Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2011 » Nummer 2 » Pagina 16

Westfries Biografisch Woordenboek (WBW)

In het Westfries Biografisch Woordenboek staan biografieën van personen die voor West-Friesland, lokaal of regionaal, veel betekend hebben. Heeft u in uw dorp of stad een persoon waarvan u meent dat deze in aanmerking komt voor het WBW, meldt u die dan, liefst per mail, aan bij het secretariaat van het Westfries Genootschap. Alleen personen die zijn overleden komen in aanmerking. Raadpleeg de website www.westfriesgenootschap.nl, klik op Commissie Geschiedschrijving en vervolgens op Westfries Biografisch Woordenboek.

Elias Koster Dz. Koster, Elias Dz.

Geboren te Berkhout op 7 maart 1881. Overleden te Berkhout op 26 november 1945, na een kort ziekbed tengevolge van een longontsteking.
Elias Koster Dz., secretaris van de Provinciale Bond van Rundveefokverenigingen, was bijna een halve eeuw lang het boegbeeld van de Noord-Hollandse rundveefokkers.
Als blijk van erkenning voor zijn grote verdiensten werd op 20 september 1950 op de Noorderveemarkt te Hoorn ter zijner nagedachtenis een bronzen borstbeeld geplaatst, onthuld door zijn dochter Gerianne. Het beeld prijkt nu op de hoek Noorderstraat-Noorderveemarkt.

Van elke organisatie rondom de koe in Noord-Holland was Elias Koster in zijn tijd het middelpunt. In 1907 begon hij op 26-jarige leeftijd als inspecteur bij de Provinciale Commissie voor de Veeverbetering. In die pioniersfunctie was hij de algemeen toezichthouder van de pas opgerichte plaatselijke fokverenigingen en animator van initiatieven om deze op te richten waar ze nog niet bestonden. Twee jaar later, in 1909, werd hij secretaris van de nieuw gevormde Provinciale Bond van Rundveefokverenigingen in Noord-Holland. Het werd zijn hoofdtaak, naast het runnen van zijn eigen veehoudersbedrijf.

In 1916 werd Elias Koster inspecteur voor het Nederlandsch Rundveestamboek in Noord-Holland, dat tot dan toe in de provincie nog nauwelijks een poot aan de grond had gekregen en waar Elias aanvankelijk ook uiterst kritisch tegenover stond. Hij bleek echter de uitgelezen man om onder de Noord-Hollanders de weerstand tegen het stamboek te overwinnen. Toen in 1922 een ‘Vereeniging tot bestrijding van Tuberculose onder het Rundvee in Noord-Holland’ werd opgericht, werd Elias Koster ook daarvan secretaris en grote motor.

‘Een noeste werker’ werd hij genoemd in alle toespraken bij zijn overlijden. Wie al zijn jaarverslagen, nauwgezette notulen en vooral de vele kolommen melkcijfers bij elkaar ziet, die hij – alles met de hand – punctueel optelde en tot inzichtelijke statistieken bewerkte, gaat het duizelen. Toen hij in de Eerste Wereldoorlog met de mobilisatie onder de wapenen geroepen werd, ging hij in de kazerne stug door met al zijn verslagen en rekenwerk. Toch was hij veel meer dan een ijverige boekhouder. Elias Koster was vooral een man met visie. Hij had zeer uitgesproken ideeën over de ideale melkkoe en over het nut van coöperatieve samenwerking tussen de veehouders. Deze opvattingen stak hij niet onder stoelen of banken, niet in de eigen gelederen en niet naar buiten toe. Binnen de bond was hij de gezaghebbende leider die de eigenzinnige West-Friese fokkers, die het liefst ieder hun eigen gang gingen, telkens weer op één lijn wist te krijgen, ondanks soms heethoofdige reacties.

Lit.: K. van der Wiel & J. Zijlstra, Paradijs der Runderen (Wormerveer 2001)
C. Kroon, Onze Zwartbonte, 100 jaar rundveefokkerij in Noord-Holland (Oostwoud 1997)
Gegevens aangeleverd door: Kees van der Wiel te Haarlem (2007)

Op 10 juni is het boek Veehouderij gepubliceerd als deel 2 in de Westfriese Historische Reeks, tevens deel 2 van de Agrarische Geschiedenis Oostelijk West-Friesland 1880-1930. Het boek is een uitgave van het Westfries Genootschap in samenwerking met Uitgeverij Waanders, Zwolle en te bestellen bij het secretariaat (zie pagina 2). Vandaar dat deze aflevering van het Westfries Biografisch Woordenboek is gekozen voor de persoon van Elias Koster Dz., het boegbeeld van de Noord-Hollandse rundveefokkers.

 


Hé, is dat Westfries?

405. Ik ben bij m'n zus op de zuikerstikken geweest (op kraamvisite).
Stik (boterham). Stik-eten (brood-eten).
Stikkebordje (boterhambordje).
Stikkebuul (broodzak).
Hij blijft op stikken (hij blijft over, met brood). Gastestikken (extra lekkere boterhammen als voor gasten).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.