Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2011 » Nummer 1 » Pagina 12

Westfries Biografisch Woordenboek (WBW)

In het Westfries Biografisch Woordenboek staan biografieën van personen die voor West-Friesland, lokaal of regionaal, veel betekend hebben. Heeft u in uw dorp of stad een persoon waarvan u meent dat deze in aanmerking komt voor het WBW, meldt u die dan, liefst per mail, aan bij het secretariaat van het Westfries Genootschap. Alleen personen die zijn overleden komen in aanmerking. Raadpleeg de website www.westfriesgenootschap.nl, klik op Commissie Geschiedschrijving en vervolgens op Westfries Biografisch Woordenboek.

Junius, Hadrianus

Hadrianus Junius. (portret Bibliotheek van de Nederlandse Letteren) Hadrianus Junius. (portret Bibliotheek van de Nederlandse Letteren)

Hadrianus is geboren te Hoorn op 1 juli 1511 en is te Arnemuiden overleden op 16 juni 1575.
Hij is de beroemdste Junius, door niemand minder dan Justus Lipsius ‘de tweede grote geleerde en humanist na Erasmus’ genoemd. Hij werd aan de westzijde van de Hoornse Kerkstraat geboren als Adriaan de Jonge, zoon van het toen in Hoorn zeer bekende en gewaardeerde vroedschapslid Petrus de Jonge (=Junius) en Marie Dircksdochter. Zoon Hadrianus overvleugelde zijn vader in geleerdheid en beroemdheid. Na aan verschillende binnenlandse en buitenlandse universiteiten te hebben gestudeerd, promoveerde hij in 1540 in Bologna tot doctor in de medische wetenschap en de filosofie. Maar zijn grootste bekwaamheid lag in de Neolatijnse filologie, hij was een groot taalkundige en sprak vele talen. Hij werkte als arts en opvoeder in Londen en gaf in Denemarken enkele maanden les aan de kroonprins. Daarna was hij jarenlang arts (onder andere lijfarts van Willem van Oranje) en schoolrector in Haarlem.
Hij trouwde in Haarlem in 1556 met Maria Wilhelmina Keizers en later met Adriana Hasselaar, een zus van de roemruchte Kenau van Hasselaar.
In 1565 gaven de Staten van Holland hem de opdracht een geschiedenis van het gewest Holland te schrijven, maar dan niet vanuit buitenlands perspectief. Zo'n boek in het Latijn zou statusverhogend werken voor de opkomende Republiek.
Junius schreef de opzet van het boek, genaamd Batavia, in de jaren 1566-1570, maar als boek kwam het pas uit in 1588 te Leiden. Hij was toen reeds een aantal jaren overleden. Toen Haarlem weer onder Spaans bewind kwam, week hij, inmiddels ziek, in de loop van het jaar 1574 uit naar Middelburg. Hij stierf in Arnemuiden op 16 juni 1575 en werd daar begraven. In april 1579 kreeg hij een graf in de Choorkerk van Middelburg.
Van zijn boek Batavia volgde een herdruk in 1652. Naast dit werk schreef Junius nog veel andere boeken en boekwerkjes: een lexicon, gedichten en een emblemenboek. Indertijd was zijn portret in een witgeschilderd zwaar blok hout uitgebeeld op de gevel van zijn geboortehuis in Hoorn. In het huis zelf – nu videotheek, huisnr. 8 – was in de zeventiende eeuw een opschrift aangebracht van Henricus Bruno, conrector van de Hoornse Latijnse school, dat luidde:

Hier lag eens Junius, nog taelloos als een kind.
Wiens wederga men niet in seven taelen vint.

In Haarlem is een standbeeld voor hem opgericht en een straat naar hem genoemd: Adriaan de Jongestraat. In Hoorn kent men de Juniusstraat.

Op internet kan men de volledige bibliografie van Junius vinden, alsmede de publicaties over hem verschenen.

Gegevens aangeleverd door: Gerard Weel te Hoorn (2010).

 


Hé, is dat Westfries?

428. Die zwager van je is 'n snokkere of: snukkere kerel. Als hij van de partij is, kom je vaak in 'n snokkere situatie (wat eigenaardig, wat buitenissig, meestal met 'n komisch tintje eraan).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.