,
1711 KA Hensbroek, 06-13777445,
ed.dekker@quicknet.nl.

Het vroegere varkensboetje van de familie Druif in Hauwert. (foto Ed Dekker)
Het vroegere varkensboetje van de familie Druif in Hauwert. (foto Ed Dekker)

 


Hé, is dat Westfries?

361. Hoe ver ben je heen met je was?
't Loupt op 't lessie ('t loopt naar 't einde, 't is gauw klaar).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.