Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2011 » Nummer 2 » Pagina 3

Aan de keukentafel

De keukentafel: de plaats waar allerlei zaken besproken worden, waar men nieuwtjes uitwisselt, waar gelachen en gehuild wordt.
De keukentafel in 't Vierkant: een pagina met bondige informatie over initiatieven die betrekking hebben op de cultuurhistorie van West-Friesland.

Schaalvergroting

Het thema van de komende Westfriezendag is ‘agrarisch West-Friesland’.
Een thema dat raakt aan historie, heden en toekomst. In het LEI-rapport ‘Landbouwperspectieven in Noord-Holland tot 2040’, verschenen in 2009, staat onder meer: ‘West-Friesland is verreweg de grootste producent van vollegrondsgroenten in Nederland. Het is het centrum van de zaadteelt en daarnaast een gebied van bollentelers, fruittelers en melkveehouders. Ook de glastuinbouw is van belang, vooral sinds de ontwikkeling van Het Grootslag’.
Maar grote veranderingen zijn al jaren gaande. Telde West-Friesland in 1997 162 vollegrondsgroentebedrijven en ruim 300 bollenbedrijven, tien jaar later waren dat er nog respectievelijk 81 en 151. In dezelfde periode nam het areaal van beide sectoren echter toe tot bijna 4.500 ha in 2007. Schaalvergroting, mechanisering en verzakelijking zijn trefwoorden bij de geschiedenis van deze branche.
Die geschiedenis wordt op diverse manieren bestudeerd en beschreven, onder meer op initiatief van onze commissie Geschiedschrijving. Het onderzoek van deze commissie richtte zich op oostelijk West-Friesland en op de ontwikkelingen in de periode 1880 tot 1930. Dit heeft geresulteerd in de uitgave van twee prachtige boeken: over de bollenteelt en de veehouderij. Het derde boek over tuinbouw en zaadteelt verschijnt waarschijnlijk in het najaar.

Aan het werk bij biologisch dynamisch akkerbouwbedrijf De Lepelaar op 't Rijpje bij Sint Maarten. (foto Ina Broekhuizen)
Aan het werk bij biologisch dynamisch akkerbouwbedrijf De Lepelaar op 't Rijpje bij Sint Maarten. (foto Ina Broekhuizen)

Toneel

Ook op andere manieren werd en wordt stilgestaan bij agrarisch West-Friesland. Op toneelgebied bijvoorbeeld. In maart en april werd op vier locaties in het gebied (Langedijk, Warmenhuizen, Obdam en Bovenkarspel) de muziektheaterproductie ‘Meisjes van 80, de laatste tuindersfamilie’ opgevoerd. Een spel gebaseerd op het levensverhaal van een oude vrouw, een meisje van 80. Vier verschillende spelersgroepen lieten honderden bezoekers genieten van een prachtig theatraal tijdsbeeld.
Van 14 tot en met 30 juli speelt theatergroep Het Gezelschap het laatste deel van de Verkassentrilogie, een project over de geschiedenis van een fruittelersfamilie, gesitueerd in de Bangert/Oosterpolder bij Hoorn. Het derde deel heet ‘Thuiskomen’ en gaat over de bewoners van deze nieuwbouwwijk.
Zie www.hetgezelschaphoorn.nl.

Ina Broekhuizen-Slot
voorzitter

 


Hé, is dat Westfries?

378. Moeder is meestal de hele morgen in de keuken aan 't steuren (koken) en aan 't stùdderen (werken en eten bereiden). Ze bestùddert (bestuurt, beheert) trouwens haar hele huishouden goed.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.